dinsdag 1 maart 2011Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk
Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet en
begon hier de collaboratie met Nazi
Duitsland? http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_Huis
Oordeelt u zelf over de volgende intriges. (bron o.a krant nunspeet 1976)

Het ronde huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet,waardoor de sporen werden gewist,doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste eeuw vreselijke taferelen af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken. De familie Vloten, één van de grootgrondbezitters op de Veluwe,bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden.

Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux achtige taferelen af zoals verdwijningen,moord ,mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland tot in de Oranje-Dynastie toe .
Sch. en zijn collega-onderzoeker Montenberg onderzochten in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen,maar daarover later meer.
Zittend, van links naar rechts: Kitty Verwey-van Vloten (1867-1945), Johanna E.H. Chr. van Vloten-van Gennep (1824-1906), Odo van Vloten (1860-1930), Betsy Witsen-van Vloten (1862-1946);
staand, van links naar rechts: Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943), Willem van Vloten (1855-1925), Gerlof van Vloten (1866-1903) en Frank van Vloten (1858-1930).
(Reproductie uit een foto-album van mevrouw C.F. Witsen-van den Bosch te 's-Gravenhage.)
Het zij opgemerkt dat hier dus staat dat Frank van Vloten (staand, uiterst rechts dus) leefde van 1858 tot 1928; niet tot 1930 zoals in bijna alle andere bronnen staat.

Frank van Vloten alias ‘de Zwarte Duivel’ speelt naast Prins Hendrik de hoofdrol. Gelijktijdig worden o.a. achtereenvolgens bankier Johannes Luden,Duitse staalbaron Däneman,Havenbaron D.G. van Beuningen,Anton Kröller als medeplichtigen bezien tenzij feitelijk anders zou blijken. Op 29 juli 1976 schrijft een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor het laatst: “ De Raadsels rond het Ronde Huis zijn nog altijd NIET opgelost” en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijk gebeurtenissen die zich daar afspeelden.De schrijver is hierna voor zijn veiligheid naar het buitenland vertrokken en er is niets meer over hem bekend.Nog Steeds zijn ooggetuigen en nabestaanden bang voor de niet aflatende macht van de betreffende families.We komen hier later op terug.


Voor een uitgebreide houthandel liet van Vloten een Decauville-spoorbaantje aanleggen dat naar station Nunspeet liep.Op zijn landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel,dat in de tweede wereldoorlog nog in gebruik was,maar in de jaren 70 werd opgevuld.Om het Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee Decauville spoorbaantjes heeft een waas van geheimzinnigheid gehangen die om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier afspeelde onder het tapijt is geveegd. Men zou met het trammetje via het Ronde Huis tot voor Vierhouten hebben kunnen rijden. Van Vloten,meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet beviel. Het materiaal van het Ronde Huis smalspoor bestond uit een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan W. Montenberg als ponytram te Joppe.

Johan W. Montenberg geboren 1905

Wat gebeurde er rond en in het Ronde Huis te Nunspeet .In 1979 en 1980 was het verhaal over het Ronde Huis de aanleiding voor inbraken ,ontvreemden van rapporten en het schaduwen van onderzoekers,waaronder een paragnost.
De plaatselijke bevolking is streng protestant en arm.De reizigers die zich over het spoor dat langs Nunspeet leidt noordwaarts reppen,richting Zwolle, vervloeken zich vaak.Het stuifzand van de zandgronden heeft er ondanks de aanplant van bossen door de grootgrondbezitters nog steeds vrij spel.Niet veel mensen stappen er op het station van Nunspeet uit.Voor de komst van de spoorlijn was het gebied ronom Nunspeet een woestenij,waar keuterboertjes zich met moeite staande konden houden.Met de opkomst van de Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied vestigden zich in deze woestenij schatrijke Nederlandse elite,die er bossen aanplanten en landgoederen stichten. Eén van de excentriekste landeigenaars is Frank van Vloten.De plaatselijke bevolking is doodsbang voor hem.Ze noemen hem ‘De Zwarte Duivel’.Als zijn arbeiders voor hem in de bossen aan het werk zijn komt hij op een pikzwart paard aangereden.Hij is dan helemaal in het zwart gekleed en draagt een zwarte sombrero.’De Zwarte Duivel’vloekt in het Spaans en slaat op zijn trommel om angst aan te jagen.

Soms zit voorop zijn paard helemaal naakt zijn zeer jonge 16 jarige vrouw van Chinees-Indische afkomst. Ze wordt door de doodsbange Nunspeeters ‘Zwartje’genoemd. ‘Zwartje’ komt uit Nederlands-Indië waar ze door een Chinees verkocht is aan van Vloten.Als ‘De Zwarte Duivel’ het op zijn heupen heeft dumpt hij zijn naakte vrouw tussen de arbeiders in de bossen.”Hier doen jullie maar met haar wat jullie willen”.Maar dat durven de godvrezende arbeiders niet.Zij hebben medelijden met ‘Zwartje’ het kleine schuwe schepsel dat nooit iets zegt.De wijze waarop van Vloten zijn jonge vrouw in het bijzijn van personeel en bosarbeiders op gemene wijze misbruikte,maakte zijn reputatie nog slechter.Het personeel trad meerdere malen op door de baas (van Vloten) op te sluiten in de kelders en zijn jonge vrouw en andere meisjes die in het trappenhuis tussen de ijzeren spijlen geklemd waren, te redden.Omstreeks 1916 nam het grootste deel van het nog resterende personeel ontslag.

De gesloten Veluwse boerenbevolking vertelt onder elkaar de wildste geruchten over van Vloten.Dat kon een oorzaak zijn van de mysterieuze verhalen over het Ronde Huis en het landgoed van van Vloten.Maar ook een man van de wereld als machinist H.Rothman die in de jaren twintig vaak op zijn stoomloc Nunspeet aandoet weet ooggetuige verhalen aan onderzoeker Montenberg te vertellen: Meerdere malen kwam het voor dat de sneltrein in Nunspeet een rode pit kreeg en moest stoppen. Volledig onverwacht en er was geen reden voor.Een leerling was nieuwsgierig en ging eens kijken.Wat hij zag was dat uit de trein,aan de verkeerde kant,de boskant dus, een vrouw stapte vergezeld van enige zeer jonge meisjes die helemaal in het zwart gekleed waren met sluiers voor hun gezicht.Ze werden afgehaald door een man met een geweer,die ze naar het tramrijtuigje bracht.

In het verslag van Montenberg lezen we hierover: het was wel bekend dat meisjes die onvrijwillig op reis waren naar bordelen en gedrogeerd en bang in zware rouw werden gekleed met ook in rouw geklede begeleidsters.Het viel dan niet op als ze ondersteund of aan de arm vastgehouden werden.En niemand bleef bij zo’n gezelschap in de coupé zitten. Montenberg’s onderzoek verhaalt hoe op hun Veluwse landgoederen de adel en rijke industriëlen jonge meisjes lieten aanvoeren om ze in hun landhuizen te misbruiken.Het waren wilde orgiën waar duistere,occulte zaken werden uitgeoefend.’De Zwarte Duivel’was zo blijkt uit de naspeuringen de meest verschrikkelijke,maar hij was niet de enige.De praktijken kwamen voor tot diep in de Oranje-Dynastie waar buiten het Rond Huis hetzelfde gebeurde op het Jachthuis 'Áardhuis' eerder van Willem III
Halte Assel werd geopend in 1876 om gebruikt te worden door Koning Willem III.
Het werd gelijktijdig aangelegd met de langere verbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. Via deze halte kon hij makkelijker met zijn gasten naar het Aardhuis, een jachtchalet dat hij in 1861 liet bouwen.

Ditzelfde gebeurde onder Prins Hendrik met het ‘Aardhuis’ in de bossen van de Kroondomeinen.Maar ook Kasteel de Mokerheide bij Groesbeek had dezelfde slechte reputatie.

In 1917 is er een belangrijke bijeenkomst,pro Duits, en gericht tegen het Nederlands belang. Vijf man op hoog niveau zijn erbij betrokken,drie zuiderburen en twee Nederlanders ,Prins Hendrik en Frank van Vloten de seksmaniak. Prins Hendrik kwam regelmatig op het Ronde Huis en niet alleen Hendrik,maar ook Juliana. Bij het meertje van het Ronde Huis is veel seks bedreven.Een bosarbeider vertelt; we waren zo onvoorstelbaar arm.Als de heer of de boswachter kwam en er was een vrouw of een jong meisje in huis,dan ging de man of vader het bos in,dat hoorde zo.Ik had een zusje,ze was van school,net 12 jaar,ze moest op het Ronde Huis gaan werken.We hebben haar nooit meer gezien.Voor onderzoeker Johan M.Montenberg gingen deuren open die voor de gewone sterveling gesloten zouden blijven. Voornamelijk omdat zijn moeder verkeerde in de hoogste champagne drinkende wereld vertoefde en een relatie met Prins Hendrik had,welke ertoe leidde dat zoonlief op twintig jarige leeftijd zonder diploma’s werd voorzien van getuigschriften en tot makelaar werd beëdigd. De mogelijkheid bestaat dat J.W.Montenberg een bastaardzoon was van prins Hendrik.
Zo rapporteerde Montenberg over een luitenant cavalerie van gegoede familie die op oefening was op de Veluwe herfst 1921.Een vriend vraagt hem samen wat te gaan beleven en weet wel wat, zo komen zij in een nachtelijke rit aan bij het Ronde Huis in het bos,waarvan hij denkt dat het een sekskasteeltje is of sjiek bordeel van een Madame met dure champagne.Eenmaal binnen treffen zij geen Madame aan,maar een heer met een grijze baard,Frank van Vloten.Er is een ijzeren trap,een soort podium,in een halve cirkel liggen er een aantal kamertjes zonder deuren.De kamertjes zijn in verschillende stijlen ingericht en in verstarde houdingen liggen en zitten er jonge meisjes van verschillende leeftijden en ras.Langs de blinde achterkant zijn brede banken met kussens.Voor de luitenant en zijn vriend wordt het licht aangemaakt in een ouderwets ingericht salonnetje,waar naast elkaar op een divan een donker en blond meisje als poppen onder een wit zijden doek liggen.Men schijnt er zijn smaak te kennen,want de blonde is voor hem en neemt haar op voorbeeld van zijn vriend op.Ze is zeer mooi opgemaakt,niet ouder dan 14 jaar,heeft een paar lange nauw zwarte leren handschoenen aan en een paar zeer hoog gehakte goudkleurige poppenschoentjes aan. In verband met de dienst als officier konden alle leden en aspirant leden dag en nacht gebruik maken van de meisjes die uiteindelijk bestemd waren om bij de grote bijeenkomsten te worden gebruikt.Deze meisjes tussen de 10 en 16 jaar hadden allen een zeer zorgvuldige behandeling ondergaan,waren van verschillend ras,konden niet of nauwelijks lopen {Lotus voetjes} en spraken niet. Hij bezoekt nog twee keer overdag het wel bijzondere huis met het ook wel erg bijzondere railvoertuigje.De “poppen” zijn aanwezig in de grote Jachtkamer,tijdens het diner in de eetzaal,op het terras en boven in de kamertjes.

Ze zitten of liggen in vaste houdingen,de Oosterse dragen alleen een soort sjaal,de anderen zijde jurken en weer andere zijn in moderne kleding gestoken.Ze worden als poppen behandeld en zitten op de knie of liggen op de grond bij de “heren”. De gesprekken gaan over de politiek,jacht en andere onderwerpen,drank en maaltijden zijn goed,over geld wordt niet gesproken.Alles is mogelijk met deze jonge meisjes,je kunt naar boven gaan,of er mee het bos ingaan of een rijtoer voor op het zadel noem maar op.De gastheer,de man met de grijze baard,van Vloten vertelt de luitenant dat ze wisten dat zijn voorkeur uitging naar blond en vertelde dat het blonde meisje nog maar kort hier was en de dokter zoals bij wel meer alle voetbeentjes en twee teentjes had weggenomen,zodat het precies een lotusvoetje was geworden.

Klein zonder beweging,maar niet gevoelloos,het gaf wel wat kramp,maar als het afsterft is het erger,ze is duur heeft een goede opvoeding gehad en moet toch wel wat langer blijven.Verder werd er niet gesproken.De luitenant had een lang gesprek met zijn commandant en wist wat hij moest doen: lid worden en deelnemen en veel steun in zijn verdere loopbaan of…..het was hem duidelijk.Het komt erop neer dat door de “club” Ronde Huis of hoe je het noemen wilt, van vaste bezoekers ook aan de nachtelijke bijeenkomsten in het bos mannen werden uitgenodigd die een zekere toekomst hadden en konden kiezen lid worden en dus schuldig worden in ruil voor een zekere protectie waartegenover het geven van inlichtingen stond ofwel alles vergeten en zwijgen zonder protectie.

In 1923 werd makelaar Olthoff voor wie Montenberg toen werkte een stuk bos bij Hilversum te koop aangeboden.Montenberg ging het bekijken en met de eigenaars onderhandelen.Er stond een houten gebouwmet veranda,ogenschijnlijk onbewoond.Drie heren waren er per auto gekomen,waarvan er twee nar binnen gingen en de derde liep met Montenberg mee over het bosterrein.Terug komende liepen zij langs de achterzijde van het huis,waar tot verbazing 8-10 jonge meisjes op een ligstoel lagen,ieder met een bak zand waarin zij hun naakte kleine spitse voeten hielden.(pas "behandeld" twee teentjes weggenomen voor de lotus voetjes)
De volgende dag zegt Olthoff,je moet direct
naar Utrecht , naar dr.A. Schuckink Kool(1873-1956),die je gisteren hebt gesproken.
Dr. A. Schuckink, 2de van rechts.(Foto genomen omstreeks 1953)

Daar aangekomen wordt Montenberg direct naar het privé bureau verwezen en zegt dhr. Tegen Montenberg dat hij misschien iets gezien heeft waar hij niet over mag praten.Montenberg belooft dat hij niets gezien heeft,alleen zegt hij ik dacht dat het niet bewoond was.Ja dat is zo zegt dhr.maar het is deze maand nog leeg.Monteberg’s nieuwsgierigheid was gewekt en hij ging door met zijn onderzoek,want bij het betreffende bos lag het landgoed De Hoorne Boeg,waarover allerlei spookverhalen de ronde deden.Wat is "De Hoorneboeg"?
De Hoorneboeg is een prachtig landgoed ten zuiden van Hilversum. Maar het is meer dan een landgoed alleen.De Remonstrantse Broederschap,waarvan ook huidige Minister Ivo Opstelten lid is !

)
mocht vanaf 1948 van de laatste bewoonster en eigenaresse Mejuffrouw E.A. Pijnappel een groot deel van De Hoorneboeg gebruiken als conferentiecentrum t.b.v. landelijke bijeenkomsten. Mej. Pijnappel bleef in in haar huis op de heuvel wonen. Na haar overlijden in 1972 kreeg de Broederschap het gehele landgoed in eigendom.
Sinds 1 januari 1999 heet dit landgoed de Hoorneboeg N.V. en is een dochteronderneming van YMCA net als de Ernst Sillem Hoeve in de lage Vuursche een dochter is van YMCA.Ivo Opstelten, lid van de De Remonstrantse Broederschap,maar tevens een vrindje van Joris Demmink en Benk Korthals en Piet Heijn Donner. Demmink en Opstelten en Benk Korthals kennen elkaar van haver tot gort vanuit de Leidse studentenvereniging Minerva.Ivo Opstelten is de baas van Joris Demmink. Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit vuistdiep in het Demmink-pedofielen dossier. Hij is de man die voor de camera verklaarde: “een minister liegt niet”. De vrouw van Opstelten komen we tegen als “kinderrechter”in Rotterdam en daarna rechter bij de rechtbank in Den Bosch. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw Opstelten tien jaar lang bekleden om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die ze dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl. In de periode dat mevrouw Opstelten recht sprak te Den Bosch zijn daar meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaak-Baybasin (2001) en in de pedo-zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003). Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het Koninklijk Huis, net als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds en tot op heden bestuurslid van het Juliana Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis.

Door bemiddeling van de huisdokter kreeg Montenberg verslagen die geheim waren,maar blijkbaar veel informatie opleverden.Ook over Landgoed de Zwaluwberg viel nogal wat geheimzinnig te horen
In 1914 (andere bronnen vermelden 1912) werd de Zwaluwenberg gekocht door jonkheer Ernest de Pesters, toentertijd directeur binnenland van de Beierse Bierbrouwerij de Amstel. In 1933 overleed mevrouw Pesters en verliet de familie het landgoed. Jonkheer de Pesters zelf ging in Wenen wonen, de kinderen bleven in Nederland. De villa heeft nog korte tijd een internaat gehuisvest. Vervolgens bleef het huis leeg staan tot 1939. Toen werd het met 50 andere leegstaande grote huizen in Hilversum gevorderd voor legering tijdens de mobilisatie. Vervolgens werd het in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers om er een Duitse luchtafweereenheid en een brandweereenheid in onder te brengen. De Duitsers lieten het huis aansluiten op de waterleiding. In 1945 werd er een Canadese verbindingseenheid in ondergebracht en in 1946 werd er door defensie een huurcontract overeengekomen met de familie Pesters. De Pesters woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwitserland en bleef formeel tot 1951 eigenaar van de Zwaluwenberg. Pas daarna kwam het landgoed officieel in bezit van de staat. Vanaf 1946 is het in gebruik gegeven aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en zijn staf. Veel van de inrichting en aankleding van de Zwaluwenberg herinnert nog aan de bijna dertig jaar waarin Prins Bernhard hier als Inspecteur Generaal ‘de dienst uitmaakte’.

In 1950 en later stond in iedere Bibliotheek het boek van “The Round House”van Michael Sadleir.(Sadler)
Het is verdwenen en uit de lijst van boeken van deze schrijver geschrapt.Sadleir werkte in de eerste wereld oorlog bij het War Intelligence Department en had veel kennis over het occulte en victoriaanse erotiek en dat maakte hem tot iemand die een waardevolle asset was tegen de Duitsers en hun invloed in Holland en belangrijk voor de Britse spionage.Het is algemeen bekend dar in WO1 Wilhelmina en Prins Hendrik pro Duits waren(overigens W.O. II idem), zo ook baron E.B.B.F.Wittert van Hoogland (NSB) de persoonlijke vriend van Hendrik,de baron die echter later een felle vijand van Prins Hendrik werd. [Note: Midden jaren dertig moest er in Nederland een Centraal Vluchtelingenkamp komen voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Dit kamp zou worden opgezet op de Veluwe. “Koningin” Wilhelmina vond dit echter wel heel erg dicht bij Paleis het Loo in Apeldoorn gelegen. Het gevolg was dat besloten werd het kamp op de Drentse heide te bouwen, in het toen nog onherbergzame Westerbork.]

Omstreeks 1900 kwam ,volgens Grietje Doorneweerd het melkmeisje(ooggetuige bij dit put incident aan de Brandsweg), een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld(avondtrein Utrecht-Zwolle),wat ze daar bij de put zag liggen,kon zij nooit meer over spreken.Ze is weggerend en nooit meer in de omgeving geweest of over gesproken.
In 1916 werd het begraven stoffelijk overschot van een meisje gevonden.Een dochtertje van van Noort vond de beenderen in het zand en deze werden door de dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt.Rond 1917 vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk van een jong meisje.Haar identiteit is nooit vastgesteld. Rond 1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek in en rond het Ronde Huis(drie naakte meisjes op de grond werd vastgesteld)Het onderzoek werd van hoger hand stopgezet.Rond 1982 werden meerdere beenderen opgegraven.

We gaan weer even terug naar Frank van Vloten,die in de winter 1918-1919 ook betrokken is geweest bij het vanuit Duitsland clandestien over de grens brengen van hele treinen,die officieel nooit gereden zouden hebben.Behalve de complete uitrusting van de Duitse Fokker fabriek zou hierbij veel Duits materieel zoals auto’s,vrachtwagens,machines rails bouwmateriaal op deze manier ons land zijn binnen gebracht.{ Note:De op Java geboren Nederlander Anthony Fokker construeerde zijn eerste propellervliegtuigje, in 1910 De Spin.}
In 1912 vertrok Fokker naar Johannisthal, een vliegveld in de buurt van Berlijn, waar hij een bedrijf oprichtte, Fokker Aeroplanbau. Hij liet zich tot Duitser naturaliseren .De Fokker Dr.I werd vooral bekend toen Von Richthofen(De Rode Baron) met dit toestel ging vliegen.Daarna bouwde hij de Fokker D-VII, waar o.a. zijn vriend Herman Göring piloot was tijdens W.O. I. Fokker trouwde met een nichtje van Göhring.
Vervolgens trouwde hij op 25 maart 1919 te Haarlem met Sophie Marie Elisabeth von Morgen,de in 1895 in Zehlendorf (Berlijn) geboren, Sophie marie Elisabeth von Morgen. (Haar vader was general Ernst Curt von Morgen, Seit Januar 1902 war er Bataillonskommandeur im Grenadier regiment, Konig Friedrich Willem IV)
Na de eerste wereldoorlog wilde Fokker zich weer tot Nederlander naturaliseren, wat hem uiteindelijk lukte via zijn goede vriend Prins Hendrik.In 1919 keerde Anthony Fokker terug in Nederland en sloot zich aan bij de N.V. Trompenburg. Op 21 juli 1919 richtte hij de Nederlandse Vliegtuigenfabriek op. Dit kon hij doen met steun van familie, de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) (eigendom van de families van Beuningen en Fentener van Vlissingen en Wilhelmina) en enkele rijke particulieren.
In 1922 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich tot Amerikaan liet naturaliseren .
Hij overleed 23-12-1939 en is uiteindelijk in Driehuis begraven }

Het moet nog ver voor de eerste wereldoorlog geweest zijn dat een oud rijtuigje achter het station te Nunspeet gereed stond.Als de stoptrein uit Amersfoort binnen kwam stapten er aan de verkeerde kant enige heren uit,gekleed in pelsjassen en hoge hoed.Ongezien konden ze zo het trammetje bereiken dat dan richting Nieuw Soerel (Ronde Huis) vertrok.Een Belgische boswachter met extreem felle honden bewaakten de meisjes die daar in de bossen verbleven voor seks.
Navraag bij diverse inwoners van Nunspeet,zoals Grietje van Dieks,

Oude Wajer,destijds jaren voerman in de bossen rond Nunspeet,huisschilder van Echteren,boekwerk dhr.Tengbergen leverde gelijke en bijkomende informatie op.Eén van de verhalen gaat over het tramrijtuigje dat van het station naar het huis rijdt,het ontspoort,een meisje in lange donkere kleding rent het bos in,een heer loopt haar na,ze valt voorover,wordt geslagen,breekt een arm,waarvoor dokters hulp wordt geweigerd en de volgende herinnering komt boven van een ander meisje uit Indië,die uit de trein stapt en op het perron valt,zij staat op en loopt naar het verlichtte dienstlokaal en valt weer,ze wil wat zeggen,maar een heer tilt haar op,ze wil zich nog vasthouden,maar wordt in een rijtuigje gedragen.De volgende dag bracht de heer een kistje sigaren en verklaart dat het meisje familie en overspannen was.We hebben haar nooit meer gezien!
Met een tramrijtuigje werden tientallen jaren de jonge meisjes afgehaald,ontvluchten was onmogelijk gemaakt,ze kwamen nooit terug.Met het trammetje reden ze de bossen in,naakte meisjes van 6 tot 10 jaar,hoofdjes met gelijke poppen gezichten,alleen een lange japon en kleine hooggehakte schoentjes en geen van die kon lopen of zelfs staan.Ze kwamen levend terug,bewusteloos of in een deken gerold en vonden een graf.Er zijn uitvoerige politierapporten opgemaakt,zelfs foto’s,maar alles is verdwenen in geheime archieven.En de heren die in Nunspeet en elders nachtelijke “bruiloften”vierden,wisten daar ook veel meer over Wilhelmina en Juliana en wel zoveel dat ze alles konden en mochten doen en alles in de doofpot werd gestopt.

In oktober en november 1979 verschijnen er advertenties in de NRC en vrij Nederland met de titel: De BVD heeft bij Wim Klinkenberg ingebroken(ook al zegt Hans Wiegel Minister van Binnenlandse zaken en vice premier van niets te weten)Lees zelf waarom het boek Prins Bernhard een politieke biografie van Klinkenberg.Wat er niet bij staat in de advertenties is dat de werkster van journalist Klinkenberg een inbreker betrapt die de dagboeken van baron mr. E.B.F.F Wittert van Hoogland bestudeert.
Baron Wittert van Hoogland.

De inbreker weet te ontkomen met enkele van de dagboeken.Wittert van Hoogland (o.a. Genealoog) is op dat moment een vijand van Prins Hendrik,de man van Wilhelmina.Onderzoeker Sch. weet nog te vertellen dat bij Wim Klinkenberg thuis ook zijn twee onderzoeksrapporten naar het Ronde Huis zijn gestolen,maar zegt hij ik heb veel meer materiaal en dat ligt veilig achter slot en grendel.In de Ronde Huis rapporten raadplegen beide onderzoekers uitgebreid de paranormale kunstschilder Delius Pit,die samen met Sch. veel zaken oploste.In een rond het Ronde Huis zoveel was duidelijk werden heidense rituelen uitgevoerd,waarbij het de bedoeling was uiteindelijk via het occulte de macht in Europa te veroveren.
Op 5 januari 1980 bezoeken de heren Sch. en M.(ontenberg) de paranormaal begaafde kunstschilder Delius Pit(t)[1913-1992] in Steenwijk.Na hen komt een witte Peugeot met kenteken 74-GJ-09 het erf van de kunstschilder Pit oprijden en parkeert naast de garage.Twee mannen stappen uit en lopen naar de hond Boef en aaien hem.Vervolgens bellen ze aan en zeggen schilderijen te willen kopen.Delius wijst Ineke enkele schilderijen aan en noemt de prijzen.De mannen zegen opeens dat ze verkeerd zijn,ze bedoelde een andere schilder die ook Pit heet.De geheimzinnige mannen vertrekken weer.Delius Pit zegt,ze komen voor jouw Hans,je wordt gevolgd. M. zegt toen ik de auto zag voelde ik al dat het “misse boel” was. Ik heb het autonummer en zoek uit wie de eigenaar is.Rond september/oktober 1980 kreeg M. bezoek van de BVD,waarbij het complete Ronde huis archief in beslag werd genomen en zijn telefoonlijn was afgetapt.De andere Ronde Huis onderzoeker Sch. werd door de BVD opgepakt en voor verhoor naar den Haag vervoerd.

Na de echtscheiding van van Vloten van zijn eerste vrouw woonde Mevr. Wytema met altijd enige meisjes op de bovenverdieping van Het Ronde Huis.Deze Wytema had eveneens een huis bij Nunspeet,wat bekend stond als bordeel.Gedurende de eerste wereld oorlog huurde deze “dame”een huis bij Hulshorst waar ze meisje,vooral Belgische vluchtelingen, heen lokte om die te transporteren naar de Duitse front bordelen(mensenhandel dus).
Toen enige meisje die op een fietstocht waren bij haar schuilden voor de regen werden zij vastgehouden(vrijheidsberoving). In de nacht kon een van de meisjes ontsnappen,een dochter van een officier in Harderwijk.De Marechaussee deed toen een inval bij mevr.Wytema die vervolgens weer bij van Vloten ging wonen op het Ronde Huis,waar gedurende die tijd ook Duitse spionnen kwamen.

De onderlinge betrokkenheid is duidelijk: “De Elite”Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina en niet de vader van Juliana,maar mogelijk wel van Maria-Claire Rovers ( zie : http://elisabethleroi.yolasite.com/ ) was regelmatige bezoeker van Het Ronde huis,maar Juliana voorafgegaan door twee escorte motoren is daar ook gespot. Prins Hendrik vond tevens in gezelschap van minister Karnebeek zijn weg naar het Aardhuis bij het Loo evenals voorheen Willem III met zijn vriend de predikant en Tweede Kamer lid S.Blauwpot ten Cate.Zie de dikke buik van Juliana op 1 minuut 38 in het volgende filmpje 2 juni 1926 op de site : http://www.youtube.com/watch?v=e4ipe224dV8&feature=email

De ouders van Frank van Vloten waren : Johannes van Vloten en Elisabeth van Gennep.


Johannes van Vloten was eveneens als zijn vader predikant.
Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en had een oudere broer Willem van Vloten(1855-1925) Ingenieur in het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse staalbaron Dänemann trouwde.Willem had in 1901 de leiding over de mijnbouwwerken in Hörde bij Dortmund, waar hij met zijn gezin woonde, en was in dat jaar bezig samen met zijn broer Frank bosgronden in de omgeving van Nunspeet te kopen. Dänemann(Daenemann) was een van de directeuren van het Krupp concern,had één van de Duitse Wadden eilanden in persoonlijk bezit en had een zomerhuis Heidehoek t/o zwembad de Tol. (In de archieven van Krupps wordt veelvuldig verhaald over de jachten van de staalbaronnen voor de kust van Helgoland) En dan is er nog de familie band met de in 1889 geboren Frederik Willem van Vloten,lid van de NSB stamboeknr. 3352,die door Mussert gemachtigd werd als leider van de Nederlandse Volksdienst en werd in 1941 Burgemeester van Delft.

Daniël Georg van Beuningen 1877-1955(Havenbaron en alleenrecht op de handel in Duitse kolen)


Van Beuningen heeft het landgoed Noorderheide te vierhouten in 1920 verworven.De kapitale Villa aan de Elspeterbosweg 179 is nog eigendom van de familie van Beuningen. Na de Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, de scheepswerf en zeesleepdienst P.Smit jr. en het watertaxibedrijf Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier van het in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion en een van de stichters van het Havenziekenhuis.

Anton Kröller 1862-1941 ,


Kröller kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 ha grond. Het Kröller-Möller museum (zijn vrouw was Helene Kröller-Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale Park de hoge Veluwe.
Deze Anton Kröller was medeoprichter van de KLM en Hoogovens en tevens adviseur van de regering voor de buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had banden met de staalindustrie in het Ruhrgebied.Kröller haalde Prins Hendrik regelmatig uit de problemen door te betalen als hij Hendrik gechanteerd werd door andere invloedrijke hoog geplaatsten,vanwege zijn erotische uitstapjes.

Johannes Luden 1857-1940


Luden was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandse Bank en werkte samen met waterstaatkundige A.A. Mussert (1894-1946 NSB-er) in het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag van België.
Hij was eigenaar van het Landgoed “Koningshof”en landgoed “Elswout”en landgoed Stoutenburg.
Daarnaast was hij nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank.Op het landgoed van Luden werd door prins Hendrik en zijn vrienden zelfs zeehonden in het zwembad geschoten.Wat hadden zij plezier.

Genoemd wordt tevens de betrokkenheid van: Dr.Eeden, Frederik Willem van, letterkundige en zenuwarts (Haarlem 3-4-1860 - Bussum 16-6-1932). Gehuwd op 15-4-1886 met Martha van Vloten, van wie hij op 29-7-1907 is gescheiden.


Hij was Zenuwarts, waarbij de psychotherapie een perifere plaats innam. Walden was de naam van een kolonie, ofwel commune, die de psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860–1932) in 1898 op het landgoed Cruysbergen in Bussum oprichtte. De kolonie deed ook dienst als rustoord voor psychiatrische patiënten. De Nederlandse helderziende Gerard Croiset werd geboren op Walden. Frank van Vloten financierde de kolonie Walden,maar toen Frederik van zijn zus Marta van Vloten ging scheiden,hield ook vreemd genoeg het bestaan van Walden op. Zie: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/eeden
Een mooi overzicht met legio foto's over de kolonie Walden is te vinden op : http://www.frederikvaneeden.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=285238

Het occulte rond Het Ronde Huis en Mythstee met de heilige Lijnen
Mythstee een plaats of samenkomst wat ver in de oude tijd teruggaat van Germanen of Kelten en aan ‘rechtspraak’ werd (wordt) gedaan.Volgens theorie is het Ronde huis gelegen op een geografisch punt dat teruggaat naar de Kelten,Druiden priesters die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen berichten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde plaatsen bijeen te laten komen.M. geeft voorbeelden van bepaalde lokaties,gelegen op deze lijnen op 52.17 E.Noorderbreedte.Oostwaards via Wijhe,wheme,heiligdom Hellendoorn, Berg,Hela,Thor,de Huneborg naar Bramsche ten noorden van Osnabrück.
Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig,doch sinds eeuwen bestond (bestaat) een verbond van mannen met invloed,politiek economisch,met een uitgestrekt net over de wereld.Een actueel voorbeeld is de


Soevereine Militaire Orde van Malta,Black Nobility,Committee of 300,illuminati en de Bilderberg Groep.Van deze bewegingen(organisaties) is Beatrix van Amsberg ingezetene. De Mythstee is korter terug te brengen naar 20e eeuwse Duitse Blut und Bodem occulte orden,die teruggrijpen op riten en andere praktijken.De voorlopers van de Nazi’s
De wegen en beplanting van Mythstee tot het Ronde Huis vormen een penis en scrotum.Gezien de tekening liep er een smalspoor in en eindigde dat smalspoor in de eikel van de penis bij een 4 meter diepe schacht.Ten zuiden van het ronde huis ca 1km stond een grote stenen tafel ca 1 meter hoog met massief stenen bovenblad die was omringd door bosje en later met een takel is verwijderd.Voorts waren er nog drie grote putten,1 bij het ronde huis,1 bij het melkhuisje en 1 100meter ten zuiden van een zijlijntje.
Het wegenstelsel rondom de Mythstee vormt een bijna complete David ster.
Op oude kaarten is een kruis te zien gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) bij de Roo Stee.In 1985 waren alle sporen vernietigd,alles was met grond overdekt,de beplanting overgroeid met struiken en onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad.
In een tijdschrift over deze Mythstee bij Nunspeet stond dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding,tevens bij een Romeins zomerkamp te Elspeet,maar alle resultaten zijn verloren gegaan zegt men.
Wat de Mythstee betreft 1943-1944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in of bij Het Ronde Huis in Nunspeet??? (geeft te denken) en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats.Vervolgens is in Wijhe door een NSB professor opgravingen verricht.Dit was NSB/SS professor dr. F.C. Bursch(ook in 1938 deed deze professor opgravingen bij de Mythstee???)De vraag is dan of deze opgravingen zuiver archeologisch waren of probeerde en heeft men bewijsmateriaal verzameld om tegen belangrijke families en/of Oranje te gebruiken.Gezien de belangstelling van de SS voor het occulte middels inlichtingendiensten en chantage en afpersing een goede uitgangspositie te verkrijgen na de verwachten verloren oorlog.Opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract(let op contract geen overeenkomst) tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair.Duidelijk stond Wilhelmina en Juliana na de tweede wereldoorlog, in tegenstelling tot de publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen en leden van de militaire inlichtingendienst Abwehr.Gezien de Duits Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen en Ronde Huis MOET de abwehr of sicherheitsdienst van de SS van de gang van zaken op de hoogte zijn geweest.Mogelijk zelfs is die kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure Bernhard middels chantage in 1936-1937 af te dwingen !!!Bernhard die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte bij IG farbe de geheime afdeling NW7.
Een volgende opvallende gebeurtenis en tevens getuige van collaboratie is:
Schiermonnikoog was tot 1945 bezit van de Duitse adellijke famile von Bernstorf, een lid van deze familie is verraden door Prins Bernhard zijn familie en door de Gestapo vermoordt. Na 1945 is de familie onteigend via het NBI van hun bezit Schiermonnikoog, Er zijn foto´s van Prins Bernhard in de late jaren 30 met een von Bernstorf op jacht op Schiermonnikoog. De onteigening is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von Bernstorfs waren anti-nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro-nazi waren en kroonprins van Nederland speelden. Tussen de Nederlandse en Duitse adel is veelal weinig onderscheid door huwelijken zo heb ik begrepen, daarbij in aanmerking nemen dat Nederlandse adel een veelal 19e eeuws begrip is. Er is weinig echte oude adel in Nederland. Met Krupp, Dortmunder Huetten Unionen Hoogovens zitten we bij landgoed Van Beuningen in Vierhouten en de zeer rijke Fentener van Vlissingen familie.. In de archieven van het Nederlands Beheer Instituut moeten zeker sporen zijn terug te vinden over deze onteigening na 1945 van Duitse en NSB landgoederen. Een paar jaar geleden is speurwerk verricht inzake Prins Bernhard en andere Tweede Wereldoorlog zaken in de archieven. Zijn zeer interessant omdat het archieven over geld en eigendom zijn!

Opmerkelijk is een Foto uit 1917 (bijna 100 jaar terug !)
De foto komt uit een editie van ‘Het Leven’, 12e jaargang, nr. 25, dinsdag 19 juni 1917, pag. 816
Het onderschrift luidt: “De indrukwekkende parade door de straten van New York, ter eere van het bezoek van Generaal Joffre gehouden. Op den voorgrond de Amerikaansche “Hulde aan de vlag” : “The Stars and stripes forever!’
Deze parade werd gehouden op Fifth Avenue voor de Public Library (links) in New York, mei 1917

Zien we hier het Euro teken en rechts de rijen mensen in 2 x 1 rij dik en vervolgens meerdere rijen , die mogelijk een datum aangeven 1-1-2002?Te denken geeft ook het navolgende:
Zowel van Heutsz als zijn zoon waren zeer Duits-gezind. Van Heutsz Junior was gedurende de Eerste Wereldoorlog een Duitse spion. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/gravin de Priuly. Vader en zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa waarna keizer Wilhelm 2 de wijk neemt naar Nederland. Dit moet georganiseerd zijn door vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en Hendrik. In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij baron Bentinck die meer dan Wilhelmina van oude adel -ebenbürtig- is. Ook Bentinck kan je zien als Deutschfreundlich, zijn dochter trouwt met de vleugeladjudant van Wilhelm 2 Sigurd
von Ilsemann. Keizer Willem II (In 1939 ver voor de tweede wereldoorlog vraagt Wilhelmina voor haar,Bernhard en notabene Keizer Willem II asiel aan in Engeland,waar zij 5 jaar verblijven) Zie voor de asielaanvraag de volgende website:
http://gerard45.bloggertje.nl/note/14065/de-ongrondwettige-vlucht-van-kroon-en.htmlVervolgens ontvingen wij het volgende bericht:[De foto heeft lange tijd in de etalage gestaan van Fotograaf W.G. Kuijer,Westermarkt 19, A'dam.]
Geertruida Fok, "op papier geb. Amsterdam, 18 april 1871"; vader: Jan Fok, 47, kuiper; moeder: Grieje de Haan, ca. 48-50!! Rond 1879 als 7-jarige verdwijnt Gertruida; als ze onder wonderbaarlijke omstandigheden teruggebracht wordt door de politie, blijkt ze lotus voetjes gekregen te hebben (voeten in zandbak!!!) later blijkt ze goed in het geld te zitten.(Drie huizen in Amsterdam stonden op haar naam.) haar echte vader was kroonprins Willem(Alexander) en moeder Agatha Barones van Lynden, die in het geheim in 1870 te Parijs waren getrouwd.De hieruit geboren dochter(Geertruida "Fok") werd onder dwang bij een ouder echtpaar geplaatst. Heel adelijk Nederland wist/weet echter van dit huwelijk te Parijs en van het daaruit geboren kind.
Geertruida en haar man Jozef Petrus van Blijenburgh kregen zeven kinderen waarvan de namen ons bekend zijn en dus in feite echte nazaten van de echte kroonprins Alexander nog bestaan!In het kistje van Alexander met zijn testament, wat later in handen van Wilhelmina kwam, zaten de bescheiden waarin kroonprins Alexander zijn dochter Geertruida alles naliet.
De huidige troonpretendenten zijn frauduleus en onrechtmatig op de troon gekomen, wat een DNA onderzoek uit kan wijzen.Op verzoek van waarschijnlijk Alexander bewaarde secretaris W.J.D. van Dijck een stapeltje documenten van [wijlen] prins Alexander in een kleine houten kist met een hangslot, aanvankelijk in zijn woning boven de koninklijke stallen aan de Haagse Hogewal. Na veertig jaar zou het kistje aan het Oranjehuis moeten worden teruggegeven.

De zin achter deze regeling is lange tijd niet duidelijk geweest, maar Emma niet gunstig gezinde Haagse kringen hadden er wel wetenschap van. Emma wilde, niet wetende wat haar toekomst in dit land zou brengen, enig voor de Oranjes belastend materiaal achter de hand houden. W.F. Dijck, zoon van de oud-secretaris, volbracht zijn missie in 1924. Hij stuurde koningin Wilhelmina niet alleen het kistje, maar ook enige mappen papieren, waarvan alleen hij de inhoud kende. Ze waren "belangrijk en onthullend", heeft hij in familiekring gezegd.*" (Hij kreeg hiervoor een beloning van 1000 gulden,hetgeen in die tijd een aanzienlijk vermogen was,zeker van een gierige Wilhelmina)
Bijbehorende noot:* = 'Onder andere een verklaring van Prins Alexander dat Wilhelmina géén kind van Willem III kon zijn, omdat de koning een ernstige syfilis had. Deze was (en kon )niét worden behandeld.'Er bestond immers nog geen medicijn voor.Maar ook in dit kistje bevond zich een afschrift van het testament waarin Alexander, Geertruida als wettige dochter en nazaat alles naliet (dus ook de troon)Kroonprins Willem (Alexander)is volledig van het pad afgeraakt omdat zijn vader koning Willem III en een kliek Nederlandse adel, waaronder de oom van Agatha van Lynden, hem zijn vrouw Agatha en hun beider dochter afhandig maakten. De oom van Agatha van Lynden heeft als dank voor deze “goede” daden daarvoor later van Emma zijn barontitel mogen omwisselen voor een graventitel.Emma zorgde ervoor dat de documenten uit hettrouwregister in Parijs aan haar werden overhandigd en vervolgens heeft Wilhelmina 2 vernietigers in dienst genomen om alle confronterende documenten te laten verdwijnen HOE DE HUIDIGE FRAUDULEUZE TROONAFSTAMMING IN ELKAAR STEEKT KUNT U LEZEN OP: (tenzij DNA onderzoek anders uitwijst) www.oranjedna.blogspot.com
--- Kroonprins Willem Alexander (1840-1879)


Naschrift:
Enigszins wordt nu de omvang van een pedonetwerk bekend,waarbij van internaten en katholieke kerk, priesters zich op afschuwelijke laffe wijze vergrepen(vergrijpen?) aan jonge kinderen en hen voor de rest van hun leven opzadelden met mega psychische problemen maar de deksel van die beerput decennia en nog steeds gesloten blijven. Als je nu ziet dat hooggeplaatste homo personen in het pedo homonetwerk de beerput gesloten houden, zijn er tevens niet geverifieerde(maar daarom niet minder ernstig) getuige verklaringen over Paul de Leeuw, André van Duyn zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10348/beerput-hilversum-opent-zich.html ) terwijl aansluitend figuren als o.a. Albert Verlinde en Peter van der Vorst middels media deze zaken bagatelliseren en alles wat koningshuis heet romantiseren. Je moet toch wel haast blind zijn als je hier geen verband in wilt zien. Diezelfde “media iconen” hoor je echter nooit over de schandalige betrokkenheid van de koninklijke familie bij pedofilie en/of Shell gebeuren als groot aandeelhouder. Zie hiervoor: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/29/wereldwijd-crimineel-syndicaat-huis-van-oranje/
De afschuwelijk rode draad die door de homo- en pedowereld loopt wil je toch niet ontkennen en het is naar onze mening in de interessen van iedere homo die niets te maken heeft met dit pedo-netwerk dit tot de bodem uitgezocht te krijgen. Hoeveel verdekte homo paren als Robert M (Mikelsons) en zijn liefje Richard van Olffen ontpoppen zich nog als pedo en/of worden beschermd?Robert M. was erbij toen Manuel Schadwald werd vermoord.
----------------------------------------------------------Manuel Schadwald verdween in 1993.--------------------------------------------------------
Manuel Schadwald die volgens zeggen door zijn hoofd is geschoten bij het opnemen van een snuff-movie in aanwezigheid van ondermeer Joris Demmink.Een moord die volgens info plaats vond op recreatiepark de Eemhof,waarbij een zekere Nihoul en twee anderen betrokken zouden zijn.Dit blijkt uit het dossier van Robert Mikelsons en werd bekend gemaakt via zijn advocaat. Een exemplaar van deze snuff film kreeg “koningin” Beatrix toegezonden(WAAROM,VOOR WIE,Friso?,of stond Claus von Amsberg als kindermisbruiker op die film?): Die Aufnahmen sind nun im Besitz verschiedener Polizei- und Justizbehörden. Sie wurden zudem an die niederländische Königin Beatrix übergeben.
Zie ook de site: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html m.b.t. Benk Korthals die zich graag in Thailand ophoudt.Een Nederlandse vrouw was in 2000 in Bangkok getuige van de pedofiele activiteiten van toenmalig minister van justitie Benk Korthals. Minister Korthals van zedenzaken was zelf pedofiel en exploiteerde daarvoor kinderen in het liberale Thailand. Van deze gelegenheid schijnen foto’s te zijn gemaakt. VVD partijvoorzitter Benk Korthals is vanzelfsprekend veelvuldig onderscheiden zoals in deze negorij gebruikelijk:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (28 april 1995)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (3 juli 2003)


Geen van deze hooggeplaatste personen is bereid om commentaar te leveren en alles wordt afgedaan maar zeker afgeschermd om te voorkomen dat hier een rechtszaak uit volgt en in de openbaarheid komt.


In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen door een internationaal pedofielen netwerk uit Nederland-Duitsland –België en Engeland waartoe notabelen werden gerekend misbruikt en komen we bekende namen van mannen tegen die samenwonen in een jachthuis.Het ging hier om 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven actie groep. Zie: http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html
Als u denkt dat deze Dutroux achtige situaties niet meer voorkomen,dan steken de actuele voorbeelden van Joris Demmink, { zie o.a. http://tref.eu/pedo-schandaal/reactie-demmink-.html } Frits Salomonsen alsmede Claus von Amsberg en vele andere hoog geplaatsten de kop op. De zaken rond Claus van Amsberg kwamen pas echt aan het rollen rond een hooggeplaatste pedofielenclub.De nieuwe feiten die boven tafel zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het volgende. In het pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Ook Claus von Amsberg maakte deel uit van dit netwerk.In 1967 was die vriendschap zichtbaar tijdens het lopen van de Nijmeegse vierdaagse in 1967.
NIJMEGEN - PRINS CLAUS temidden van vrienden met wie hij de Vierdaagse loopt. V.l.n.r. Mr. F.M.L. Baron Van Geen, de prins, vooroplopend Mr. F. Salomonson en (nog net zichtbaar in het zwart) Mr. J.C. van Munster van Heuven. ( 1967 van de 4 daagse Nijmegen)
-------------Claus van Amsberg en Mr. J.C. van Munster van Heuven------------25 juli 1967 ----

Verder duikt de naam van Mr Frits Salomonson op tijdens de IRT affaire de commissie van Traa in 1982 en 1988 is Mr Frits mede verantwoordelijk geweest voor een witwas constructie bij het beurs genoteerde bedrijf TextLite oa en zijn toen ook gelden van de vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma van een ander kleur voorzien.
In 1999 kreeg mr. Frits Salomonson ruzie met zijn buren, de heren J. Sietsema en P. Houben, die een appartement bewoonden in hetzelfde grachtenpand als Salomonson. Zij beklaagden zich over het komen en gaan van Marokkaanse schandknaapjes in het trapportaal en ze beweerden dat Salomonson een ruimte in zijn huis als “seksmartelkamertje” gebruikte.
In een bodemprocedure die Frits aanspande kwam echter het volgende naar voren! Hoofdredacteur Willem Smitt van het weekblad Privé verklaarde namelijk onder ede dat hem in 1987 ruim tien kleurenfoto’s waren aangeboden, waarop oom Frits zich sadomasochistisch liet verwennen door drie of vier hoerenjongens van hooguit zestien jaar. De officier van justitie vroeg hem verbaasd waarom hij geen aangifte had gedaan van kinderporno, waarop Smitt antwoordde: “Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Hare Majesteit.” Aldus verloor mr. Frits het proces. Mr. Frits Salomonson is ook op de gevoelige plaat vastgelegd op het zeewaardig zeiljacht de Apollo van de bij Pisa vermoorde Zandvoortse (Duitse) kinderpornohandelaar Gerry Ulrich.
Het is natuurlijk bepaald niet vreemd dat de Zandvoortse kinderporno cd rom’s alleen al daarom niet in Nederland (serieus) en ook Belgie helemaal niet worden onderzocht. (bron: http://www.boublog.nl/23/07/2008/mr-frits-salomonson-hof-advocaat/ )

Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige kinderen. Vervolgens een zeer interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’: rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De delegatie bestond uit drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L. Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins-gemaal wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in pedofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos.”
U begrijpt het ,dit kwam ook in de doofpot.


De Joris Demmink !

Piet Hein Donner stelde Demmink aan als SG bij justitie. Waarom? Donner is door Demmink gechanteerd, waarschijnlijk met de belofte van Mr. Joris Demmink, dat nooit enige informatie bekend zou worden gemaakt over het “vermoedelijk”criminele kind van Minister Donner en moeder Marlies ( Mw. Drs. E.M. Donner-Quanjer )die psychotherapeut is bij het Riagg, dat en zwaar verslaafd is aan hard drugs en dealt. Hoe dat moet zijn gegaan is gemakkelijk voor te stellen op grond van alle informatie uit het feitenoverzicht, met name die rond het Rolodex-onderzoek: Demmink beschikte over gedetailleerde informatie over de betrokkenheid van topmensen (specifiek genoemd worden twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman, oud-advocaat” Frits Salomonsen” van de koningin en een Amsterdamse professor) bij een pedo-netwerk dat bestaan heeft vanaf het begin van de jaren 90 toen de kinderarts Joyce Labruyere werd vermoord!Maar ook Frits van Straelen O.M. topman kreeg kinderen aangeleverd via Robert M. en Albert Drent en komt voor in de escort agenda van Richard O. (Bron: klokkenluideronline.)Frits van Straelen werd door Demmink via een geheime benoeming in maart 2011 ‘hoofdadvocaat-generaal’ bij het Amsterdamse gerechtshof.


In de Morkhoven actie groep worden o.a.namen als Joris Demmink,Ed Nijpels, Hirsch Ballin en Donner in SM club Paradise te Breda gerund door Leo(nne) Zeegers genoemd en beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijke doofpot affaires.Zie: http://boinnk.nl/blog/tag/joyce-labruyere-vermoord/ Terwijl bekend is dat Ed Nijpels ‘een relatie’ onderhield met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr. Frits Salomonson. Daarnaast zijn zeer gedetailleerde meldingen binnen gekomen van martelingen en moord door pedo sadisten op jeugdige slachtoffertjes, met precieze plaatsbepaling middels coördinaten o.a. op de Hoge Veluwe, 8094 Hattemerbroek/Elburgerweg , in “aanwezigheid” van o.a. Johan Friso+ zijn psychiater, Mabel Wisse Smit,Donner,Hirsch Ballin, D.Berlijn,Gerlof Leistra,Rutte en Wilders, waarvoor als toegangsprijs Fl. 10.000,- werd betaald reeds in 2000/2001(we zullen u de gruwelijke sadistis masochistische Lynch details besparen)
Maar ook via het Brusselse Cercle Lorraine, houden Belgische adellijken zich bezig met de sadistische vertier/lynchjacht op onschuldige kinderen met dodelijke afloop in het bos bij de plaats Oudergem te België,onder bewaking van de koninklijke garde met exclusieve vermelding van namen.Koning Albert in gezelschap van de Nederlandse "prins"Constantijn (de broer van Friso) worden hierbij genoemd. We noemen hierbij nog een van de vele namen in deze pedowereld: Elio Di Rupo
Zo speelde zich precies een jaar voor de zaak Regina Louf het drama rond (toen nog)de vice-premier Elio Di Rupo af. Via de door onderzoeksrechter Connerotte geïnstalleerde 'groene telefoonlijn' meldde zich de 22-jarige Olivier Trusnach die pikante, maar ook zeer belastende verhalen wist te vertellen over het liefdesleven van de vice-premier. Di Rupo zou Trusnach hebben misbruikt toen hij - Trusnach - vijftien was, zoal we kunnen lezen op: http://www.skepsis.nl/x1.html Di Rupo ontkent dit, echter het officiële politie-rapport vermeldt dat Di Rupo (PS) een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens, en ook treft de politie Di Rupo’s telefoonnummer in de agenda’s van diverse gearresteerde pedofielen aan en ook is Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux (video) gesignaleerd. Zie verklaringen die er niet om liegen: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB459.pdf KLIK HIER

Feit is dat de jongste activiteiten op dit gebied niet in naam der Koningin worden vervolgd laat staan bestraft. In schril contrast wordt Erwin L. voor het gooien van een waxinelichtje voor zware mishandeling vastgehouden terwijl voor de medeplichtige aan massamoord in Argentinië Jorge Zorreguieta in Nederland een villa wordt gebouwd,terwijl hij reeds langere tijd zonder vervolging in een appartement bij Noordeinde woonachtig is.Hoe is het mogelijk. Mischa Kat onthult 12 corrupte rechters,waarbij Michiel Severein een rechter in Leeuwarden vindt dat seks met 14 jarige kinderen moet kunnen en zelfs pleit deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar.Dan de Walpurgisnacht waarvan Mischa Kat ook over de verdwijning van Marianne Vaatstra berichtte en hij de overtuiging heeft dat de verdachte van de moord op haar met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheids mythe vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten. Montenberg refereerde ook naar het occulte wat zich nog in 1987 afspeelde,maar vooral naar de avond van de Walpurgis nacht 30 april 1980,.Montenberg ging op die avond met de boswachter van Droste,die dienst had en een pistool droeg en een derde persoon naar het Vlasmeer en de Witte Klap.Montenberg beschreef dat een “ceremonie Grande”gaande was.Na ontdekt te zijn gingen de drie snel terug naar hun auto’s geparkeerd aan de Plaggeweg,doch zij werden achtervolgd door een grote Amerikaanse wagen.M. dekte met zijn Volkswagen Kever de andere auto,zodat die kon ontsnappen.

Klokkenluider slachtoffers:


De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in de Maas bij Appeltern. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Twee leiders, in bloed rode kleur, welke garant staat voor crminele activiteiten (Paus Benedictus en "Baron"de Rothschild)


De Deetman Commissie onderzocht de misbruik binnen de kerkelijke instituten en kwam met een verrassende uitslag. Het merendeel van de pedofiele geestelijke kan niet meer vervolgd worden i.v.m. VERJARING van de feiten.
Nu is bekend dat het onderzoek van de commissie Deetman stopte bij het jaartal 1980. De periode na 1980 t/m 2011 heeft de commissie niet onderzocht.Waarom NIET? Het ziet er naar uit dat de pedofiele handelingen alleen maar zijn toegenomen. Wacht men wederom op een verjaring van de feiten? Zo ja, dan is de commissie Deetman "ernstig in gebreken" gebleven en wordt hiermee voorkomen dat deze infame verloedering met wortel en tak wordt uitgeroeid daar waar het plaats vindt.

Kijkt u vooral ook in aansluiting op deze satanische pedofiele gebeurtenissen eens op de Belgische site: http://www.deverdwaaldedichter.be/page_59.html KLIK HIER

zie ook het uitgebreide verslag op: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/05/15/de-ontmaskering-van-de-bovenwereld/ KLIK HIER

230 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. i want to share my testimony of how i become rich and famous today… i was deeply strangled up by poverty and i had no body to help me, and also i search for help from different corners but to no avail… i see people around me getting rich but to me i was so ashamed of my self so i met a man on my way he was very rich and he was a doctor so he told me something and i think over it though out the day so the next day i looked up and i keep repeating what he said to me. ” if you want to get rich quick and be famous” you need to cross your heart and do what is in your mind so i tried all i could in other for me to do as he said so later on i told my fellow friend about this same thing then my friend was interested in my suggestions so i decided to look in the internet and i found their number so we decided to contact them and unfortunately we did as they instruct us to do and later they told us to get some requirements and all the rest… so this initiation took us just a week and later on the great fraternity gave us $1,200,000 to start up our lives…. and now am testifying that if in any case you want to join any great fraternity all you need to do is for you to contact them because they are legitimate and they do as what they instructed them to do, so you can as well WhatsApp me +2348106618681 or for more information +1(705)8062021 you can Email: illuminatipowerful666@gmail.com...

   Verwijderen
  2. Good news!!! Good news!!!, Do you want to live a rich,healthy and famous
   life. Do you want to get rich immediately and be out of suffering? Do you
   want the world to recognize you and listen to you when you speak? do you
   want to be in power and control? if yes, here is a good tip just join the
   “ILLUMINATI ORGANISATION”, you may ask “How Can I Join” , the answer is
   simple all you have to do is to contact us to ELEVATE YOURSELF FROM
   POVERTY..

   Do not hesitate to contact us.

   Phone number Text / Whatsapp: +1(706)804-2665

   Email : illuminati666officialcult@gmail.com


   BEWARE OF SCAMMERS, THERE IS NO SUCH THING AS REGISTRATION FEE AND YOU MUST
   BE ABOVE THE AGE OF 18YRS.

   THANKS....
   TEAM REGARDS
   PLAN ILLUMINATION ///

   Verwijderen
 2. Een tijdje geleden een vreemd verhaal gehoord. Elk weekend zou een vliegtuig vol KINDEREN uit Minsk overgevlogen zijn en per bus naar een hotel dicht bij Schiphol om daar een groot aantal bezoekers op kamers te bedienen. Hoe werden de visa geregeld ? Eigenlijk verwarrend, we hadden toch het hulpprojekt voor Chernobyl kinderen? Maar het zou wel verklaren waarom de eigenaar van het hotelketen een belastingschikking van een paar honderd miljoen kreeg terwijl de belastingdienst nog miljarden navorderingen had openstaan. De Haagse Blonde Dollie zou geregeld hoog bezoek hebben gekregen en vermoord zijn omdat zij teveel wist en een boek wilde uitgeven. Deze week een hoorzitting door een USA congrescommissie (parlementair onderzoek) over onze secretaris generaal van justitie. zie www.rebeccaproject.org en www.klokkenluideronine.net Vreemd allemaal ? Maar was het niet zo dat in het verleden VVD prominenten de strafbaarheidsgrens van sex tussen kinderen en volwassenen, bijvoorbeeld vijftig jarige VVD ministers, wilde verlagen van 15 naar 11 jaren ? Vlotte het daarom uiteindelijk niet tussen Rutte en Wilders die de Mohammed beschimpte vanwegen een (kinderloos) huwelijk met een meisje ? Wij zijn van mening dat kinderverkrachting niet alleen gevaarlijk is voor de slachtoffers maar voor onze hele samenleving. Zie onze website ayaan.de SLeutelfiguren worden dronken gevoerd, special gedrogeerd, dan gefilmd bij kinderverkrachting(smoord) en dan levenslang afgeperst tot landverraad, oorlogen beginnen bijvoorbeeld.
  mvg, www,goldmorg,com

  BeantwoordenVerwijderen
 3. I completely agree with you. I really like this article. It contains a lot of useful information. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all. And of course nice review about the application.
  vakantiehuis dordogne

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Reacties
  1. Welcome to brotherhood Illuminati where you can become
   rich famous and popular and your life story we be change
   totally my name is Dan Jerry I am here to share my
   testimony on how I join the great brotherhood Illuminati
   and my life story was change immediately . I was very poor
   no job and I has no money to even feed and take care of my
   family I was confuse in life I don’t know what to do I try all
   my possible best to get money but no one work out for me
   each day I share tears, I was just looking out my family no
   money to take care of them until one day I decided to join
   the great Illuminati , I come across them in the internet I
   never believe I said let me try I email them.all what they
   said we happen in my life just started it was like a dream to
   me they really change my story totally . They give me the
   sum of $1,200,000 and many thing. through the Illuminati I
   was able to become rich, and have many industry on my
   own and become famous and popular in my country , today
   me and my family is living happily and I am the most
   happiest man here is the opportunity for you to join the
   Illuminati and become rich and famous in life and be like
   other people and you life we be change totally.If you are
   interested in joining the great brotherhood Illuminati.then
   contact him +2348106618681 or for more information +1(705)8062021
   email:illuminatibrotherpowerful@gmail.com or you need my assistance
   email:danjerry04@gmail.com...

   Verwijderen
 5. en zo komt er een klein beetje van de waarheid aan het licht.

  jammer dat het zo onbekend is.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wel van gehoord, maar wist niet dat het zo erg was.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Inmiddels vele jaren na WOII is het overgrote deel van onze samenleving ingewijde van het occulte. De normale mens is in de minderheid en al zeker niet in een postitie om verschil te maken dankzij talrijke reorganisaties. Ons systeem is corrupt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is 5-5-2015, het stormt en de klepel van klok Wassenaarsevlakte is gebroken. Zolang volk stemt en belasting betaalt, blijft elite bestaan incl. oorlogen en kindermoorden. Het geld is niks meer waard, banken zijn corrupt en overheid crimineel. Bij DNB ''werkte'' een SMhoer 8 jaar op hoge positie, daarvoor ABN en ING in London. Teeven vliegt eruit vanwege 5 mio aan Cees H., maar vliegt er net zo hard weer in en de top is hier gevuld met witteboordcriminelen. Liquidaties in Amsterdam, MH17, Germanwings, bootvluchtelingen verzuipen met duizenden tegelijk en Prins Pils heeft een jacht van 8 ton + de rest, lees Youp van het Hek, die wekelijks vol schrijft over alle schandalen hier.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deelnemen aan de ILLUMINATI brengt je in de schijnwerpers van de wereld in
  DIE U vandaag de dag leven. UW FINANCIËLE PROBLEMEN ZIJN GEBRACHT tot een einde. WIJ STEUNEN U zowel financieel en materieel TE ZORGEN je leven een comfortabel leven. IT maakt niet uit welk deel van de wereld je leeft in. UIT DE VERENIGDE STATEN OMLAAG naar de meest afgelegen deel van de aarde, brengen we je alles wat je wilt.
  Omdat het een ongeletterde OF EEN geletterde geen belemmering vormt het feit dat een
  Miljonair, WIJ niet discrimineren ALS JE BENT wit of zwart. SAMEN beslist de wereld met de grote en machtige MACHT VAN DE ILLUMINATI. We eten Met de koningen en de wereld ons huis.
  ALS JE WILT DE ILLUMINATI LID MOET U stuurt ons een e-mail
  EEN VAN DE VOLGENDE: theilluminatisociety666@gmail.com of
  thegreatilluminati666@outlook.com zodat we u kunnen beoordelen en YOU
  IN.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deelnemen aan de ILLUMINATI brengt je in de schijnwerpers van de wereld in
  DIE U vandaag de dag leven. UW FINANCIËLE PROBLEMEN ZIJN GEBRACHT tot een einde. WIJ STEUNEN U zowel financieel en materieel TE ZORGEN je leven een comfortabel leven. IT maakt niet uit welk deel van de wereld je leeft in. UIT DE VERENIGDE STATEN OMLAAG naar de meest afgelegen deel van de aarde, brengen we je alles wat je wilt.
  Omdat het een ongeletterde OF EEN geletterde geen belemmering vormt het feit dat een
  Miljonair, WIJ niet discrimineren ALS JE BENT wit of zwart. SAMEN beslist de wereld met de grote en machtige MACHT VAN DE ILLUMINATI. We eten Met de koningen en de wereld ons huis.
  ALS JE WILT DE ILLUMINATI LID MOET U stuurt ons een e-mail
  EEN VAN DE VOLGENDE: theilluminatisociety666@gmail.com of
  thegreatilluminati666@outlook.com zodat we u kunnen beoordelen en YOU
  IN

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. We attain world class service in graphics production. Our principal activities are Clipping Path, Image Masking, Image Retouching, Image Restoration, Color Correction, Vector works, Neck makelaar den hag


  makelaar den hag

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Rottgering NVM Makelaars voor deskundig advies en begeleiding. Wij zijn actief in de regio groot Den Haag en kennen dit gebied als geen ander. Lees op onze website hoe wij u kunnen helpen.

  makelaar den hag

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Administratiekantoor Aro Home Administratiekantoor Aro

  Administratiekantoor voor Den Haag en omgeving Salarisadministraties Financiële administraties Fiscale aangiften Advisering ARO Den Haag.

  http://www.administratiekantooraro.nl/

  BeantwoordenVerwijderen

 15. Administratiekantoor voor Den Haag en omgeving Salarisadministraties Financiële administraties Fiscale aangiften Advisering ARO Den Haag.

  administratiekantoor den haag
  belastingaangifte den haag
  boekhouder den hag

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. i want to share my testimony of how i become rich and famous today… i was deeply strangled up by poverty and i had no body to help me, and also i search for help from different corners but to no avail… i see people around me getting rich but to me i was so ashamed of my self so i met a man on my way he was very rich and he was a doctor so he told me something and i think over it though out the day so the next day i looked up and i keep repeating what he said to me. ” if you want to get rich quick and be famous” you need to cross your heart and do what is in your mind so i tried all i could in other for me to do as he said so later on i told my fellow friend about this same thing then my friend was interested in my suggestions so i decided to look in the internet and i found their number so we decided to contact them and unfortunately we did as they instruct us to do and later they told us to get some requirements and all the rest… so this initiation took us just a week and later on the great fraternity gave us $1,200,000 to start up our lives…. and now am testifying that if in any case you want to join any great fraternity all you need to do is for you to contact them because they are legitimate and they do as what they instructed them to do, so you can as well WhatsApp me +2348106618681 or for more information +1(705)8062021 you can Email: illuminatipowerful666@gmail.com...

   Verwijderen
 16. Bent u een zakenman, politicus, kunstenaar, arbeider, student en je wilt rijk, rijk en beroemd om uw wensen uitkomen in het leven. U kunt het bereiken van uw dromen, Krachtig en beroemd in de hele wereld, Word lid van de grote broederschap Illuminati vandaag online en ontvang de som van 500.000 dollar met een gratis huis even welk waar u kiezen om te leven in de wereld en krijgt ook 200.000 dollar maandelijks salaris. Maar al deze zal worden gegeven aan u na het zien van uw interesse, de ernst en de bereidheid. E-mail: (666wealthandriches@gmail.com) Als u geïnteresseerd bent, vriendelijk vul de volgende informatie hieronder gegeven "
  Voor-en achternaam:
  land:
  Land van herkomst:
  Bezetting:
  Geboortedatum:
  Seks:
  Adres:
  Tel nr:
  E-mailadres:
  Let op dat u zich bij een paspoort van uw afbeelding te bevestigen, vertel ons iets over uzelf en uw doel van het willen een lid van de grote broederschap ILLUMINATI ... Geen smerig spel, geen menselijk slachtoffer geworden. E-mail: (666wealthandriches@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Bent u een zakenman, politicus, kunstenaar, arbeider, student en je wilt rijk, rijk en beroemd om uw wensen uitkomen in het leven. U kunt het bereiken van uw dromen, Krachtig en beroemd in de hele wereld, Word lid van de grote broederschap Illuminati vandaag online en ontvang de som van 500.000 dollar met een gratis huis even welk waar u kiezen om te leven in de wereld en krijgt ook 200.000 dollar maandelijks salaris. Maar al deze zal worden gegeven aan u na het zien van uw interesse, de ernst en de bereidheid. E-mail: (666wealthandriches@gmail.com) Als u geïnteresseerd bent, vriendelijk vul de volgende informatie hieronder gegeven "
  Voor-en achternaam:
  land:
  Land van herkomst:
  Bezetting:
  Geboortedatum:
  Seks:
  Adres:
  Tel nr:
  E-mailadres:
  Let op dat u zich bij een paspoort van uw afbeelding te bevestigen, vertel ons iets over uzelf en uw doel van het willen een lid van de grote broederschap ILLUMINATI ... Geen smerig spel, geen menselijk slachtoffer geworden. E-mail: (666wealthandriches@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Als je het geluk hebt om dit te lezen zijn, worden er zeker van dat je leven voor een belangrijke upgrade en rond te draaien die laat uw collega's ... Collega's, en familieleden zullen verbaasd en verbaasd door uw ongelooflijke succesverhaal. Dames en heren ik presenteer u de echte ILLUMINATI broederschap te gedragen. Als je genoeg met de huidige situatie in je leven en zijn bereid om een grote sprong van het geloof te nemen met ons Ik verzeker u dat u zult niet teleurgesteld worden. Vriendelijk contact met ons op via whatsapp (+2348107580260 of reethesh60@priest.com) voor meer informatie over hoe je discreet en gemakkelijk te sluiten zonder gedoe. Vergeet niet het grootste risico in het leven is om een risico neem nooit ........ In afwachting van uw REACTIE ........

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Bent u een bedrijf Man, politicus, muzikaal, student en u wilt rijk zijn, krachtig zijn en beroemd zijn in het leven. U kunt uw dromen bereiken door lid te zijn van de illuminati en maandelijks $ 8.000.000 USD te verdienen. Met dit alles kan uw dromen en hart verlangen volledig worden bereikt. Dit is een korte samenvatting, als u echt een lid bent van de grote illuminati, krijg dan Terug naar ons voor meer informatie en uitleg over het aansluiten van oke, contacteer ons op dit e-mailadres hieronder (jameshenryilluminate@gmail.com) lid worden en wees rijk vandaag .....

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wilt u rijkdom, invloed, macht & roem, kom en wees lid van deze geweldige illuminati, wij kunnen u helpen om alles wat u ooit in het leven wilde te krijgen, de uwe te zijn en ook heerschappij hebben over alles in de wereld, u kunt contact met mij opnemen op WhatsAp +2348159768201 Of info Agent Edmundo op zijn e-mail: edmundoanacleto@gmail.com

  Mijnheer Edmundo

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ben je een zakenman of een artiest, politicus of voorganger en wil je groot worden, krachtig en beroemd in de wereld, doe mee en realiseer je dat je voor de rest van je leven rijk en beroemd zult zijn, Illuminati maakt hun lid blij, dus ik wil dat jullie allemaal lid worden van de Illuminati en ons ook masseren op onze WhatsApp +234 8103279290 e-mail op Josephpetroillumimati@gmail.com
  Dank je.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Wij zijn Prudent's Hackers en we hebben geweldige bankoverschrijvingsservices, maar we combineren een groot aantal hulpmiddelen in combinatie met meer dan 25 jaar ervaring op dit gebied om u deze services te bieden. We maken gebruik van krachtige zeus-botnets en geavanceerd phishing- en bulkmailplatform om toegang te krijgen tot bankaanmelding en database.

  Bankoverschrijvingen zijn nu beschikbaar voor de volgende landen:

  Duitsland
  Mexico
  Argentinië
  Verenigde Staten van Amerika
  UK
  VAE
  Canada
  Australië
  Rusland
  Nederland
  China
  Maleisië

  Waarde van overdrachten:

  We dragen $ 2.000 - $ 20.000 per overschrijving over naar persoonlijke accounts (accounts controleren, spaarrekeningen, betaalrekeningen, standaardrekeningen). Transfers van meer dan $ 20.000 zijn alleen beschikbaar voor zakelijke of zakelijke accounts. Als u echter overschrijvingen van meer dan $ 20.000 nodig hebt, kunt u ook van toepassing zijn.

  Transfer Clearing-tijd:

  Zelfde dag service naar Duitsland / Argentinië / Mexico / VK / VS / EU / Canada / Australië - 1 tot 2 werkdagen service naar Rusland / Dubai / Singapore.

  GEGEVENS NODIG VOOR BANKOVERSCHRIJVING:

  Banknaam : ……………
  Accountnaam : ……………
  Rekeningnummer: ……………
  Routingnummer / Swift-code / IBAN / IFSC: ...............

  OPMERKING: als uw land niet op de lijst staat, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen, het proces is heel eenvoudig, u neemt contact op met onze marketingafdeling en vertelt ons hoeveel overdracht u nodig heeft, u betaalt overdrachtskosten en verstrekt ons uw accountgegevens en we zal uw bestelling voltooien door over te zetten naar het account dat u heeft opgegeven.
   Neem vandaag nog contact met ons op via Prudenthcakers@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 23. WELKOM IN DE GEWELDIGE ILLUMINATI BROEDERSCHAP.


  Wil je lid worden van Illuminati als een broederschap die je rijk en beroemd zal maken in de wereld en de macht zal hebben om mensen te controleren op de hoogste plek in de wereld. Ben je een zakenman of -vrouw, artiest, politiek, muzikant, student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word vandaag lid van de Illuminati-broederschapscultus en krijg direct een rijke som van. 2 miljoen dollar per week en een gratis huis. waar je ook kiest om te leven in deze wereld en krijgt ook 20.000.000 Amerikaanse dollars per maand als een salaris% 2026
  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE LID WORDEN VAN ILLUMINATI.
  1. Een contante beloning van USD $ 800.000 USD
  2. Een nieuwe slanke droomauto ter waarde van USD $ 500.000
  3.Een Droomhuis gekocht in het land van uw keuze
  4. Een maand vakantie (volledig betaald) naar uw droom toeristische bestemming.
  5. Een jaar Golf-lidmaatschapspakket
  6. Een V.I.P-behandeling op alle luchthavens in de wereld 7. Een totale verandering van levensstijl 8.Toegang tot Bohemian Grove
  9.Maandelijkse betaling van $ 8.000.000 USD elke maand als een lid op uw bankrekening
  10.Een geboekte maand Afspraak met Top 5-wereldleiders en Top 5-beroemdheden in de wereld.
  Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van de grote broederschap, neem dan contact met ons op via e-mail broederlijkheid19@gmail.com +16906672341 +953312758974 +44672288754 we heersen over de wereld om ons vandaag te vergezellen en je dromen terug te zien          Regards illuminati verenigd staatsbestel ......

  BeantwoordenVerwijderen
 24. KOM VANDAAG IN BIJ DE GROTE BROEDERSNOP EN LEEF EEN BETER EN GELUKKIG LEVEN. ALSTUBLIEFT
  AAN DE GROTE TEMPEL VAN RIJKEN EN FAME. Ben je een bedrijf, man,
  politiek, muzikaal, student en je wilt rijk, krachtig en be. zijn
  beroemd in het leven? Je kunt je dromen waarmaken door lid te zijn van de Grote
  Hood illuminati broer. Hiermee kunnen al je dromen en hartwensen zijn
  Volledig vervullen, als je echt lid wilt worden van de grote Illuminati
  broer kap, neem nu contact op met Lord Illuminati, Opmerking: nieuw aangeworven leden
  hebben recht op $ 12.000.000 Amerikaanse dollars, een gouden ring die bescherming biedt
  en gilde van vijanden, en een gratis visum voor de Verenigde Staten van Amerika.
  Alsjeblieft, we delen geen bloed. Verlies deze kans niet. Datum
  Rekrutering van nieuwe geliefde leden, bel en wees rijk! Nu van LORDMASHA
  bij ILLUMINATIONELOVE klantenservice: Motto; We zijn hier om te verminderen
  de armoede van de wereld en maak je dromen waar. We wachten
  je antwoord, je kunt ons toevoegen op WhatsApp Mobile en rijk worden binnen een
  maand. stuur ons een e-mail: henryfrank485@gmail.com Whatsapp us: +1 (662) -362-7440

  BeantwoordenVerwijderen
 25. WELKOM IN DE WERELD VAN ILLUMINATI: DE CLUB VAN DE RIJKE BEROEMDE INVLOED, STAR ... is 's werelds oudste en grootste broederschap bestaande uit 4 Miljoenen Leden ... Wij zijn één Familie onder één vader die de Allerhoogste is. ... Hierin geloven we dat we in het paradijs zijn geboren en dat geen enkel lid in deze wereld moet strijden ... Als je leven niet gaat zoals jij het wilt en je zou het willen veranderen, doe dan vandaag mee met de Illuminati om $ 8000 te krijgen elke 3 dagen en $ 3000.000,00 lidmaatschapszegening voor het doen en meedoen waar je het liefst het beste in bent .... Online onmiddellijke initiatie Nieuwe ledenregistratie is nu online geopend! .... Als je geïnteresseerd bent Email: agentpatrick5@gmail.com Of WhatsApp ons op +2348055329159 Of via de website http://gravatar.com/agentpatrick5 Of via Blog agentpatrick5.blogspot.com Opmerkingen serieus lid Solliciteer .... Zorg ervoor dat u een beslissing hebt genomen voordat u deze e-mail beantwoordt .  WELKOM IN DE WERELD VAN ILLUMINATI: DE CLUB VAN DE RIJKE BEROEMDE INVLOED, STAR ... is 's werelds oudste en grootste broederschap bestaande uit 4 Miljoenen Leden ... Wij zijn één Familie onder één vader die de Allerhoogste is. ... Hierin geloven we dat we in het paradijs zijn geboren en dat geen enkel lid in deze wereld moet strijden ... Als je leven niet gaat zoals jij het wilt en je zou het willen veranderen, doe dan vandaag mee met de Illuminati om $ 8000 te krijgen elke 3 dagen en $ 3000.000,00 lidmaatschapszegening voor het doen en meedoen waar je het liefst het beste in bent .... Online onmiddellijke initiatie Nieuwe ledenregistratie is nu online geopend! .... Als je geïnteresseerd bent Email: agentpatrick5@gmail.com Of WhatsApp ons op +2348055329159 Of via de website http://gravatar.com/agentpatrick5 Of via Blog agentpatrick5.blogspot.com Opmerkingen serieus lid Solliciteer .... Zorg ervoor dat u een beslissing hebt genomen voordat u deze e-mail beantwoordt .

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Word vandaag lid van de grote Illuminati
  word rijk en beroemd. Ben je op zoek naar wijsheid en
  kennis? Bent u een zakelijke man / vrouw, dominee,
  politicus, muzikant, dokter, voetballer, student? Doe je
  wil een beroemde artiest of een acteur zijn (e t.c) en jij wilt
  om rijk, krachtig en beroemd te zijn in de wereld? Sluit je aan bij de
  Illuminati New World Order en laat je dromen komen
  door, word vandaag lid en ontvang de weekomzet van $ 3.000.000 dollar met een auto

  contacteer ons via e-mail .... osegezaga@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 27. i want to share my testimony of how i become rich and famous today… i was deeply strangled up by poverty and i had no body to help me, and also i search for help from different corners but to no avail… i see people around me getting rich but to me i was so ashamed of my self so i met a man on my way he was very rich and he was a doctor so he told me something and i think over it though out the day so the next day i looked up and i keep repeating what he said to me. ” if you want to get rich quick and be famous” you need to cross your heart and do what is in your mind so i tried all i could in other for me to do as he said so later on i told my fellow friend about this same thing then my friend was interested in my suggestions so i decided to look in the internet and i found their number so we decided to contact them and unfortunately we did as they instruct us to do and later they told us to get some requirements and all the rest… so this initiation took us just a week and later on the great fraternity gave us $1,200,000 to start up our lives…. and now am testifying that if in any case you want to join any great fraternity all you need to do is for you to contact them because they are legitimate and they do as what they instructed them to do, so you can as well WhatsApp me +2348106618681 or for more information +1(705)8062021 you can Email: illuminatipowerful666@gmail.com...

  BeantwoordenVerwijderen
 28. .GRAAG ILLUQUAAT WELKOM OP BROEDERSCHAP.

  Wil je een broederschap zijn van Illuminati met de macht om mensen te controleren op de hoge plaatsen van de wereld die rijk en beroemd zijn in de wereld? Word een zakenman of -vrouw, kunstenaar, politiek, muzikant, student, rijk, beroemd, sterk in het leven, sluit je vandaag aan bij de broederschap van de Illuminati-broederschap en ontvang direct een rijk bedrag. $ 2 miljoen per week en een gratis huis. Je kiest overal het leven in deze wereld en je verdient ook $ 202.000 per maand met een salaris van $ 20.000.000
  NIEUWE LIDMAATSCHAPSUITKERINGEN, INCLUSIEF VERLICHTING.
  1. 800.000 USD USD Contante prijs
  2. Een nieuwe stijlvolle droom van $ 500.000 AUTO
  3. koop een droomhuis in onze eigen verkiezing
  4. Uw maandelijkse toeristische vakantie in uw dromen (volledig betaald).
  5. Eénjarig golflidmaatschapspakket
  6. Een V.I.P-behandeling op alle luchthavens in de wereld 7.Een verandering van levensstijl 8. Elk Bohemian Grove
  Betaal $ 9.000.000 per maand voor elke maand van uw bankrekening
  10. Een maand Maand Maak een reservering bij de Top 5 Wereldleiders in de wereld en de Top 5 Families.
  Als u geïnteresseerd bent om ons te vergezellen met het symbool van de satanische hand van de grote broederschap Illuminati, email ons vandaag nog om vandaag lid te worden en terug te keren naar uw droom.illuminatibrotherhoodorder666@gmail.com+16906672341 +953312758974 +44672288754 contact met ons op

  Met vriendelijke groeten, illuminati, verenigd staatsorde ......

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Word vandaag lid van het Illuminatin en wordt rijk en beroemd.
  Bent u een bedrijf Man of vrouw, dominee, politicus, muzikant, dokter, voetballer, student? Wil je beroemd, rijk en krachtig zijn? Word vandaag lid van de Illuminati-broederschap en laat je dromen doorkomen, word vandaag lid en ontvang meteen een bedrag van $ 2.000.000 en $ 400.000 evey maand met een auto en een huis waar dan ook ter wereld, neem vandaag nog contact met ons op via e-mail @ (illumunate.neal666 @ gmail.com) of whatsapp me op +19513816581.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. ILLUMINATI SECRET SOCIETY
  Dirección: Suite 85, Ikeja Shooping Mall, Lagos
  País: Nigeria
  Tel: +234 (0) 7053245519
  Sitio-website: Illuminati.com
  E-mail: illuminatibrotherhood754@gmail.com

  PROCEDURE VAN DEELNEMEN AAN DE GROTE ILLUMINATI-TEMPEL VAN GELD EN KRACHT, WORD LID VAN DE ILLUMINATI whatsapp onze agent + 2347053245519of mail of
  (illuminatibrotherhood754@gmail.com)

  Ben je een zakenman of -vrouw, politiek, muzikant, student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word lid van de Illuminati
  broederschap cultus vandaag en krijg direct een rijke som van. 1 miljoen dollar per week en een gratis huis. waar je ook kiest om te leven in deze wereld en krijgt ook 350.000 US dollar per maand als een salaris ...

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE LID WORDEN VAN ILLUMINATI.
  1. Een Cash-beloning van USD $ 120.000 USD
  2. Een nieuwe slanke droomauto ter waarde van USD $ 150.000
  3.Een Droomhuis gekocht in het land van uw keuze
  Eén maand geboekt Afspraak met Top 5-wereld
  Leiders en Top 5 Beroemdheden in de wereld. Als je geïnteresseerd bent, bel dan
  de agent heeft nu +2347053245519 of whatsaap hem op
  +2347053245519) of u kunt ons ook e-mailen met dit,
  (illuminatibrotherhood754@gmail.com) voor onmiddellijke online initiatie

  BeantwoordenVerwijderen
 31. FIDELITY TRUST LOAN COMPANY
  We acknowledge your mail. But before we proceed with your loan request, Here are the information needed to process your loan. I want you to also know that the minimum amount of loan we lend is 5000 and the maximum amount we lend out is 500,000,000.00 and we also render loans with any currency.

  Note: You are to Fill the Loan Application Information and Return so that we will have more details about you on this Loan Transfer.

  LOAN APPLICATION FORM (FIRST INFORMATION NEEDED FROM YOU)


  Name Of Applicant:
  Address:
  City:
  State
  Gender:
  Marital Status:
  Occupation:
  Monthly Income:
  Tel:
  Mobile:
  Loan Purpose:
  Loan Amount Needed:
  Loan Duration:
  You id number
  Are you Black Listed Or Under Review?
  One Month Bank Statement :
  One month bank Statement:


  Thanks for your understanding and co-operation.
  you can also visit our website for more information: http://fidelitytrustloancompany.simplesite.com


  BEST OF REGARDs

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Bonjour à tous Je veux utiliser rapidement ce média pour partager un témoignage sur la façon dont j'ai été dirigé vers un membre de la Légit et des Illuminati qui a transformé ma vie d'herbe en grâce, d'une pauvre à une femme riche qui peut maintenant se vanter d'une vie saine. vie riche sans stress ou difficultés financières. Après tant de mois à essayer d’être membre des Illuminati et à se faire arnaquer à la somme de 7 000 $, je suis devenu tellement désespéré en tant que membre en ligne qui n’ajoute rien à mes douleurs, alors j’ai décidé de contacter un ami membre, nous avons discuté de la question et à notre conclusion, elle m'a parlé d'un homme appelé M. Patrick qui est le grand maître de toute l'Afrique. J'ai donc demandé à devenir membre d'Illuminati facilement sans stress et toutes les préparations nécessaires pour devenir membre en deux (2) jours, je suis devenu membre et la somme de 3 millions de dollars a été déposée sur mon compte bancaire. pour conseiller quiconque veut devenir membre devrait WhatsApp lui via +2348055329159 ou E-mail: agentpatrick5@gmail.com il ne sait pas que je fais cela je prie pour que le grand Lucifer continue à le bénir pour les bonnes choses qu'il a fait dans ma vie.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. LEEF UW VERLANGEN LEVEN DOOR VANDAAG DE GROTE ILLUMINATI BROEDERSCHAP TOE TE VOEGEN.
  E-mail: illuminate666temple@outlook.com
  WhatsApp: +2348138555220

  Ben je een zakenman of -vrouw, politiek, muzikant, student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word lid van de Illuminati
  broederschap cultus vandaag en krijg direct een rijke som van. 1 miljoen dollar per week en een gratis huis. waar je ook kiest om te leven in deze wereld en krijgt ook 500.000 US dollar per maand als een salaris ...

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE LID WORDEN VAN ILLUMINATI.
  1. Een contante beloning van USD $ 1000.000 USD
  2. Een nieuwe slanke droomauto ter waarde van USD $ 500.000
  3.Een Droomhuis gekocht in het land van uw keuze

  Je moet 18 jaar en ouder zijn voordat je contact kunt opnemen met onze agent
  E-mail: illuminate666temple@outlook.com
  WhatsApp: +2348138555220

  BeantwoordenVerwijderen
 34. UW GOUDEN GELEGENHEID OM AAN TE SLUITEN AAN DE GROTE ILLUMINATI-TEMPEL VAN GELD EN MACHT,
  JE KUNT DE ILUMINATI TEMPLE AGENT CONTACTEREN VIA whatsapp + 2349021191491of mail
  (Illuminatetemple977@gmail.com)

  Ben je een zakenman of -vrouw, politiek, muzikant, student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word lid van de Illuminati
  broederschap cultus vandaag en krijg direct een rijke som van. 1 miljoen dollar per week en een gratis huis. waar je ook kiest om te leven in deze wereld en krijgt ook 500.000 US dollar per maand als een salaris ...

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE LID WORDEN VAN ILLUMINATI.
  1. Een Cash-beloning van USD $ 1.000.000 USD
  2. Een nieuwe slanke droomauto ter waarde van USD $ 500.000
  3.Een Droomhuis gekocht in het land van uw keuze
  Eén maand geboekt Afspraak met Top 5-wereld
  Leiders en Top 5 Beroemdheden in de wereld. Als je geïnteresseerd bent, bel dan
  de agent nu +2349021191491? r waar hij op is
  +2349021191491) of u kunt ons ook e-mailen met dit,
  (illuminatetemple977@gmail.com) voor onmiddellijke online initiatie.

  OPMERKING: ER IS GEEN MENSELIJK CECRIFICEER

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Welcome to brotherhood Illuminati where you can become
  rich famous and popular and your life story we be change
  totally my name is Dan Jerry I am here to share my
  testimony on how I join the great brotherhood Illuminati
  and my life story was change immediately . I was very poor
  no job and I has no money to even feed and take care of my
  family I was confuse in life I don’t know what to do I try all
  my possible best to get money but no one work out for me
  each day I share tears, I was just looking out my family no
  money to take care of them until one day I decided to join
  the great Illuminati , I come across them in the internet I
  never believe I said let me try I email them.all what they
  said we happen in my life just started it was like a dream to
  me they really change my story totally . They give me the
  sum of $1,200,000 and many thing. through the Illuminati I
  was able to become rich, and have many industry on my
  own and become famous and popular in my country , today
  me and my family is living happily and I am the most
  happiest man here is the opportunity for you to join the
  Illuminati and become rich and famous in life and be like
  other people and you life we be change totally.If you are
  interested in joining the great brotherhood Illuminati.then
  contact him +2348106618681 or for more information +1(705)8062021
  email:illuminatibrotherpowerful@gmail.com or you need my assistance
  email:danjerry04@gmail.com...

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Want alleen wie zoekt het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden je titel in je hele generatie en zien je dromen uitkomen. Als je interesse hebt om lid te worden van illuminati world Order in (VS) email ons vandaag nog Email: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Of wat is-app ons .. +19292811087

  Voor uw online initiatie.
  Maakt niet uit waar je bent. Geen enkele afstand kan het werk van onze baphomet beïnvloeden.


  Let op .. We accepteren geen Whatsap-oproep.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Aandacht!! aan jullie allemaal Via Global, ben hier om mijn getuigenis te geven over hoe ik eindelijk de nieuwe wereldorde van Illuminati volg, nadat ik meer dan 1 jaar en 6 maanden heb geprobeerd mee te doen, maar oplichters hebben me meerdere keren geld afgenomen. Ik ben al zo lang op zoek naar de nieuwe wereldorde van Illuminati, en ik was vaak oplichterij, tot vorige week hier toen ik de heer Patrick online ontmoette die me geholpen heeft om vandaag lid te worden van de nieuwe wereldorde van Illuminati en ik ontvang de som van 3 miljoen USD op mijn bankrekening die naar mij is verzonden en een gloednieuwe slanke auto door de rederij direct nadat mijn initiatie is voltooid, ben zo blij! Als je geïnteresseerd bent om vandaag lid te worden van de nieuwe wereldorde van verlichting, neem dan vandaag contact op met de heer Patrick in plaats van oplichters te accepteren om je geld te nemen in naam van je te helpen, e-mail hem via agentpatrick5@gmail.com Of via WhatsApp +234(0)8055329159 voor uw succesvolle initiatie en ontvangst van uw onmiddellijke lidmaatschapsvoordeel.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Want alleen wie zoekt het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden je titel in je hele generatie en zien je dromen uitkomen. Als je interesse hebt om lid te worden van illuminati world Order in (VS) email ons vandaag nog Email: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Of wat is-app ons .. + 19292811087

  Voor uw online initiatie.
  Maakt niet uit waar je bent. Geen enkele afstand kan het werk van onze baphomet beïnvloeden.


  Let op .. We accepteren geen Whatsap-oproep.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Good news!!! Good news!!!, Do you want to live a rich,healthy and famous
  life. Do you want to get rich immediately and be out of suffering? Do you
  want the world to recognize you and listen to you when you speak? do you
  want to be in power and control? if yes, here is a good tip just join the
  “ILLUMINATI ORGANISATION”, you may ask “How Can I Join” , the answer is
  simple all you have to do is to contact us to ELEVATE YOURSELF FROM
  POVERTY..

  Do not hesitate to contact us.

  Phone number Text / Whatsapp: +1(706)804-2665

  Email : illuminati666officialcult@gmail.com


  BEWARE OF SCAMMERS, THERE IS NO SUCH THING AS REGISTRATION FEE AND YOU MUST
  BE ABOVE THE AGE OF 18YRS.

  THANKS....
  TEAM REGARDS
  PLAN ILLUMINATION ///

  BeantwoordenVerwijderen
 40. KOM VANDAAG IN BIJ DE GROTE BROEDERSNOP EN LEEF EEN BETER EN GELUKKIG LEVEN. GRAAG GEDAAN
  AAN DE GROTE TEMPEL VAN RIJKEN EN FAME. Ben je een bedrijf, man,
  politiek, muzikaal, student en je wilt rijk, krachtig en be. zijn
  beroemd in het leven? Je kunt je dromen waarmaken door lid te zijn van de Grote
  Hood illuminati broer. Hiermee kunnen al je dromen en hartwensen zijn
  Volledig vervullen, als je echt lid wilt worden van de grote Illuminati
  broer kap, neem nu contact op met Lord Illuminati, Opmerking: nieuw aangeworven leden
  hebben recht op $ 12.000.000 Amerikaanse dollars, een gouden ring die bescherming biedt
  en gilde van vijanden, en een gratis visum voor de Verenigde Staten van Amerika.
  Alsjeblieft, we delen geen bloed. Verlies deze kans niet. Datum
  Rekrutering van nieuwe geliefde leden, bel en wees rijk! Nu van LORDMASHA
  bij ILLUMINATIONELOVE klantenservice: Motto; We zijn hier om te verminderen
  de armoede van de wereld en maak je dromen waar. We zitten te wachten
  je antwoord, je kunt ons toevoegen op WhatsApp Mobile en rijk worden binnen een
  maand. stuur ons een e-mail: henryfrank485@gmail.com Whatsapp us: +1 (662) -362-7440

  BeantwoordenVerwijderen
 41. KOM VANDAAG IN BIJ DE GROTE BROEDERSNOP EN LEEF EEN BETER EN GELUKKIG LEVEN. GRAAG GEDAAN
  AAN DE GROTE TEMPEL VAN RIJKEN EN FAME. Ben je een bedrijf, man,
  politiek, muzikaal, student en je wilt rijk, krachtig en be. zijn
  beroemd in het leven? Je kunt je dromen waarmaken door lid te zijn van de Grote
  Hood illuminati broer. Hiermee kunnen al je dromen en hartwensen zijn
  Volledig vervullen, als je echt lid wilt worden van de grote Illuminati
  broer kap, neem nu contact op met Lord Illuminati, Opmerking: nieuw aangeworven leden
  hebben recht op $ 12.000.000 Amerikaanse dollars, een gouden ring die bescherming biedt
  en gilde van vijanden, en een gratis visum voor de Verenigde Staten van Amerika.
  Alsjeblieft, we delen geen bloed. Verlies deze kans niet. Datum
  Rekrutering van nieuwe geliefde leden, bel en wees rijk! Nu van LORDMASHA
  bij ILLUMINATIONELOVE klantenservice: Motto; We zijn hier om te verminderen
  de armoede van de wereld en maak je dromen waar. We zitten te wachten
  je antwoord, je kunt ons toevoegen op WhatsApp Mobile en rijk worden binnen een
  maand. stuur ons een e-mail: henryfrank485@gmail.com Whatsapp us: +1 (662) -362-7440

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Groeten van de grote orde van de verlichte naar de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminate, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 550.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AANSLUITEN VOOR ILLU- GINAAT.
  1. Een contante beloning van USD 550.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUSTE VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Groeten van de grote orde van de verlichte naar de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminate, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 550.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AANSLUITEN VOOR ILLU- GINAAT.
  1. Een contante beloning van USD 550.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUSTE VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 44. WELKOM IN DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI WORLD RICHES. JE ZIJN POLITICIEN, ARTS, INGENIEUR, MODEL, AFGESTUDEERDE, STUDENT,
  GOUDEN GELEGENHEID De grote Illuminati-organisatie zal je rijk, machtig, beroemd en rijk maken.
  Je kunt al je dromen en verlangens van het hart bereiken door lid te zijn van de broederschap van de Illuminati,
  Lange levensduur en welvaart hier op aarde met eeuwig leven en pensioen. Je wilt vandaag echt lid worden van het grote illuminati-lid. Om lid te worden van de Illuminati, duurt het maar 30 minuten om rijk te worden, je hebt maar 2 uur. We hebben veel voordelen in de Illuminati.
  We geven onze leden elke week $ 3000.
  We geven onze leden $ 2.000.000 = elke maand.
  om lid te worden, kun je contact met ons opnemen via illuminatiworld84 @ gmail of whatsapp
  +2348166224811

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Groeten van de grote orde van de verlichte naar de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminate, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 550.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AANSLUITEN VOOR ILLU- GINAAT.
  1. Een contante beloning van USD 550.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUSTE VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Groeten van de grote orde van de verlichte naar de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminate, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 550.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AANSLUITEN VOOR ILLU- GINAAT.
  1. Een contante beloning van USD 550.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUSTE VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Groeten van de grote orde van de verlichte naar de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminate, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 550.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AANSLUITEN VOOR ILLU- GINAAT.
  1. Een contante beloning van USD 550.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUSTE VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Make a choice from your heart to belong to illuminati today and seek the light. Money, power, fame and wealth become its title throughout your generation and see how your dreams come true. If you are interested in joining the worldwide Illuminati order headquarters in (USA), E-mail us today. Email: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Or whats-app us .. +19292811087

  For your online initiation.
  No matter where you are. No distance can affect the work of our baphomet.

  Note .. We do not accept call whatsap.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Maak een keuze uit je hart om vandaag bij illuminati te horen en zoek het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden de titel voor uw generatie en zien hoe uw dromen uitkomen. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van het wereldwijde hoofdkantoor voor Illuminati-bestellingen in (VS), stuurt u ons vandaag een e-mail. E-mail: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Of wat is-app ons .. +19292811087

  Voor uw online initiatie.
  Maakt niet uit waar je bent. Geen enkele afstand kan het werk van onze baphomet beïnvloeden.

  Let op .. We accepteren geen WhatsApp.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen

 52. KOM VANDAAG IN BIJ DE GROTE BROEDERSNOP EN LEEF EEN BETER EN GELUKKIG LEVEN. GRAAG GEDAAN
  AAN DE GROTE TEMPEL VAN RIJKEN EN FAME. Ben je een bedrijf, man,
  politiek, muzikaal, student en je wilt rijk, krachtig en be. zijn
  beroemd in het leven? Je kunt je dromen waarmaken door lid te zijn van de Grote
  Hood illuminati broer. Hiermee kunnen al je dromen en hartwensen zijn
  Volledig vervullen, als je echt lid wilt worden van de grote Illuminati
  broer kap, neem nu contact op met Lord Illuminati, Opmerking: nieuw aangeworven leden
  hebben recht op $ 120.000.000 Amerikaanse dollars, een gouden ring die bescherming biedt
  en gilde van vijanden, en een gratis visum voor de Verenigde Staten van Amerika.
  Alsjeblieft, we delen geen bloed. Verlies deze kans niet. Datum
  Rekrutering van nieuwe geliefde leden, bel en wees rijk! Nu van LORDMASHA
  bij ILLUMINATIONELOVE klantenservice: Motto; We zijn hier om te verminderen
  de armoede van de wereld en maak je dromen waar. We zitten te wachten
  je antwoord, je kunt ons toevoegen op WhatsApp Mobile en rijk worden binnen een
  maand. stuur ons een e-mail: henryfrank485@gmail.com Whatsapp us: +1 (662)270-5399

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Word vandaag lid van de grote Illuminati en word rijk en beroemd. Zoek je naar wijsheid en kennis? Bent u een zakenman / vrouw, dominee, politicus, muzikant, dokter, voetballer, student? Wil je een beroemde artiest of acteur zijn en wil je rijk, krachtig en beroemd zijn in de wereld? Word lid van de grote wereldorde van Illuminati en laat je dromen doorkomen, email ons @ kentfreem@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Word vandaag lid van de illuminati en zoek het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden de titel voor uw generatie en zien hoe uw dromen uitkomen. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van het wereldwijde hoofdkantoor voor Illuminati-bestellingen in (VS), stuurt u ons vandaag een e-mail. E-mail: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Of wat is-app ons .. +19292811087

  Voor uw online initiatie.
  Maakt niet uit waar je bent. Geen enkele afstand kan het werk van onze baphomet beïnvloeden.

  Let op .. We accepteren geen WhatsApp.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Hallo kijker ben hier om mijn getuigenis te geven over hoe ik eindelijk lid word van de Illuminati kap en RIJK, BEROEMD EN KRACHTIG wordt, ik heb mijn best gedaan om lid te worden van de kap, maar ik was meerdere keren oplichterij, voordat ik eindelijk een getuigenis op het net, dus ik nam contact op met de agent, ik was zo bang dat hij me veel geld zou vragen voordat ik me bij de motorkap kon voegen, maar tot mijn grote verbazing vroeg hij me alleen om een ​​initiatieprijs van 300 usd te betalen die ik deed en vandaag ben ik zo blij om tegen de wereld te zeggen dat ik rijk ben en veel zaken heb kunnen bouwen met dit alles, heb de som van $ 124 miljoen dollar op mijn persoonlijke rekening staan ​​en ben ook over de hele wereld bekend met de zaken die mij door de Illuminati zijn gegeven en hebben ook de macht om dat te doen wat ik wil ... Ik weet dat zoveel mensen mogelijk op mijn pad zijn en ook op zoek zijn naar hulp hier is hun officiële e-mail:
  Illuminatibrotherhood754@outlook.com ... of illuminatibrotherhood754@gmail.com Whats-app +2347053245519 PAS DE OPLICHTERS VOOR, EN JE MOET BOVEN DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR ZIJN.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 60. SLUIT VANDAAG AAN BIJ DE GROTE BROEDERSNAP EN LEEF EEN BETER EN GELUKKIG LEVEN. GRAAG GEDAAN
  AAN DE GROTE TEMPEL VAN RIJKEN EN FAME. Ben je een bedrijf, man,
  politiek, muzikaal, student en je wilt rijk, krachtig en be. zijn
  beroemd in het leven? Je kunt je dromen bereiken door lid te zijn van de Grote
  Hood illuminati broer. Hiermee kunnen al je dromen en hartwensen zijn
  Volledig vervullen, als je echt lid wilt worden van de grote Illuminati
  broer kap, neem nu contact op met Lord Illuminati, Opmerking: nieuw aangeworven leden
  hebben recht op $ 12.000.000 Amerikaanse dollars, een gouden ring die bescherming biedt
  en gilde van vijanden, en een gratis visum voor de Verenigde Staten van Amerika.
  Alsjeblieft, we delen geen bloed. Verlies deze kans niet. Datum
  Rekrutering van nieuwe geliefde leden, bel en wees rijk! Nu van LORDMASHA
  bij ILLUMINATIONELOVE klantenservice: Motto; We zijn hier om te verminderen
  de armoede van de wereld en maak je dromen waar. We zitten te wachten
  je antwoord, je kunt ons toevoegen op WhatsApp Mobile en rijk worden binnen een
  maand. stuur ons een e-mail: henryfrank485@gmail.com Whatsapp us: +1 (662) -270-5399

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Doe mee met de Illuminati-broederschap om geld, wees altijd rijk, Beroemd en veilig voor altijd. Cash beloningen van $ 560.000 USD, maandelijkse betaling van $ 8000 USD en gloednieuwe auto worden gegeven aan alle leden. Schrijf mij op WhatsApp / Telegram +1(806)305-9914, e-mail: illuminatistar6666@gmail.com. Zie het licht en het geld in slechts 3 dagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de verenigde staat en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de gemeenschap van de Verlichte waar je je verloren dromen kunt terugvorderen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen als ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE VERBONDEN AAN VERLICHTING.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand lang overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +19292811087  NOTITIE; deze broederschap van de Illuminati waartoe je je kunt verbinden overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, etc.


  Groeten TEMPEL ILLUSTE VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 63. UW BESTE KANS OM MEE TE GAAN AAN DE GEWELDIGE TEMPEL VAN ILLUMINATI VAN GELD EN MACHT.
  OPMERKING: GEEN MENSELIJK OFFERBEROED IS BETROKKEN
  Je kunt contact opnemen met de tempelagent via WhatsApp: +2349055856914

  Ben je een zakenman of -vrouw, politicus, muzikant, student? Wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, je aansluiten bij de cultus van de Illuminati-broederschap van vandaag en een rijk direct bedrag krijgen van. 1 miljoen dollar per week en een gratis huis. op elke plaats waar je in deze wereld wilt wonen en ontvang ook 80.000.000 dollar per maand als salaris ...

  Voordelen voor nieuwe leden die lid worden van de Illuminati.
  1. Een huis in een land naar keuze.
  2. Een nieuwe droomauto ter waarde van USD $ 50.000.000.

  Je moet 18 jaar of ouder zijn voordat je contact kunt opnemen met onze partners
  WhatsApp: (+2349055856914)

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de verenigde staat en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de gemeenschap van de Verlichte waar je je verloren dromen kunt terugvorderen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE VERBONDEN AAN VERLICHTING.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand lang overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +19292811087  NOTITIE; deze broederschap van de Illuminati waartoe je je kunt verbinden overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, etc.


  GROETEN VAN HET ILLUMINATI-HOOFDKWARTIER.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië, Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen


 68. Verlang je naar Fame, Riches, Powers, Wealth en wil je dat al je dromen werkelijkheid worden? Ben je een aanstormend artiest, danser, zakenman, politicus, wens je krachten? Enz. De Grote Illuminati Society biedt je een kans om je leven tot leven te brengen. Als je geïnteresseerd bent, neem dan nu contact met ons op voor meer informatie over hoe je volledig geïnitieerd zult worden naar de Illuminati en alles krijgt wat je zoekt in het leven. e-mail: illuminatiofficial142@gmail.com of whatsApp +13158784596

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe beoogde leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze gelegenheid in hun leven om beroemd te worden. Weet vriendelijk dat daar een veel voordelen die aan alle leden worden gegeven. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com
  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië, Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe beoogde leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze gelegenheid in hun leven om beroemd te worden. Weet vriendelijk dat daar een veel voordelen die aan alle leden worden gegeven. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com
  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië, Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Doe met ons mee om deel te nemen aan het Heilige Rijk

  Ben je een zakenman of zakenvrouw, politicus, artisit, student? Heb je sterke verlangens? Of jaag je een droom na. Je kunt meer bereiken door lid te zijn van The Illuminati, $ 49.000.000 $ te verdienen voor vrouwen en $ 49.000.000 voor mannen, omdat je maandelijkse salaris, krachten, beroemdheid en bescherming tegen de broederschap het licht begroeten.

  Voor meer informatie over de voordelen die Illuminati u biedt,
  E-mail: greatlightchurch666@gmail.com of whatsapp +2349073236563 en wees blij dat je dat gedaan hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië, Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de verenigde staat en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de gemeenschap van de Verlichte waar je je verloren dromen kunt terugvorderen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE VERBONDEN AAN VERLICHTING.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand lang overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Herken vandaag de illuminatie en zoek het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden uw titel gedurende uw generatie en zien hoe uw dromen uitkomen. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van het wereldwijde hoofdkantoor voor Illuminati-bestellingen in (VS), stuurt u ons vandaag een e-mail. E-mail: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Of wat is-app ons .. +19292811087

  Voor uw online initiatie.
  Maakt niet uit waar je bent. Geen enkele afstand kan het werk van onze baphomet beïnvloeden.

  Opmerking .. We accepteren geen WhatsApp-oproep.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Word vandaag lid van de illuminati en zoek het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden hun titel gedurende hun generatie en ze ontdekken hoe hun dromen uitkomen. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van het wereldwijde hoofdkantoor van Illuminati Europe in Italië, stuur ons dan vandaag een e-mail. E-mail: illuminatiworldwideeuropeforum@gmail.com

  Of wat is-app ons .. + 39-3512-433-107

  Voor uw online initiatie.
  Maakt niet uit waar je bent. Geen enkele afstand kan invloed hebben op het werk van onze baphomet-melding. Deelnemen aan kosten die vereist zijn om uw lidmaatschap R666 te verwerken

  Let op .. We accepteren geen WhatsApp.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Groeten uit de GEWELDIGE VOLGORDE VAN HET ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dit is een open kans om toe te treden tot de broederschap van de Illuminati, waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE AAN ILLUMINATI GAAN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste van de wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waartoe u zich kunt aansluiten overal in de wereld India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië, Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Groeten uit de ORDE VAN HET ILLUMINATI naar de hele wereld, dit is een open gelegenheid om zich aan te sluiten bij de BROEDERSCHAP van het ILLUMINATI waar MILJARDJAARS, MILJARDARIGEN, wetenschappers, wereldsterren en wereldleiders die de wereld controleren hun roem en idealen hebben gekregen, en ook waar je kunt het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloedoffers. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com
  Let op: wees vriendelijk dat met respect voor uw religie en waar u ook bent in de wereld, u welkom bent om lid te zijn.

  Groeten TEMPEL ILLUMINATI NIEUWE WERELDORDE.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Groeten uit de ORDE VAN HET ILLUMINATI naar de hele wereld, dit is een open gelegenheid om zich aan te sluiten bij de BROEDERSCHAP van het ILLUMINATI waar MILJARDJAARS, MILJARDARIGEN, wetenschappers, wereldsterren en wereldleiders die de wereld controleren hun roem en idealen krijgen, en ook waar je kunt het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloedoffers. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = greatilluminate99@gmail.com

  Let op: wees vriendelijk dat met respect voor uw religie en waar u ook bent in de wereld, u welkom bent om lid te zijn.

  Groeten TEMPEL ILLUMINATI NIEUWE WERELDORDE.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Groeten uit de grote orde van verlichting in de verenigde staat en voor de hele wereld, dit is een open kans om lid te worden van de gemeenschap van de Verlichte waar je je verloren dromen kunt terugvinden, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze mogelijkheid in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE VERBONDEN AAN VERLICHTING.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand lang overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Word vandaag lid van de Illuminati en zoek het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden hun titel in hun generatie en ze ontdekken hoe hun dromen uitkomen. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de Illuminati bestellen World Wide Forum Europa Headquarters in (Italië), stuur ons vandaag een e-mail. E-mailadres: illuminatiworldwideeuropeforum@gmail.com

  Of whats-app ons.. + 39-3512-433-107

  Voor uw online initiatie.
  Waar je ook bent. Geen afstand kan invloed hebben op het werk van onze Baphomet mededeling van kosten die nodig zijn om uw lidmaatschap te verwerken R666

  Opmerking.. We accepteren geen Call whatsap.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Groeten uit de grote orde van de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed Offer. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Groeten van de ORDE VAN DE ILLUMINATI aan over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de BROTHERHOOD van de ILLUMINATI waar MILJARDEN, MILJARDEN, wetenschapper, wereldsterren en wereldleiders die de wereld beheersen hun bekendheid en idealen hebben gekregen, en ook waar je kunt het licht van rijkdom en geluk zien zonder enig bloedoffer. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres: greatilluminate99@gmail.com

  Opmerking: weet vriendelijk dat je, met respect voor je religie en waar je ook bent, welkom bent om lid te worden.

  Groeten TEMPEL ILLUMINATI NIEUWE WERELDBESTELLING.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. Groeten van de ORDE VAN DE ILLUMINATI aan over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de BROTHERHOOD van de ILLUMINATI waar MILJARDEN, MILJARDEN, wetenschapper, wereldsterren en wereldleiders die de wereld beheersen hun bekendheid en idealen hebben gekregen, en ook waar je kunt het licht van rijkdom en geluk zien zonder enig bloedoffer. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres: greatilluminate99@gmail.com

  Opmerking: weet vriendelijk dat je, met respect voor je religie en waar je ook bent, welkom bent om lid te worden.

  Groeten TEMPEL ILLUMINATI NIEUWE WERELDBESTELLING.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 87. Wees voor altijd rijk, wees veilig en krachtig. Sluit je aan bij de broederschap van Illuminati. Contante beloningen en voordelen worden gegeven aan alle nieuwe leden:
  1. Contante beloningen van $ 100.000.000 USD
  2. Elke maand geven we $ 10.000 USD
  3. Een gloednieuwe auto en een huis in elk deel van de wereld.
  4. Geen menselijke offers
  5.Life verandering in slechts 3 dagen
  Om lid te zijn E-mail: illuminatistar6666@gmail.com of WhatsApp +1(518)617-1036.
  Succes.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Hallo iedereen! Ik wil mijn grote dank uitspreken aan de heer Patrick, de 5 godsdienst agent in Afrika, voor wat hij voor mij heeft gedaan, hij veranderde mijn leven, hij brengt vreugde en geluk in mijn leven, ik leef een goed leven vandaag is vanwege de Illuminati vrijmetselaar assembly , het was een lang verhaal, ik heb geprobeerd om deel te nemen aan deze orde van Illuminati Freemason, voor een zeer lange tijd, met dat ik vallen in nep-agent die steen mijn geld, een maand geleden kreeg ik een contact van de heer Patrick via YouTube, toen ik op zoek was naar oplossing voor mijn probleem , onmiddellijk ik contact met hem en ik vertelde hem al mijn probleem, hij vertelde me nooit te vrezen dat alles wat we zijn prima, als alleen ik kan volgen zijn woorden en de procedure van toetreding tot de vergadering, dat ik zijn rijk en beroemd, en al mijn probleem we worden opgelost in het leven , Ik was een beetje bang als gevolg van mij Pass ervaring, dus ik verlangde om verder te gaan en volg alle de procedure die hij mij gegeven, en ik kreeg register, nadat ik heb Vul mijn aanvraagformulier en stuur het naar hem, tot mijn grootste verrassing, nadat mijn registratie zijn goedgekeurd door headq wartaal ik kreeg de som van 300000 euro, als mijn Welkom geld, en ze vragen me om te komen tot hoofdkwartier, na weken tijd die ik deed voor mijn volledige initiatie proces, en gisteren ontving ik net mijn maandsalaris de som van 800000 euro, Grote dank aan de heer Patrick, adviseer ik u alle broers en zus, geef niet op Ik was opgelicht sommige vele malen, maar ik nog steeds niet op te geven, want als je op te geven in het leven, zal het leven ook op te geven in je, omdat de Illuminati vrijmetselaar vergadering is echt , Contacteer Mr Patrick, via adres: agentpatrick5@gmail.com of WhatsApp via +2348055329159

  BeantwoordenVerwijderen
 90. Groeten uit de grote orde van de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opofferings Ce. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 92. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Groeten uit de grote orde van de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opofferings Ce. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Ik dacht dat Illuminati niet echt is, maar vandaag met Mr William geloof ik nu dat Illuminati echt is, wanneer je verkeerde personen tegenkomt, zul je denken dat het leven niet echt is, maar wanneer je met de echte bent, zul je de goedheid ervaren van jouw leven, tot MR William heeft me mijn levensdoel laten ontdekken. Welkom bij de grote broederschap van Illuminati 666: WhatsApp Mr William, +2348147766277. Uit de VS en alle andere landen over hoe je je kunt aansluiten bij de Illuminati-broederschap om rijk en beroemd te worden, je bent misschien een politicus, zakenman / muzikant, muzikant , student, voetballer of welke bezigheid je ook doet, je wilt rijk, krachtig en beroemd zijn in het leven. Illuminati kan al je hartswensen toestaan om lid te worden van de Illuminati om rijk en beroemd in het leven te worden, Illuminati zal je je droom laten bereiken om rijk te worden en je de hele dag van je leven beschermen ...

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Groeten van de grote ORDE VAN DE ILLUMINATI aan de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de broederschap van de Verlichte waar je je verloren dromen kunt herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder bloedoffers. En we betalen ook de som van 500.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te worden.

  VOORDELEN DIE WORDEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZELFSTANDIG WORDEN.
  1. Een contante beloning van USD $ 500.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 200.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze en nog veel meer

  NOTITIE; je kunt overal ter wereld lid worden van de Illuminati-broederschap, India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,

  OPMERKING: als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via onze e-mail: illuminatibrotherhood1987@gmail.com

  Groeten TEMPEL VERLICHTELIJKE VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 96. Groeten van de GROTE ILLUMINATI ORDER aan de Verenigde Staten en over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de broederschap van de ILLUMINATI ORDER waar u uw verloren dromen kunt herstellen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder een bloedoffer. En door de jaren heen hebben we wereldleiders, MILJOENEN, MILJARDEN, WETENSCHAPPERS, SUPERSTARS en alle werken van het leven, je bent overal ter wereld welkom in jouw ras, religie en etniciteit WELKOM je in de HALL of FAME en WEALTH.
  Schrijf ons vriendelijk op onze privémail: greatilluminate99@gmail.com

  Groeten TEMPLE ILLUMINATI VERENIGDE STATEN.666

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Groeten van de GROTE ORDE VAN DE ILLUMINATI aan de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de broederschap van de Illuminati waar je je verloren dromen kunt herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder bloedoffers. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te worden.

  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres: greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati broederschap waaraan je overal ter wereld lid kunt worden, India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 19292811087

  BeantwoordenVerwijderen
 99. SLUIT JE AAN BIJ DE BROTHERHOOD OF ILLUMINATI.
  OM RIJK, ROEM EN MACHT TE BEZITTEN. E-mail ons DIRECT op illuminatiworldwideorder@gmail.com of whatsapp ons + 19292811087 voor onmiddellijke inwijding IS de registratie van nieuwe leden nu ONLINE geopend!!!
  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI VOEGEN.
  1). EEN CONTANTE BELONING VAN $300.000,00.
  2). EEN NIEUWE SLANKE DROOMAUTO GEWAARDEERD OP $120.000,00.
  3). EEN DROOMHUIS GEKOCHT IN HET LAND VAN UW EIGEN KEUZE.
  4). EEN MAAND VAKANTIE (VOLLEDIG BETAALD) NAAR UW DROOM TOERISTISCHE BESTEMMING.
  5). ÉÉN JAAR GOLF LIDMAATSCHAP PAKKET.
  6). A V. I. P BEHANDELING IN ALLE LUCHTHAVENS IN DE WERELD.
  7). EEN TOTALE LEVENSSTIJL VERANDERING.
  8). TOEGANG TOT BOHEEMSE GROVE.
  9). MAANDELIJKSE BETALING VAN $1.000.000 OP UW BANK REKENING ELKE 2 MAANDEN ALS LID.
  10). EEN MAAND GEBOEKT AFSPRAAK MET TOP 5 WERELDLEIDERS EN TOP 5 BEROEMDHEDEN IN DE WERELD.
  Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw E-MAIL naar illuminatiworldwideorder@gmail.com

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 100. Groeten uit de GROTE ORDE VAN ILLUMINATI aan de Verenigde Staten en de wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de ILLUMINATI ORDERS broederschap waar u uw verloren dromen kunt herstellen en ook waar u het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder bloedoffers. En door de jaren heen hebben we wereldleiders, MILJARDEN, miljarden, wetenschappers, SUPERSTARS en alle werken van het leven, u bent welkom in de wereld, afhankelijk van uw ras, religie en nationaliteit, WELKOM bij u Hall of Fame en Goodness.
  Schrijf ons vriendelijk via onze privémail: greatilluminate99@gmail.com

  Hallo TEMPEL VERLICHT VERENIGDE STATEN.666

  BeantwoordenVerwijderen
 101. Ik wil me bij de ILLUMINATI CALL / WHATSAPP aansluiten: +4368860326436
  E-MAIL: brotherhoodilluminati19@gmail.com

  VOLG HET LICHT ??????
  ILLUMINATI WERELDBERICHT MET ANTWOORD OP LIDMAATSCHAP ASPIRATIE.
  Word lid van de Illuminati en word rijk en beroemd. Illuminati-leden zijn beroemd, super rijk en staan ook boven de wet.

  Dit zijn de voordelen voor nieuwe leden

  * Een contante beloning van $ 550.000 Amerikaanse dollar
  * Een nieuwe auto naar keuze
  * Een Dream House gekocht in het land van uw keuze
  * Een maand vakantie (volledig betaald) naar uw droombestemming.
  * A V. I .P-behandeling op alle luchthavens ter wereld
  * Een totale verandering van levensstijl
  * Toegang tot Bohemian Grove
  * Maandelijkse betaling van $ 100.000 US dollar in uw
  bankrekening elke maand als lid
  * Maximale bescherming tegen de broederschap.

  Als u geïnteresseerd bent, neem dan nu gewoon contact met ons op

  OPROEP / WHATSAPP: +4368860326436
  brotherhoodilluminati19@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 102. WELKOM BIJ DE GROTE. Wil je lid worden omdat het je zal maken
    rijk en beroemd in
    de wereld en hebben macht om WHATSAPP / CALL te besturen: +34632588810. E-mail: Illuminatitempleofwealth658@gmail.com
    mensen op de hoge plaats in de
    over de hele wereld. Ben je een zakenman of
    Vrouw, kunstenaar, politicus, muzikant,
    student, je wilt rijk zijn
    Beroemd, krachtig in het leven, word vandaag lid van de cultus en ontvang een rijk direct bedrag.
    2 miljoen dollar in één week en gratis
    Overal waar je wilt wonen
    deze wereld en krijg ook 10.000.000
    Maandelijkse Amerikaanse dollars als salaris% u2026
    VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN
    Whojoin
    1. Een contante beloning van USD $ 500.000
    Amerikaanse dollar
    2. Een nieuwe Sleek Dream CAR gewaardeerd op
    USD $ 300.000 USD
    3. Een droomhuis gekocht in de
    land naar keuze
    4. Een maand vakantie (volledig betaald) tot
    De toeristische bestemming van je dromen.
    5.Een jaar golf lidmaatschapspakket
    6. V.I.P-behandeling op alle luchthavens van
    de wereld 7. Een totale verandering in levensstijl
    8.Toegang tot Bohemian Grove
    9. Maandelijkse betaling van $ 1.000.000 USD
    op uw bankrekening elke maand als
    lid 10. Afspraak geboekt één maand
    met de 5 beste wereldleiders en de 5 beste
    Beroemdheden in de wereld.
    Als u geïnteresseerd bent om met ons mee te doen
    de geweldige illuminati neem contact met ons op Email.illuminatitempleofwealth658@gmail.com
    whatsapp of stuur ons een sms op +34632588810

  BeantwoordenVerwijderen
 103. WELKOM BIJ DE GROTE. Wil je lid worden omdat het je zal maken
    rijk en beroemd in
    de wereld en hebben macht om WHATSAPP / CALL te besturen: +34632588810. E-mail: Illuminatitempleofwealth658@gmail.com
    mensen op de hoge plaats in de
    over de hele wereld. Ben je een zakenman of
    Vrouw, kunstenaar, politicus, muzikant,
    student, je wilt rijk zijn
    Beroemd, krachtig in het leven, word vandaag lid van de cultus en ontvang een rijk direct bedrag.
    2 miljoen dollar in één week en gratis
    Overal waar je wilt wonen
    deze wereld en krijg ook 10.000.000
    Maandelijkse Amerikaanse dollars als salaris% u2026
    VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN
    Whojoin
    1. Een contante beloning van USD $ 500.000
    Amerikaanse dollar
    2. Een nieuwe Sleek Dream CAR gewaardeerd op
    USD $ 300.000 USD
    3. Een droomhuis gekocht in de
    land naar keuze
    4. Een maand vakantie (volledig betaald) tot
    De toeristische bestemming van je dromen.
    5.Een jaar golf lidmaatschapspakket
    6. V.I.P-behandeling op alle luchthavens van
    de wereld 7. Een totale verandering in levensstijl
    8.Toegang tot Bohemian Grove
    9. Maandelijkse betaling van $ 1.000.000 USD
    op uw bankrekening elke maand als
    lid 10. Afspraak geboekt één maand
    met de 5 beste wereldleiders en de 5 beste
    Beroemdheden in de wereld.
    Als u geïnteresseerd bent om met ons mee te doen
    de geweldige illuminati neem contact met ons op Email.illuminatitempleofwealth658@gmail.com
    whatsapp of stuur ons een sms op +34632588810

  BeantwoordenVerwijderen
 104. BÜYÜK HOŞGELDİNİZ. Üye olacağınızdan beri üye olmak ister misiniz
  zengin ve ünlü
  dünya ve WHATSAPP / CALL'ı kontrol etme gücüne sahip: +34632588810. E-POSTA: Illuminatitempleofwealth658@gmail.com
  yüksek yerdeki insanlar
  bütün dünyada. İşadamı mısın yoksa
  Kadın, sanatçı, politikacı, müzisyen,
  öğrenci, zengin olmak istiyorsun
  Ünlü, hayatında güçlü, bugün kült katılın ve zengin bir anında alın.
  Bir haftada 2 milyon dolar ve ücretsiz
  Nerede yaşamayı seçersen seç
  bu dünya ve ayrıca 10.000.000
  Aylık ABD Doları olarak maaş% u2026
  YENİ ÜYELERE VERİLEN FAYDALAR
  Whojoin
  1. 500.000 ABD Doları tutarında bir nakit ödül
  Amerikan doları
  2. Değerinde yeni bir Şık Rüya ARABASI
  300.000 ABD Doları
  3. Bir rüya evi satın aldı.
  seçtiğiniz ülke
  4. Bir aylık tatil (tamamen ücretli)
  Hayallerinizdeki turistik yer.
  5. golf üyelik paketi yılı
  6. Tüm havaalanlarında V.I.P tedavisi
  Dünya 7. Yaşam tarzında tam bir değişim
  8. Bohemian Grove'a erişim
  9. Aylık 1.000.000 ABD Doları tutarında ödeme
  her ay banka hesabınızda
  bir üye 10. Randevu bir ay rezervasyonu
  en iyi 5 dünya lideriyle ve en iyi 5 ile
  Dünyadaki ünlüler.
  Bize katılmakla ilgileniyorsanız
  the illuminati bize ulaşın Email.illuminatitempleofwealth658@gmail.com
  whatsapp veya bize +34632588810 numaralı telefondan kısa mesaj gönderin

  BeantwoordenVerwijderen
 105. Behoren tot de Illuminati vandaag en zoeken het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden je titel in je hele generatie en zien hoe je dromen uitkomen. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het wereldwijde Illuminati order hoofdkwartier in (VS), E-mail ons vandaag nog. E-mailadres: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Of whats-app ons.. + 15184145254

  Voor uw online initiatie.
  Waar je ook bent. Geen afstand kan het werk van onze Baphomet beïnvloeden.

  Opmerking.. We accepteren geen whatsapp-oproep.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 106. Hallo kijker ben hier om mijn getuigenis te delen over hoe ik eindelijk lid werd van de Illuminati-broederschap en RIJK, BEROEMD EN KRACHTIG werd, ik heb al mijn best gedaan om lid te worden van de grote broederschap, maar ik was verschillende keren oplichterij voordat ik eindelijk tegenkwam een getuigenis op internet, dus ik nam contact op met de agent, ik was zo bang dat hij me om veel geld zou vragen voordat ik me bij de grote broederschap kon aansluiten, maar tot mijn grootste verrassing vroeg hij me alleen om een ​​initiatiebijdrage van 300 usd te betalen, die ik deed en vandaag ben zo blij om tegen de wereld te zeggen dat ik rijk ben en in staat ben geweest om veel zaken hiermee op te bouwen en ik heb ook de som van $ 124 miljoen dollar in mijn persoonlijke account en ben ook bekend over de hele wereld met het bedrijf gegeven aan mij door de Illuminati en ik heb ook de krachten om te doen wat ik wil ...... Ik weet dat zoveel mensen op mijn baan kunnen zijn die ook hulp zoeken. Hier is hun officiële e-mail: greatilluminatiworld18@gmail.com OF je kunt ze ook schrijven op Whatsapp (+639204895910).
  PAS OP VOOR SCAMMERS EN U MOET 18 JAAR LANGER ZIJN.

  BeantwoordenVerwijderen
 107. Hallo kijker ben hier om mijn getuigenis te delen over hoe ik eindelijk lid werd van de Illuminati-broederschap en RIJK, BEROEMD EN KRACHTIG werd, ik heb al mijn best gedaan om lid te worden van de grote broederschap, maar ik was verschillende keren oplichterij voordat ik eindelijk tegenkwam een getuigenis op internet, dus ik nam contact op met de agent, ik was zo bang dat hij me om veel geld zou vragen voordat ik me bij de grote broederschap kon aansluiten, maar tot mijn grootste verrassing vroeg hij me alleen om een ​​initiatiebijdrage van 300 usd te betalen, die ik deed en vandaag ben zo blij om tegen de wereld te zeggen dat ik rijk ben en in staat ben geweest om veel zaken hiermee op te bouwen en ik heb ook de som van $ 124 miljoen dollar in mijn persoonlijke account en ben ook bekend over de hele wereld met het bedrijf gegeven aan mij door de Illuminati en ik heb ook de krachten om te doen wat ik wil ...... Ik weet dat zoveel mensen op mijn baan kunnen zijn die ook hulp zoeken. Hier is hun officiële e-mail: greatilluminatiworld18@gmail.com OF je kunt ze ook schrijven op Whatsapp (+639204895910).
  PAS OP VOOR SCAMMERS EN U MOET 18 JAAR LANGER ZIJN.

  BeantwoordenVerwijderen
 108. Behoren tot de Illuminati vandaag en zoeken het licht. Geld, macht, roem en rijkdom worden je titel in je hele generatie en zien hoe je dromen uitkomen. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het wereldwijde Illuminati order hoofdkwartier in (VS), E-mail ons vandaag nog. E-mailadres: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Of whats-app ons.. + 15184145254

  Voor uw online initiatie.
  Waar je ook bent. Geen afstand kan het werk van onze Baphomet beïnvloeden.

  Opmerking.. We accepteren geen whatsapp-oproep.

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 109. WELKOM BIJ DE GROTE BROTHERHOOD.
    Wil je lid worden van Illuminati als een broederschap die je rijk en beroemd maakt in de wereld en de macht hebt om mensen op de hoge plaats in de wereld te besturen. Ben je een zakenman of -vrouw, kunstenaar, politiek, muzikant, student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word vandaag lid van de Illuminati broederschapscultus en ontvang direct een rijke som van. 2 miljoen dollar per week en een gratis thuis. waar je ook kiest om in deze wereld te wonen en ook maandelijks 20.000.000 Amerikaanse dollars te ontvangen als een salaris% 2026
    VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
    1. Een contante beloning van USD $ 800.000 USD
    2. Een nieuwe slanke Dream CAR ter waarde van USD $ 500.000 USD
    3.Een Dream House gekocht in het land van uw keuze
    4. Een maand vakantie (volledig betaald) naar uw droombestemming.
    5.Een jaar Golf lidmaatschapspakket
    6.A V.I.P-behandeling op alle luchthavens in de wereld 7.Een totale verandering van levensstijl 8.Toegang tot Bohemian Grove
    9. Maandelijkse betaling van $ 99.000.000 USD op uw bankrekening als lid
    10.Een maand geboekte afspraak met Top 5 wereldleiders en Top 5 beroemdheden in de wereld.
    Als je geïnteresseerd bent om met ons mee te doen aan het grote broederschap illuminati satanische handsymbool, neem dan nu contact met ons op via deze e-mail collonburr3@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 110. WELKOM BIJ DE GROTE BROTHERHOOD.
    Wil je lid worden van Illuminati als een broederschap die je rijk en beroemd maakt in de wereld en de macht hebt om mensen op de hoge plaats in de wereld te besturen. Ben je een zakenman of -vrouw, kunstenaar, politiek, muzikant, student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word vandaag lid van de Illuminati broederschapscultus en ontvang direct een rijke som van. 2 miljoen dollar per week en een gratis thuis. waar je ook kiest om in deze wereld te wonen en ook maandelijks 20.000.000 Amerikaanse dollars te ontvangen als een salaris% 2026
    VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
    1. Een contante beloning van USD $ 800.000 USD
    2. Een nieuwe slanke Dream CAR ter waarde van USD $ 500.000 USD
    3.Een Dream House gekocht in het land van uw keuze
    4. Een maand vakantie (volledig betaald) naar uw droombestemming.
    5.Een jaar Golf lidmaatschapspakket
    6.A V.I.P-behandeling op alle luchthavens in de wereld 7.Een totale verandering van levensstijl 8.Toegang tot Bohemian Grove
    9. Maandelijkse betaling van $ 99.000.000 USD op uw bankrekening als lid
    10.Een maand geboekte afspraak met Top 5 wereldleiders en Top 5 beroemdheden in de wereld.
    Als je geïnteresseerd bent om met ons mee te doen aan het grote broederschap illuminati satanische handsymbool, neem dan nu contact met ons op via deze e-mail collonburr3@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 111. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 15184145254

  BeantwoordenVerwijderen
 112. Hallo broeders en zusters, ik ben een van de agenten die door de grootmeester zijn gestuurd om evenveel van degenen die geïnteresseerd zijn in het zien van het licht te brengen en lid te worden van de Illuminati naar de grote Illuminati-tempel. Ik ben een zakenman, ik heb een eigen bedrijf. Over de hele wereld, maar ik was ooit zoals jij. Ik kon mijn gezin niet eens voeden, wat een leven dat ik had toen ik in armoede leefde totdat ik de gelegenheid zag om lid te worden van de grote Illuminati-familie en mijn kans waagde en ik ben bijna 10 jaar lid geweest. Illuminati laat mijn zakelijke carrière groeien en nog veel meer voordelen. Als je interesse hebt, schrijf me dan op mijn e-mailadres lordlugard246@gmail.com. Veel dank. ???

  BeantwoordenVerwijderen
 113. Hallo allemaal, ik was aan het surfen op internet en ik zag veel verkeerde berichten
  wat betreft de ILLUMINATI SAMENLEVING, ik voelde me er slecht over, ik wil het je laten
  weinig weet over de ILLUMINATI SOCIETY. Eerst word ik lid van de ILLUMINATI
  HOOD door de hulp van een agent die iemand me later online introduceerde
  jaren van vastberadenheid om lid te worden. lid zijn van de ILLUMINATI
  je rijkdom is garantie, je wordt beschermd, roem, machtsinvloed
  e.t.c al deze zullen ze je geven. een ding dat ik wil corrigeren is dat de
  ILLUMINATI betaal geen lid een salaris, als u nieuw bent geïnitieerd zij
  zal je het zaad van rijkdom geven en je zegenen met wijsheid, macht,
  beïnvloed e.t.c je moet succesvol zijn. het zaad van rijkdom is het enige
  geld dat de ILLUMINATI SOCIETY aan hun lid geeft, hiermee kun je beginnen
  alles met het geld en je zult succesvol zijn. Een ander ding is dat
  de maatschappij heeft speciale zegen voor politici en supersterren. Een zijn
  ILLUMINATI-lid is een persoonlijke beslissing, de samenleving dwingt of smeekt niet
  mensen om zich bij hen te voegen. ik ben lid geworden omdat ik dat wil, geen lichaam dwingt me en ben
  erg blij om vandaag lid te zijn, want ze hebben enorm bijgedragen aan mijn
  leven door mij een van de meest vooraanstaande zakenmensen ter wereld te maken. Als je bent
  geïnteresseerd om lid te worden van de ILLUMINATI SOCIETY-contactpersoon SIR Lord Albert hierover
   email hem @ theilluminatisociety999 @ gmail.com of jij
  kan WhatsApp hem ook op deze +2347038557636 hij was de
  die mij helpt. dit is de kleine hulp die ik je kan geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 114. DIT IS EEN OFFICIEEL BERICHT VAN ILLUMINATI AAN DE WERELD
  OPMERKING: GEEN MENSELIJKE SACRIFICE IS BETROKKEN
  Je kunt contact opnemen met de tempelagent via WhatsApp: (+8615523267959)

  Ben je een zakenman of -vrouw, politicus, muzikant, student? Wil rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word vandaag lid van de cultus van de Illuminati broederschap en ontvang een rijke onmiddellijke som van. 1 miljoen dollar per week en een gratis huis. Waar je ook kiest om in deze wereld te leven en ook $ 90.000.000 per maand te krijgen als salaris ...

  Voordelen voor nieuwe leden die lid worden van de Illuminati.
  1. Een huis in een land naar keuze.
  2. Een nieuwe droomauto met een waarde van USD $ 60.000.000.
  3. Een gelegenheid om de rijkste mannen ter wereld te ontmoeten.

  U moet 20 jaar of ouder zijn voordat u contact kunt opnemen met onze partners
  E-mail: illuminatipriestmark@gmail.com
  WhatsApp: (+8615523267959)

  BeantwoordenVerwijderen
 115. DIT IS EEN OFFICIEEL BERICHT VAN ILLUMINATI AAN DE WERELD
  OPMERKING: GEEN MENSELIJKE SACRIFICE IS BETROKKEN
  Je kunt contact opnemen met de tempelagent via WhatsApp: (+8615523267959)

  Ben je een zakenman of -vrouw, politicus, muzikant, student? Wil rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn, word vandaag lid van de cultus van de Illuminati broederschap en ontvang een rijke onmiddellijke som van. 1 miljoen dollar per week en een gratis huis. Waar je ook kiest om in deze wereld te leven en ook $ 90.000.000 per maand te krijgen als salaris ...

  Voordelen voor nieuwe leden die lid worden van de Illuminati.
  1. Een huis in een land naar keuze.
  2. Een nieuwe droomauto met een waarde van USD $ 60.000.000.
  3. Een gelegenheid om de rijkste mannen ter wereld te ontmoeten.

  U moet 20 jaar of ouder zijn voordat u contact kunt opnemen met onze partners
  E-mail: illuminatipriestmark@gmail.com
  WhatsApp: (+8615523267959)

  BeantwoordenVerwijderen
 116. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 15184145254

  BeantwoordenVerwijderen
 117. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 118. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 119. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 120. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 121. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 122. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 123. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 124. JOIN THE GREAT ILLUMINATI/FREEMASON BROTHERHOOD TODAY.

  ARE YOU A PASTOR, POLITICIAN, MUSICIAN, DOCTOR, FOOTBALLER, STUDENT, ARTIST, ACTOR, ETC. SEEKING FOR WISDOM & KNOWLEDGE??

  DO YOU WANT TO BECAME A BUSINESSMAN OR WOMAN? DO YOU NEED THE LOVE OF YOUR LIFE/MARRIAGE, OR YOU WANT TO RETAIN ALL YOUR LOSS?
  YOU WANT TO BE RICH, POWERFUL, PROTECTED, FAMOUS IN THE WORLD OR YOU ARE SICK OF ANY KIND?

  IF YOU ARE INTERESTED TO BE PART OF THIS GREAT BROTHERHOOD. THEN CONTACT NOW, TO BEGIN ENLIGHTENMENT AND BE CURED.
  THE GREAT ILLUMINATI HAS THE POWER TO SET YOU FREE FROM YOUR BONDAGE AND ACHIEVE YOUR DREAMS.

  WHATSAPP>> +1 (267)652-3553
  EMAIL>> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  NOTE THAT, THE GREAT BROTHERHOOD DOES NOT FORCE PEOPLE TO JOIN. BUT ONLY WANT YOU TO EXPLORE YOUR WORLD.

  BeantwoordenVerwijderen
 125. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar u uw verloren dromen terugvorderen, en ook waar u het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN DIE WORDEN TOEGEKEND AAN NIEUWE LEDEN DIE AAN VERLICHTING DEELNEMEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe slanke droomauto gewaardeerd op US $ $150.000 USD
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 15184145254

  BeantwoordenVerwijderen
 126. Groeten van de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, het is een open gelegenheid om deel te nemen aan de Gemeenschap van de verlichte waar je je verloren dromen herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk zien zonder geen Blo od offer. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  ACHTERGROND VAN NIEUWE LEDEN DIE DEELNEMEN AAN DE LICHTEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe RAC Sleek Dream gewaardeerd op US $150.000
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  Leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres-illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 15184145254

  BeantwoordenVerwijderen
 127. Groeten van de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de communie van de verlichte waar je je verloren dromen herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  ACHTERGROND VAN NIEUWE LEDEN DIE DEELNEMEN AAN DE LICHTEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe RAC Sleek Dream gewaardeerd op US $150.000
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  Leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres-illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp ' 15184145254

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 128. WELKOM BIJ DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI WORLD RICHES. JIJ BENT POLITICIANS, ARTS, INGENIEUR, MODEL, GEDIPLOMEERDE, STUDENT, GOUDE KANS De grote Illuminati-organisatie zal je rijk, krachtig, beroemd en rijk maken. Je kunt al je dromen en verlangens van het hart bereiken door lid te zijn van de broederschap van de Illuminati, een lang leven en voorspoed hier op aarde met eeuwig leven en pensioen. Je wilt vandaag echt lid worden van het grote illuminati-lid. Om lid te worden van de Illuminati, duurt het slechts 30 minuten, om rijk te worden kun je maar 2 uur hebben. We hebben veel voordelen in de Illuminati. We geven onze leden elke week $ 3.000. We geven onze leden $ 2.000.000 = elke maand. Om lid te worden kunt u contact met ons opnemen via illuminatiworld84 @ gmail of whatsapp + 2348166224811

  BeantwoordenVerwijderen
 129. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor het verloren schaap te promoten, zoals ik was, voordat ik eindelijk tegenkom wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft een beetje van uw tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Dean Whitaker, 57 jaar oud, uit Austra, maar ik woon in Brazilië, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Enkele jaren terug was ik diep gewurgd en verarmd door armoede, want ik was zo gescheurd door nep-bedriegers en ik had geen lichaam om me te helpen, en ik zocht ook naar hulp vanuit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. Mensen om me heen werden elke dag rijk en dit schaamde me zo voor mezelf dat ik geen goede dingen voor mijn gezin kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Grote Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hersenen kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt krijgen, moet je een beslissing nemen, want in de mond van de leeuw zijn daar de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe neppe mensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld van onschuldige mensen af ​​te persen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt POWER, FAME of WEALTH wilt hebben, is dit je kans om te zijn wie je ooit hebt willen worden. Ik zal en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar tot je het zelf ziet. Toen ik alle procedures volgde en alle materialen gebruikte die me werden gegeven, kreeg ik een paar dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alle dingen kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf gaf was nooit het gevecht opgeven, omdat ik verschillende keren werd opgelicht omdat ik wilde toetreden tot de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als een bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, richt je er dan altijd op zodat je het kunt waarmaken door je vastberaden te zijn. Laat u niet misleiden door een neppe bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Alle groeten aan de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Ben je dol op lid te worden van de grote broederschap, om verlicht te worden en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op enig gebied in je leven? zoals; -FAME, MACHT, VEILIGHEID, Rijkdom, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIE PROBLEEM, POLITIEKE MACHT: Of Elke situatie die je hebt gevonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en leef het goede leven dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY VERPLICHT NIET OM MEE TE WORDEN. MAAR WIL ALLEEN JE WERELD VERKENNEN EN REGEREN.

  BeantwoordenVerwijderen
 130. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor het verloren schaap te promoten, zoals ik was, voordat ik eindelijk tegenkom wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft een beetje van uw tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Dean Whitaker, 57 jaar oud, uit Austra, maar ik woon in Brazilië, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Enkele jaren terug was ik diep gewurgd en verarmd door armoede, want ik was zo gescheurd door nep-bedriegers en ik had geen lichaam om me te helpen, en ik zocht ook naar hulp vanuit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. Mensen om me heen werden elke dag rijk en dit schaamde me zo voor mezelf dat ik geen goede dingen voor mijn gezin kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Grote Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hersenen kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt krijgen, moet je een beslissing nemen, want in de mond van de leeuw zijn daar de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe neppe mensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld van onschuldige mensen af ​​te persen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt POWER, FAME of WEALTH wilt hebben, is dit je kans om te zijn wie je ooit hebt willen worden. Ik zal en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar tot je het zelf ziet. Toen ik alle procedures volgde en alle materialen gebruikte die me werden gegeven, kreeg ik een paar dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alle dingen kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf gaf was nooit het gevecht opgeven, omdat ik verschillende keren werd opgelicht omdat ik wilde toetreden tot de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als een bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, richt je er dan altijd op zodat je het kunt waarmaken door je vastberaden te zijn. Laat u niet misleiden door een neppe bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Alle groeten aan de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Ben je dol op lid te worden van de grote broederschap, om verlicht te worden en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op enig gebied in je leven? zoals; -FAME, MACHT, VEILIGHEID, Rijkdom, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIE PROBLEEM, POLITIEKE MACHT: Of Elke situatie die je hebt gevonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en leef het goede leven dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY VERPLICHT NIET OM MEE TE WORDEN. MAAR WIL ALLEEN JE WERELD VERKENNEN EN REGEREN.

  BeantwoordenVerwijderen
 131. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor het verloren schaap te promoten, zoals ik was, voordat ik eindelijk tegenkom wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft een beetje van uw tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Dean Whitaker, 57 jaar oud, uit Austra, maar ik woon in Brazilië, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Enkele jaren terug was ik diep gewurgd en verarmd door armoede, want ik was zo gescheurd door nep-bedriegers en ik had geen lichaam om me te helpen, en ik zocht ook naar hulp vanuit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. Mensen om me heen werden elke dag rijk en dit schaamde me zo voor mezelf dat ik geen goede dingen voor mijn gezin kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Grote Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hersenen kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt krijgen, moet je een beslissing nemen, want in de mond van de leeuw zijn daar de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe neppe mensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld van onschuldige mensen af ​​te persen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt POWER, FAME of WEALTH wilt hebben, is dit je kans om te zijn wie je ooit hebt willen worden. Ik zal en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar tot je het zelf ziet. Toen ik alle procedures volgde en alle materialen gebruikte die me werden gegeven, kreeg ik een paar dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alle dingen kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf gaf was nooit het gevecht opgeven, omdat ik verschillende keren werd opgelicht omdat ik wilde toetreden tot de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als een bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, richt je er dan altijd op zodat je het kunt waarmaken door je vastberaden te zijn. Laat u niet misleiden door een neppe bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Alle groeten aan de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Ben je dol op lid te worden van de grote broederschap, om verlicht te worden en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op enig gebied in je leven? zoals; -FAME, MACHT, VEILIGHEID, Rijkdom, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIE PROBLEEM, POLITIEKE MACHT: Of Elke situatie die je hebt gevonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en leef het goede leven dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY VERPLICHT NIET OM MEE TE WORDEN. MAAR WIL ALLEEN JE WERELD VERKENNEN EN REGEREN.

  BeantwoordenVerwijderen
 132. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor het verloren schaap te promoten, zoals ik was, voordat ik eindelijk tegenkom wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft een beetje van uw tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Dean Whitaker, 57 jaar oud, uit Austra, maar ik woon in Brazilië, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Enkele jaren terug was ik diep gewurgd en verarmd door armoede, want ik was zo gescheurd door nep-bedriegers en ik had geen lichaam om me te helpen, en ik zocht ook naar hulp vanuit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. Mensen om me heen werden elke dag rijk en dit schaamde me zo voor mezelf dat ik geen goede dingen voor mijn gezin kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Grote Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hersenen kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt krijgen, moet je een beslissing nemen, want in de mond van de leeuw zijn daar de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe neppe mensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld van onschuldige mensen af ​​te persen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt POWER, FAME of WEALTH wilt hebben, is dit je kans om te zijn wie je ooit hebt willen worden. Ik zal en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar tot je het zelf ziet. Toen ik alle procedures volgde en alle materialen gebruikte die me werden gegeven, kreeg ik een paar dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alle dingen kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf gaf was nooit het gevecht opgeven, omdat ik verschillende keren werd opgelicht omdat ik wilde toetreden tot de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als een bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, richt je er dan altijd op zodat je het kunt waarmaken door je vastberaden te zijn. Laat u niet misleiden door een neppe bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Alle groeten aan de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Ben je dol op lid te worden van de grote broederschap, om verlicht te worden en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op enig gebied in je leven? zoals; -FAME, MACHT, VEILIGHEID, Rijkdom, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIE PROBLEEM, POLITIEKE MACHT: Of Elke situatie die je hebt gevonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en leef het goede leven dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY VERPLICHT NIET OM MEE TE WORDEN. MAAR WIL ALLEEN JE WERELD VERKENNEN EN REGEREN.

  BeantwoordenVerwijderen
 133. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor het verloren schaap te promoten, zoals ik was, voordat ik eindelijk tegenkom wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft een beetje van uw tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Dean Whitaker, 57 jaar oud, uit Austra, maar ik woon in Brazilië, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Enkele jaren terug was ik diep gewurgd en verarmd door armoede, want ik was zo gescheurd door nep-bedriegers en ik had geen lichaam om me te helpen, en ik zocht ook naar hulp vanuit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. Mensen om me heen werden elke dag rijk en dit schaamde me zo voor mezelf dat ik geen goede dingen voor mijn gezin kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Grote Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hersenen kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt krijgen, moet je een beslissing nemen, want in de mond van de leeuw zijn daar de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe neppe mensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld van onschuldige mensen af ​​te persen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt POWER, FAME of WEALTH wilt hebben, is dit je kans om te zijn wie je ooit hebt willen worden. Ik zal en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar tot je het zelf ziet. Toen ik alle procedures volgde en alle materialen gebruikte die me werden gegeven, kreeg ik een paar dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alle dingen kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf gaf was nooit het gevecht opgeven, omdat ik verschillende keren werd opgelicht omdat ik wilde toetreden tot de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als een bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, richt je er dan altijd op zodat je het kunt waarmaken door je vastberaden te zijn. Laat u niet misleiden door een neppe bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Alle groeten aan de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Ben je dol op lid te worden van de grote broederschap, om verlicht te worden en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op enig gebied in je leven? zoals; -FAME, MACHT, VEILIGHEID, Rijkdom, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIE PROBLEEM, POLITIEKE MACHT: Of Elke situatie die je hebt gevonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en leef het goede leven dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY VERPLICHT NIET OM MEE TE WORDEN. MAAR WIL ALLEEN JE WERELD VERKENNEN EN REGEREN.

  BeantwoordenVerwijderen
 134. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor het verloren schaap te promoten, zoals ik was, voordat ik eindelijk tegenkom wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft een beetje van uw tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Dean Whitaker, 57 jaar oud, uit Austra, maar ik woon in Brazilië, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Enkele jaren terug was ik diep gewurgd en verarmd door armoede, want ik was zo gescheurd door nep-bedriegers en ik had geen lichaam om me te helpen, en ik zocht ook naar hulp vanuit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. Mensen om me heen werden elke dag rijk en dit schaamde me zo voor mezelf dat ik geen goede dingen voor mijn gezin kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Grote Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hersenen kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt krijgen, moet je een beslissing nemen, want in de mond van de leeuw zijn daar de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe neppe mensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld van onschuldige mensen af ​​te persen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt POWER, FAME of WEALTH wilt hebben, is dit je kans om te zijn wie je ooit hebt willen worden. Ik zal en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar tot je het zelf ziet. Toen ik alle procedures volgde en alle materialen gebruikte die me werden gegeven, kreeg ik een paar dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alle dingen kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf gaf was nooit het gevecht opgeven, omdat ik verschillende keren werd opgelicht omdat ik wilde toetreden tot de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als een bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, richt je er dan altijd op zodat je het kunt waarmaken door je vastberaden te zijn. Laat u niet misleiden door een neppe bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Alle groeten aan de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Ben je dol op lid te worden van de grote broederschap, om verlicht te worden en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op enig gebied in je leven? zoals; -FAME, MACHT, VEILIGHEID, Rijkdom, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIE PROBLEEM, POLITIEKE MACHT: Of Elke situatie die je hebt gevonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en leef het goede leven dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY VERPLICHT NIET OM MEE TE WORDEN. MAAR WIL ALLEEN JE WERELD VERKENNEN EN REGEREN.

  BeantwoordenVerwijderen
 135. DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE GROTE ILLUMINATI/VRIJMETSEL BROTHERHOOD.

  BENT U EEN PASTOR, POLITICUS, MUSICUS, ARTS, VOETBALLER, STUDENT, KUNSTENAAR, ACTOR, ENZ. OP ZOEK NAAR WIJSHEID & KENNIS??

  WILT U EEN ZAKENMAN OF VROUW WORDEN? HEBT U DE LIEFDE VAN UW LEVEN / HUWELIJK NODIG OF WILT U AL UW VERLIES BEHOUDEN?
  WIL JE RIJK, KRACHTIG, BESCHERMD, BEROEMD IN DE WERELD ZIJN OF BEN je ziek van welke aard dan ook?

  ALS U GEÏNTERESSEERD IS OM DEEL TE NEMEN VAN DEZE GROTE BROTHERHOOD. NEEM NU CONTACT MET DE VERLICHTING OM TE WORDEN GENEZEN.
  DE GROTE ILLUMINATI HEEFT DE KRACHT OM JE VRIJ TE ZETTEN VAN UW BONDAGE EN UW DROMEN TE BEREIKEN.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  MERK OP DAT DE GROTE BROEDERSCHAP GEEN MENSEN DOET OM TE LID TE WORDEN. MAAR WIL JE ALLEEN JE WERELD VERKENNEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 136. PROCEDURE FOR THE ASSEMBLY OF THE GREAT TEMPLE OF ILLUMINATI MONEY AND POWER, JOIN WLLAPITINTI WhatsApp our agent +2348107419450 or by postal mail or postcard
  (loadmicheal5555 @ gmail.com @ gmail.com)

  Are you a man or a businesswoman, a politician, a musician, a student, do you want to be rich, famous, powerful in life? Join the Illuminati
  Fraternity worships today and instantly gets the rich sum of. $ 1 million a week and a free house. any place where you choose to live in this world and also receive 350,000 dollars a month as salary ...

  BENEFITS OFFERED TO NEW MEMBERS WHO JOIN ILLUMINATI.
  1. A cash reward of USD 120,000 USD.
  2. A new Sleek Dream car for $ 150,000
  3. A dream house bought in the country of your choice.
  A reserved appointment with the best 5 in the world.
  Leaders and Top 5 celebrities in the world. If you are interested, call
  the agent now +2348107419450 or what about him in
  +2348107419450) or you can also send us an email with this,
  (loadmicheal5555 @ gmail.com @ gmail.com) for an immediate online initiation

  BeantwoordenVerwijderen
 137. PROCEDURE VOOR DE MONTAGE VAN DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI GELD EN MACHT, WORD LID VAN WLLAPITINTI WhatsApp onze agent +2348107419450 of per post of briefkaart
  (Illuminatibrotherhood5555@gmail.com)

  Ben je een man of een zakenvrouw, een politicus, een muzikant, een student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn? Word lid van de Illuminati
  Broederschap aanbidt vandaag en krijgt meteen de rijke som van. $ 1 miljoen per week en een gratis huis. elke plaats waar je ervoor kiest om in deze wereld te wonen en ook 350.000 dollar per maand als salaris ontvangt ...

  VOORDELEN AANGEBODEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
  1. Een contante beloning van USD 120.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream-auto voor $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een gereserveerde afspraak met de beste 5 ter wereld.
  Leiders en top 5-beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, bel dan
  de agent nu +2348107419450 of hoe zit het met hem in
  +2348107419450) of u kunt ons ook een e-mail sturen met deze,
  (illuminatibrotherhood5555@gmail.com) voor een onmiddellijke online initiatie

  BeantwoordenVerwijderen
 138. PROCEDURE VOOR DE MONTAGE VAN DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI GELD EN MACHT, WORD LID VAN WLLAPITINTI WhatsApp onze agent +2348107419450 of per post of briefkaart
  (Illuminatibrotherhood5555@gmail.com)

  Ben je een man of een zakenvrouw, een politicus, een muzikant, een student, wil je rijk, beroemd, krachtig in het leven zijn? Word lid van de Illuminati
  Broederschap aanbidt vandaag en krijgt meteen de rijke som van. $ 1 miljoen per week en een gratis huis. elke plaats waar je ervoor kiest om in deze wereld te wonen en ook 350.000 dollar per maand als salaris ontvangt ...

  VOORDELEN AANGEBODEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
  1. Een contante beloning van USD 120.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream-auto voor $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een gereserveerde afspraak met de beste 5 ter wereld.
  Leiders en top 5-beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, bel dan
  de agent nu +2348107419450 of hoe zit het met hem in
  +2348107419450) of u kunt ons ook een e-mail sturen met deze,
  (illuminatibrotherhood5555@gmail.com) voor een onmiddellijke online initiatie

  BeantwoordenVerwijderen
 139. Groeten van de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de communie van de verlichte waar je je verloren dromen herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  ACHTERGROND VAN NIEUWE LEDEN DIE DEELNEMEN AAN DE LICHTEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe RAC Sleek Dream gewaardeerd op US $150.000
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  Leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres-illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 15184145254

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 140. DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE GROTE ILLUMINATI/VRIJMETSEL BROTHERHOOD.

  BENT U EEN PASTOR, POLITICUS, MUSICUS, ARTS, VOETBALLER, STUDENT, KUNSTENAAR, ACTOR, ENZ. OP ZOEK NAAR WIJSHEID & KENNIS??

  WILT U EEN ZAKENMAN OF VROUW WORDEN? HEBT U DE LIEFDE VAN UW LEVEN/HUWELIJK NODIG OF WILT U AL UW VERLIES BEHOUDEN?
  WIL JE RIJK, KRACHTIG, BESCHERMD, BEROEMD IN DE WERELD ZIJN OF BEN je ziek van welke aard dan ook?

  ALS U GEÏNTERESSEERD IS OM DEEL TE NEMEN VAN DEZE GROTE BROTHERHOOD. NEEM NU CONTACT MET DE VERLICHTING OM TE WORDEN GENEZEN.
  DE GROTE ILLUMINATI HEEFT DE KRACHT OM JE VRIJ TE ZETTEN VAN UW BONDAGE EN UW DROMEN TE BEREIKEN.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  MERK OP DAT DE GROTE BROEDERSCHAP GEEN MENSEN DOET OM TE LID TE WORDEN. MAAR WIL JE ALLEEN JE WERELD VERKENNEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 141. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor het verloren schaap te promoten, zoals ik was, voordat ik eindelijk tegenkom wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft een beetje van uw tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Boris Peterson, 56 jaar oud, uit Schotland, maar ik woon in België, ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Enkele jaren terug was ik diep gewurgd en verarmd door armoede, want ik was zo gescheurd door nep-bedriegers en ik had geen lichaam om me te helpen, en ik zocht ook naar hulp vanuit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. Mensen om me heen werden elke dag rijk en dit schaamde me zo voor mezelf dat ik geen goede dingen voor mijn gezin kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Grote Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hersenen kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt krijgen, moet je een beslissing nemen, want in de mond van de leeuw zijn daar de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe neppe mensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld van onschuldige mensen af ​​te persen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt POWER, FAME of WEALTH wilt hebben, is dit je kans om te zijn wie je ooit hebt willen worden. Ik zal en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar tot je het zelf ziet. Toen ik alle procedures volgde en alle materialen gebruikte die me werden gegeven, kreeg ik een paar dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alle dingen kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf gaf was nooit het gevecht opgeven, omdat ik verschillende keren werd opgelicht omdat ik wilde toetreden tot de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als een bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, richt je er dan altijd op zodat je het kunt waarmaken door je vastberaden te zijn. Laat u niet misleiden door een neppe bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Alle groeten aan de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Ben je dol op lid te worden van de grote broederschap, om verlicht te worden en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op enig gebied in je leven? zoals; -FAME, MACHT, VEILIGHEID, Rijkdom, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIE PROBLEEM, POLITIEKE MACHT: Of Elke situatie die je hebt gevonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en leef het goede leven dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY VERPLICHT NIET OM MEE TE WORDEN. MAAR WIL ALLEEN JE WERELD VERKENNEN EN REGEREN.

  BeantwoordenVerwijderen
 142. DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE GROTE ILLUMINATI/VRIJMETSEL BROTHERHOOD.

  BENT U EEN PASTOR, POLITICUS, MUSICUS, ARTS, VOETBALLER, STUDENT, KUNSTENAAR, ACTOR, ENZ. OP ZOEK NAAR WIJSHEID & KENNIS??

  WILT U EEN ZAKENMAN OF VROUW WORDEN? HEBT U DE LIEFDE VAN UW LEVEN/HUWELIJK NODIG OF WILT U AL UW VERLIES BEHOUDEN?
  WIL JE RIJK, KRACHTIG, BESCHERMD, BEROEMD IN DE WERELD ZIJN OF BEN je ziek van welke aard dan ook?

  ALS U GEÏNTERESSEERD IS OM DEEL TE NEMEN VAN DEZE GROTE BROTHERHOOD. NEEM NU CONTACT MET DE VERLICHTING OM TE WORDEN GENEZEN.
  DE GROTE ILLUMINATI HEEFT DE KRACHT OM JE VRIJ TE ZETTEN VAN UW BONDAGE EN UW DROMEN TE BEREIKEN.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  MERK OP DAT DE GROTE BROEDERSCHAP GEEN MENSEN DOET OM TE LID TE WORDEN. MAAR WIL JE ALLEEN JE WERELD VERKENNEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 143. DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE GROTE ILLUMINATI/VRIJMETSEL BROTHERHOOD.

  BENT U EEN PASTOR, POLITICUS, MUSICUS, ARTS, VOETBALLER, STUDENT, KUNSTENAAR, ACTOR, ENZ. OP ZOEK NAAR WIJSHEID & KENNIS??

  WILT U EEN ZAKENMAN OF VROUW WORDEN? HEBT U DE LIEFDE VAN UW LEVEN/HUWELIJK NODIG OF WILT U AL UW VERLIES BEHOUDEN?
  WIL JE RIJK, KRACHTIG, BESCHERMD, BEROEMD IN DE WERELD ZIJN OF BEN je ziek van welke aard dan ook?

  ALS U GEÏNTERESSEERD IS OM DEEL TE NEMEN VAN DEZE GROTE BROTHERHOOD. NEEM NU CONTACT MET DE VERLICHTING OM TE WORDEN GENEZEN.
  DE GROTE ILLUMINATI HEEFT DE KRACHT OM JE VRIJ TE ZETTEN VAN UW BONDAGE EN UW DROMEN TE BEREIKEN.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  MERK OP DAT DE GROTE BROEDERSCHAP GEEN MENSEN DOET OM TE LID TE WORDEN. MAAR WIL JE ALLEEN JE WERELD VERKENNEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 144. DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE GROTE ILLUMINATI/VRIJMETSEL BROTHERHOOD.

  BENT U EEN PASTOR, POLITICUS, MUSICUS, ARTS, VOETBALLER, STUDENT, KUNSTENAAR, ACTOR, ENZ. OP ZOEK NAAR WIJSHEID & KENNIS??

  WILT U EEN ZAKENMAN OF VROUW WORDEN? HEBT U DE LIEFDE VAN UW LEVEN/HUWELIJK NODIG OF WILT U AL UW VERLIES BEHOUDEN?
  WIL JE RIJK, KRACHTIG, BESCHERMD, BEROEMD IN DE WERELD ZIJN OF BEN je ziek van welke aard dan ook?

  ALS U GEÏNTERESSEERD IS OM DEEL TE NEMEN VAN DEZE GROTE BROTHERHOOD. NEEM NU CONTACT MET DE VERLICHTING OM TE WORDEN GENEZEN.
  DE GROTE ILLUMINATI HEEFT DE KRACHT OM JE VRIJ TE ZETTEN VAN UW BONDAGE EN UW DROMEN TE BEREIKEN.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  MERK OP DAT DE GROTE BROEDERSCHAP GEEN MENSEN DOET OM TE LID TE WORDEN. MAAR WIL JE ALLEEN JE WERELD VERKENNEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 145. Hallo goede groeten,
  Ik doe dit alleen om goede energie te bevorderen. Bedankt dat je even de tijd neemt om dit te lezen.

  Ik ben Sam Nicolas, ik woon in Amsterdam. maar ben niet altijd in het land vanwege mijn baan als een echte aannemer, ondernemer en filantroop. Ik werd geïnitieerd in 2018, werd een elite-lid in de broederschap in 2019. De Illuminati deed me geloven in mezelf en ook hoe ik een positieve mindset heb over het leven, het maakt het leven gemakkelijk, zelfs als dat niet het geval is. sinds ik lid werd, beloofde ik de broederschap om altijd mensen te helpen die geïnteresseerd zijn in de broederschap om hun leven te transformeren net zoals het mijne werd getransformeerd. Ik heb veel serieuze mensen over de hele wereld kunnen raken om hen te helpen een echte bron te vinden voor hun weg naar de grote maatschappij van het licht. Na hun initiatie neemt de broederschap hen wereldwijd mee in alles wat ze verkiezen te doen, met elk verzoek dat ze doen, en helpt hen ook alles terug te krijgen wat ze hebben verloren en meer te winnen. de grote illuminati doodt of steelt niet, wij zijn Illuminati.

  Als je problemen hebt of je wilt ook verbonden zijn voor verlichting om geweldige dingen te bereiken met behulp van illuminati.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY IS VOOR IEDEREEN, EN JE MOET KLAAR ZIJN VOORDAT JE JE DROMEN KAN BEREIKEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 146. DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE GROTE ILLUMINATI/VRIJMETSEL BROTHERHOOD.

  BENT U EEN PASTOR, POLITICUS, MUSICUS, ARTS, VOETBALLER, STUDENT, KUNSTENAAR, ACTOR, ENZ. OP ZOEK NAAR WIJSHEID & KENNIS??

  WILT U EEN ZAKENMAN OF VROUW WORDEN? HEBT U DE LIEFDE VAN UW LEVEN/HUWELIJK NODIG OF WILT U AL UW VERLIES BEHOUDEN?
  WIL JE RIJK, KRACHTIG, BESCHERMD, BEROEMD IN DE WERELD ZIJN OF BEN je ziek van welke aard dan ook?

  ALS U GEÏNTERESSEERD IS OM DEEL TE NEMEN VAN DEZE GROTE BROTHERHOOD. NEEM NU CONTACT MET DE VERLICHTING OM TE WORDEN GENEZEN.
  DE GROTE ILLUMINATI HEEFT DE KRACHT OM JE VRIJ TE ZETTEN VAN UW BONDAGE EN UW DROMEN TE BEREIKEN.

  WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  MERK OP DAT DE GROTE BROEDERSCHAP GEEN MENSEN DOET OM TE LID TE WORDEN. MAAR WIL JE ALLEEN JE WERELD VERKENNEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 147. Groeten van de GROTE ORDE VAN DE ILLUMINATI aan de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de broederschap van de Illuminati waar je je verloren dromen kunt herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder bloedoffers. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te worden.

  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres: greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati broederschap waaraan je overal ter wereld lid kunt worden, India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 148. Groeten van de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de communie van de verlichte waar je je verloren dromen herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk zien zonder bloed opoffering. En we betalen ook de som van $550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze toetreden tot de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  ACHTERGROND VAN NIEUWE LEDEN DIE DEELNEMEN AAN DE LICHTEN.
  1. beloning cash van $550.000.
  2. een nieuwe RAC Sleek Dream gewaardeerd op US $150.000
  3. een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand na overleg met de 5 beste ter wereld.
  Leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres-illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp + 15184145254

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 149. We bieden onze leden machtsbekendheid en rijkdom zodra hun initiatieproces is voltooid. Zodra uw initiatie is voltooid, ontvangt u uw lidmaatschapsvoordeel van een auto, huis en een geldbedrag van twee miljoen dollar. Neem voor meer informatie contact met mij op. Op WhatsApp +2348147766277

  BeantwoordenVerwijderen
 150. Ik dacht dat Illuminati niet echt is, maar vandaag met Mr William, geloof ik nu dat Illuminati echt is, als je de verkeerde mensen ontmoet, zul je denken dat het leven niet echt is, maar als je gebogen bent met het echte, zul je zien goedheid die je leven ervaart, totdat MR William me het doel van mijn leven heeft laten ontdekken. Welkom bij de grote broederschap van Illuminati 666: WhatsApp Mr. William, +2348147766277. Vanuit de VS en alle andere landen over hoe je je kunt aansluiten bij de Illuminati Brotherhood om rijk en beroemd te worden, ben je misschien een politicus, zakenman / muzikant, muzikant, student, voetballer van welke activiteit je ook doet, je wilt rijk, krachtig en beroemd in leven. Illuminati kan ervoor zorgen dat alle verlangens van je hart lid worden van de Illuminati om rijk en beroemd te worden in het leven, Illuminati zal je je droom laten bereiken om rijk te worden en je de hele dag van je leven beschermen ...

  BeantwoordenVerwijderen
 151. Groeten van de GROTE ORDE VAN DE ILLUMINATI aan de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de broederschap van de Illuminati waar je je verloren dromen kunt herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder bloedoffers. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te worden.

  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres: greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati broederschap waaraan je overal ter wereld lid kunt worden, India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 152. Vergeet niet het licht van vandaag te zien, dat van broers en zussen. sluit je vandaag aan bij de Illuminati lodge om onbeperkte rijkdom en macht te verkrijgen. Als je geïnteresseerd bent om vandaag lid te worden van het grote hoofdkantoor van de Illuminati lodge in de VS. Vriendelijk inbox de overgrootmeester op whats-app mobiel nu +233235887825.

  Waarschuwing u moet ouder zijn dan 18 jaar.

  "Wij waken altijd over u" Heil het licht.

  BeantwoordenVerwijderen
 153. Goedendag iedereen, ik ben hier om jullie allemaal te vertellen hoe ik uit de armoede ben ontsnapt met de hulp van Zhang Fang, een agent van de Illuminati-broederschap. Ik leed al 8 jaar met mijn man dat we amper 3 vierkante maaltijden per dag konden krijgen. We hebben veel ontberingen meegemaakt dat mijn man zichzelf bijna heeft opgehangen totdat ik werd verwezen naar Zhang Fang uit Vietnam, die een agent is van de Illuminati Brotherhood. Ik nam contact met hem op en hij maakte de nodige regelingen voor mijn initiatie en nadat mijn initiatieproces was voltooid, ontving ik een lidmaatschapsvoordeel van een auto, huis en kreeg ik ook een contract ter waarde van $ 200.000,00 dollar door een olie- en gasbedrijf in White Plains, New York, Verenigde Staten. Neem nu contact op met Zhang Fang via WhatsApp op +1 (740) 573-9483 of e-mail: zhangfang02442@gmail.com als je geïnteresseerd bent om lid te worden van de Illuminati Brotherhood.

  BeantwoordenVerwijderen
 154. Groeten van de GROTE ORDE VAN DE ILLUMINATI aan de verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om lid te worden van de broederschap van de Illuminati waar je je verloren dromen kunt herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder bloedoffers. En we betalen ook de som van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te worden.

  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.
  1. Een contante beloning van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van afspraak met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres: greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati broederschap waaraan je overal ter wereld lid kunt worden, India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPEL ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 155. BEN JE GEÏNTERESSEERD IN DE WERELD VAN FAME ?? RIJK WORDEN. KRACHTIG EN
  BEROEMDE? DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE ILLUMINATI EN WORD RICH.ILLUMINATI BRENGT JE
  IN HET KENMERK VAN DE WERELD WAARIN JE VANDAAG LEEFT. UW FINANCIEEL
  MOEILIJKHEDEN WORDEN TOT EEN EINDE GEBRACHT ALS JE MEET. WIJ STEUNEN U BEIDE
  FINANCIEEL EN MATERIAAL OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U EEN COMFORTABEL LEVEN LEEFT.
  ILLUMINATI EN KRIJG JE ZELF EEN HUIS EN EEN AUTO EN OOK MET DE SOM VAN
  (ÉÉN MILJOEN DOLLAR) VOORDELEN DIE WORDEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.

  1. Een contante beloning van één miljoen dollar $ 1.000.000,00
  2.Een Dream House gekocht in het land van uw keuze en een auto
  3.A V.I.P-behandeling op alle luchthavens ter wereld
  4.Een totale verandering van levensstijl
  5. Maandelijkse betaling van $ 200.000,00 USD op uw bankrekening elke maand als
  een lid

  Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van de grote Illuminati-broederschap van
  rijkdom en roem contact met ons op
  Email- (worldilluminatigrandlodge@outlook.com)
  WhatsApp of sms ons op +1 (854) 529-8669 of op +2348051699674

  BeantwoordenVerwijderen
 156. BEN JE GEÏNTERESSEERD IN DE WERELD VAN FAME ?? RIJK WORDEN. KRACHTIG EN
  BEROEMDE? DOE VANDAAG NOG MEE AAN DE ILLUMINATI EN WORD RICH.ILLUMINATI BRENGT JE
  IN HET KENMERK VAN DE WERELD WAARIN JE VANDAAG LEEFT. UW FINANCIEEL
  MOEILIJKHEDEN WORDEN TOT EEN EINDE GEBRACHT ALS JE MEET. WIJ STEUNEN U BEIDE
  FINANCIEEL EN MATERIAAL OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U EEN COMFORTABEL LEVEN LEEFT.
  ILLUMINATI EN KRIJG JE ZELF EEN HUIS EN EEN AUTO EN OOK MET DE SOM VAN
  (ÉÉN MILJOEN DOLLAR) VOORDELEN DIE WORDEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE ZICH BIJ ILLUMINATI AANMELDEN.

  1. Een contante beloning van één miljoen dollar $ 1.000.000,00
  2.Een Dream House gekocht in het land van uw keuze en een auto
  3.A V.I.P-behandeling op alle luchthavens ter wereld
  4.Een totale verandering van levensstijl
  5. Maandelijkse betaling van $ 200.000,00 USD op uw bankrekening elke maand als
  een lid

  Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van de grote Illuminati-broederschap van
  rijkdom en roem contact met ons op
  Email- (worldilluminatigrandlodge@outlook.com)
  WhatsApp of sms ons op +1 (854) 529-8669 of op +2348051699674

  BeantwoordenVerwijderen
 157. My testimony on how I became an Illuminati member. I want to notify the people who want to join the great illuminate, on how I was helped by a great Illuminate member. His name is Mr Felix. Helping me on regaining back my life from the stage of death. after been sacked for about 5 years and six months. After been scam by so many member of the Illuminati. I have been hopeless, financially down through out those years. But one day, as I was browsing through the Internet, I came across the post of the Great Illuminate member, Mr Felix, saying you can be famous, rich and successful in life by been a member of the great Illuminati, immediately I contacted and I explained everything to him and he recommended me and helped and I pay for the membership registration form which will be used to initiate me, and I was initiated to the great Illuminati new world order. after and also they gave me all the guidelines and told me that all new members are rewarded with the sum of $1,000,000 US Dollars cash after initiation. With the help of Mr Felix. I was initiated fully as a complete Illuminati member. If you have fail into scammers before, or this your first time looking for  who to help you become a member, my advice for you is to give Mr Felix a try. He is your best chance of becoming what you ever wish for your future life, Contact him Email: felixmorganilluminati@gmail.com or  WhatsApp +2348056051569.

  BeantwoordenVerwijderen
 158. invloed van macht etc., een ding dat ik wil corrigeren is dat de vrijmetselarij geen mensen opoffert of pijn doet, als je net bent ingewijd zullen ze je het zaad van rijkdom geven en je zegenen met wijsheid, macht, invloed etc. die je nodig hebt succesvol zijn. Een ander ding is dat de samenleving een speciale zegen heeft voor politici, voetballers en supersterren. Lid zijn van de Vrijmetselarij is een persoonlijke beslissing; de samenleving dwingt of smeekt mensen niet om zich bij hen aan te sluiten. Ik ben lid geworden omdat ik mijn dromen en doelen in het leven wil bereiken, niemand heeft me gedwongen, en ik ben erg blij om vandaag lid te zijn, omdat ze een grote bijdrage hebben geleverd aan mijn leven door me een van de populaire acteurs ter wereld te maken om maken. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van het hoofdkantoor van de vrijmetselarij, neem dan contact op met E-mail: ashwordgilmore@gmail.com of WhatsApp European Union, 27786441920 voor meer informatie over hoe u lid kunt worden van de Vergadering.

  BeantwoordenVerwijderen
 159. Groeten van de GROTE ORDE VAN DE ILLUMINATI naar de Verenigde staat en over de hele wereld, dit is een open gelegenheid om je aan te sluiten bij de broederschap van de Illuminati waar je je verloren dromen kunt herstellen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook een bedrag van 650.000 USD om alle nieuwe leden te verwelkomen als ze lid worden van de broederschap en ook een huis naar keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE LID WORDEN VAN ILLUMINATI.
  1. Een beloning in contanten van USD $ 650.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand afspraak met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je interesse hebt, neem dan contact op met het vorige e-mailadres: greatilluminate99@gmail.com  NOTITIE; deze Illuminati-broederschap waar je overal ter wereld lid van kunt worden, India, Turkije, Afrika, de Verenigde Staten, Maleisië,
  Dubai, Koeweit, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Europa. Azië, Australië, enz.,


  Groeten TEMPLE ILLUMINATI VERENIGDE STATEN

  BeantwoordenVerwijderen
 160. WELKOM BIJ DE GEWELDIGE BROEDERSCHAP.
    Je wilt lid worden van de Illuminati als een broederschap die je rijk en beroemd zal maken in de wereld en de macht zal hebben om mensen te controleren die aan de top van de wereld staan. Je bent een zakenman of vrouw, artiest, politicus, muzikant, student, je wilt rijk, beroemd, machtig in het leven zijn, lid worden van de cultus van de Illuminati-broederschap vandaag en een instant en rijke som krijgen. $ 2 miljoen per week en een gratis huis. waar u ook kiest om in deze wereld te wonen en ontvang ook $ 20.000.000 per maand aan salaris% 2026
    VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE LID WORDEN VAN ILUMINATI.
    1. Een geldbeloning van $ 800.000 USD
    2. Een nieuwe Elegant Dream CAR ter waarde van $ 500.000 USD
    3.Het droomhuis gekocht in het land van uw keuze
    4. Een maand vakantie (volledig betaald) naar de toeristische bestemming van uw dromen.
    5.Een jaar golfverenigingspakket
    6.V.I.P-behandeling op alle luchthavens ter wereld 7. Een totale verandering van levensstijl 8. Toegang tot Bohemian Grove
    9. Maandelijkse betaling van US $ 99.000.000, - elke maand als lid op uw bankrekening
    10. Een maand was een afspraak met de top 5 wereldleiders en de top 5 beroemdheden ter wereld.
    Als je geïnteresseerd bent om met ons mee te doen in het symbool van de satanische hand van de grote Illuminati-broederschap, neem dan nu contact met ons op via e-mail collonburr3@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 161. Hallo, mijn naam is James Walter. Ik ben hier om mijn getuigenis te geven over hoe ik uiteindelijk lid werd van de Illuminati-broederschap en RIJK, BEROEMD EN KRACHTIG werd. Ik heb mijn best gedaan om lid te zijn van de broederschap, maar ik ben verschillende keren opgelicht voordat ik eindelijk online een getuigenis vond. Dus nam ik contact op met de agent, ik was zo bang dat hij me veel geld zou vragen voordat ik bij de kap kon, maar tot mijn grote verbazing vroeg hij me alleen om het rituele materiaal te kopen dat $ 335 kostte, en in de ondertussen ben ik opgelicht tot $ 5.000 voordat ik contact opnam met mijn jeffery. Wat ik heb gedaan en vandaag ben ik erg blij om de wereld te vertellen dat ik rijk ben en dat ik met dit alles veel bedrijven heb kunnen opbouwen. Ik heb in slechts twee maanden tijd al een bedrag van $ 15 miljoen op mijn persoonlijke rekening staan ​​en ik ben ook over de hele wereld bekend om het bedrijf dat de Illuminati mij heeft gegeven. En ik heb ook de kracht om te doen wat ik wil ... Ik weet dat veel mensen op mijn rijstrook kunnen zijn om hier hulp te zoeken. Dus wat u nu moet doen, is contact opnemen met de agent en hem laten weten dat u lid wilt worden van de Illuminati. Officieel e-mailadres: greatestilluminati4@gmail.com Wat is de toepassing: 1 (929) 267 3902 PAS OP VOOR OPLICHTERS EN MOET MEER DAN 18 JAAR OUD ZIJN.

  BeantwoordenVerwijderen
 162. DIT IS EEN VERLICHTE OFFICIËLE BOODSCHAP VOOR DE WERELD LET OP: GEEN MENSELIJKE OFFER IS BETROKKEN EN OOK ILLUMINATI VRAAGT NIET OM REGISTRATIEKOSTEN U kunt contact opnemen met de tempelagent via de officiële e-mail: illuminatiworldwide666power@gmail.com
  of whatsapp
  Ben je een zakenman, politicus of muzikant? Je wilt rijk, beroemd en machtig zijn in het leven, lid worden van de cultus van de Illuminati-broederschap vandaag en een rijk instantbedrag krijgen. 1 miljoen dollar per week en een gratis huis. waar u ook kiest om in deze wereld te wonen en zelfs $ 50.000.000 per maand als salaris krijgt ...
  Voordelen voor nieuwe leden die Illuminati-lid worden 1. Een huis in elk land van uw keuze 2. Een nieuwe droomauto ter waarde van $ 500.000, - USD 3. Een kans om de beste rijke mannen ter wereld te ontmoeten
  Je moet ten minste 20 jaar oud zijn voordat je contact kunt opnemen met onze partners E-mail: illuminatiworldwide666power@gmail.com
  +2348149171659

  BeantwoordenVerwijderen
 163. Je bent een zakenman, politicus, muziek,
  student en willen
  rijk, krachtig en beroemd zijn in het leven
  heeft de kracht nodig
  om hun dromen te verwezenlijken. Je kunt hun bereiken
  dromen door een
  lid van de Illuminate. met dat al je
  dromen en
  verlangens van het hart die volledig kunnen worden verwezenlijkt als u
  echt willen
  om lid te zijn van de grote namen van de
  Verlicht dan jij
  kan vandaag contact met mij opnemen via whatsaap +1(516)274-3685

  BeantwoordenVerwijderen
 164. Je bent een zakenman, politicus, muziek,
  student en willen
  rijk, krachtig en beroemd zijn in het leven
  heeft de kracht nodig
  om hun dromen te verwezenlijken. Je kunt hun bereiken
  dromen door een
  lid van de Illuminate. met dat al je
  dromen en
  verlangens van het hart die volledig kunnen worden verwezenlijkt als u
  echt willen
  om lid te zijn van de grote namen van de
  Verlicht dan jij
  kan contact opnemen met (illumenatirichtemple@gmail.com)
  Landen ................. ............................. Staat.
  of
  bel miss Sarah op en je kunt ook har toevoegen op whats-app +2348104857337 bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
 165. Mijn dromen daarvoor zijn om lid te worden van de Illuminati, maar ik doe zo mijn best om me aan te sluiten bij degenen die ik ontmoet, ik zwendel me altijd op, ik zeg tegen mezelf dat ik dit nooit zal opgeven, tenzij ik Mr Scott Ham ontmoet die me aan de broederschap nu mijn leven zo lief is, neem contact met hem op als je interesse hebt om lid te worden van +233235887825

  BeantwoordenVerwijderen
 166. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de verenigde staat en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de gemeenschap van de Verlichte Mensen waar je je verloren dromen kunt herwinnen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis naar keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE VERLICHTEN.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +15184145254

  BeantwoordenVerwijderen
 167. Hallo groeten aan jou,
  Ik doe dit alleen om een ​​goede bron voor de verloren schapen te promoten, net zoals ik was, voordat ik eindelijk ontmoet wie ik mijn Heiland noem. Neem alstublieft wat tijd om mijn getuigenis te lezen.

  Mijn naam is Joe Edward, 47 jaar oud, uit Brazilië, maar ik woon in Austra, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik geef een getuigenis van hoe ik rijk en beroemd ben geworden. Een paar jaar geleden werd ik diep gewurgd en door armoede getroffen, omdat ik zo gescheurd was door nep-bedriegers en ik geen lichaam had om me te helpen, en ik zocht ook hulp uit verschillende hoeken, maar het mocht niet baten. De mensen om me heen werden elke dag rijk en dit maakte me zo beschaamd over mezelf dat ik mijn gezin geen goede dingen kon bieden. Voordat ik door redder Michael werd geïntroduceerd in de Great Illuminati-broederschap, vertelde hij me iets en ik dacht er de hele dag over na. Wat hij me vertelde bleef in mijn hoofd kloppen. Hij zei: "als je rijkdom, macht en roem wilt verwerven, moet je een besluit nemen, want in de leeuwenmond vind je de beste dingen".

  Hij vertelde me hoe nepmensen de ILLUMINATI-namen gebruiken om geld af te persen van onschuldige mensen, onthoud zoals ze zeggen, in wezen "niets gaat voor niets in deze wereld". Als je echt macht, roem of rijkdom wilt hebben, dan is dit je kans om te zijn wie je ooit gedroomd hebt te worden. Ik wil en kan je niet dwingen of onder druk zetten, maar totdat je het zelf ziet. Toen ik alle procedures had doorlopen en al het materiaal dat mij was gegeven, gebruikte, kreeg ik enkele dagen later een enorme som geld van een onbekende bron om mijn leven op te starten. Sindsdien wist ik dat geld alles kan beheersen. Een opmerking die ik mezelf maakte, gaf de strijd nooit op, omdat ik verschillende keren oplichter was omdat ik lid wilde worden van de SAMENLEVING, maar hier ben ik vandaag als bevestigd lid. Als je in het leven een droom hebt, focus je er dan altijd op, zodat je het waar kunt maken door vastberadenheid. Laat u niet misleiden door een nep-bedrieger die beweert lid te zijn van de broederschap. Allen begroeten de grote broederschap voor de liefde, zorg, steun, hulp en hulp.

  Vind je het leuk om lid te worden van de grote broederschap, verlicht te zijn en je dromen te verwezenlijken, of heb je hulp nodig op welke gebieden van je leven dan ook? zoals; -FAME, KRACHT, VEILIGHEID, RIJK, PROMOTIE, BESCHERMING, FINANCIEEL, VISUM GOEDKEURING, FAMILIEPROBLEEM, POLITIEKE KRACHT: Of elke situatie die je hebt ondervonden, wordt vandaag verbonden om vrij te zijn zoals ik en het goede leven te leiden dat je verdient.

  WHATSAPP >> +1 (317) 620-1724
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITY Dwingt niemand om mee te doen. MAAR WIL U ALLEEN UW WERELD VERKENNEN EN BEHEERSEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 168. Word vandaag lid van de Grote Illuminati / Vrijmetselaarsbroederschap.

  Ben je een voorganger, politicus, actrice, model, muzikant, dokter, voetballer, student, artiest, acteur, enz. Op zoek naar wijsheid en kennis?

  Wil je zakenman of vrouw worden? Heeft u de liefde van uw leven of huwelijkspartner nodig of wilt u al uw verlies terugkrijgen?
  U wilt rijk, krachtig, beschermd, beroemd in de wereld zijn of u bent ziek van welke aard dan ook?

  Als je interesse hebt om deel uit te maken van deze grote broederschap. Neem dan nu contact op om met je verlichting te beginnen en genezen te worden.
  De grote Illuminati heeft de kracht om je te bevrijden van je gebondenheid en je dromen te verwezenlijken.

  WhatsApp >> +1 (317) 620-1724
  E-mail >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  Merk op dat de grote broederschap mensen niet dwingt of onder druk zet om lid te worden. Maar wil alleen dat je je wereld verkent.

  BeantwoordenVerwijderen
 169. Word vandaag lid van de Grote Illuminati / Vrijmetselaarsbroederschap.

  Ben je een voorganger, politicus, actrice, model, muzikant, dokter, voetballer, student, artiest, acteur, enz. Op zoek naar wijsheid en kennis?

  Wil je zakenman of vrouw worden? Heeft u de liefde van uw leven of huwelijkspartner nodig of wilt u al uw verlies terugkrijgen?
  U wilt rijk, krachtig, beschermd, beroemd in de wereld zijn of u bent ziek van welke aard dan ook?

  Als je interesse hebt om deel uit te maken van deze grote broederschap. Neem dan nu contact op om met je verlichting te beginnen en genezen te worden.
  De grote Illuminati heeft de kracht om je te bevrijden van je gebondenheid en je dromen te verwezenlijken.

  WhatsApp >> +1 (317) 620-1724
  E-mail >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  Merk op dat de grote broederschap mensen niet dwingt of onder druk zet om lid te worden. Maar wil alleen dat je je wereld verkent.

  BeantwoordenVerwijderen
 170. Hallo goede groeten,
  Ik doe dit alleen om goede energie te promoten. Bedankt dat je even de tijd neemt om dit te lezen.

  Ik ben Jeffery Catwell, ik woon in Barcelona. maar ben niet altijd in het land vanwege mijn baan als echte aannemer, ondernemer en filantroop. Ik werd ingewijd in 2018, werd een elite-lid in de broederschap in 2019. de Illuminati deed me geloven in mezelf en ook hoe ik een positieve mentaliteit over het leven moest hebben, het maakt het leven gemakkelijk, zelfs als dat niet het geval is. sinds ik lid werd, beloofde ik de broederschap om altijd mensen die geïnteresseerd zijn in de broederschap te helpen om hun leven te veranderen zoals het mijne was veranderd. Ik heb veel serieuze mensen over de hele wereld kunnen aanraken om hen te helpen een echte bron te vinden voor hun weg naar de grote lichtmaatschappij. Na hun initiatie neemt de broederschap hen wereldwijd mee in wat ze maar willen, met elk verzoek dat ze doen, en helpt ze hen ook om alles terug te winnen wat ze hebben verloren en meer te winnen. de grote illuminati doodt en steelt niet, wij zijn Illuminati.

  Als je problemen hebt of je wilt ook verbonden zijn voor verlichting om geweldige dingen te bereiken met behulp van illuminati.

  WHATSAPP >> +1 (317) 620-1724
  E-MAIL >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

  DE GROTE FRATERNITEIT IS VOOR IEDEREEN, EN JE MOET KLAAR ZIJN VOORDAT JE JE DROMEN KAN BEREIKEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 171. HELLO, JOIN THE ILLUMINATI BROTHERHOOD TODAY AND BECOME RICH AND FAMOUS WITH IN 24 HOURS.! WhatsApp: +2348147226753 The illuminati brotherhood offer you Riches, Powers and Fame. You can achieve all your dreams by becoming a member today. Note: The illuminati do not accept human sacrifices and no sharing of human bloods, if you are really interested contact us today via: WhatsApp: +2348147226753 ..
  BENEFITS GIVEN TO NEW MEMBERS AS FOLLOW
  * A Cash Reward Of $ 50,000,000.00 USD.
  * A New CAR Valued At $ 400,000.00 USD.
  * A Dream House Bought In The Country Of Your Choice.
  * Monthly Payment Of $ 350,000 USD Into Your Bank Account Every Month As A Member, If You Are Really Interested Contact Us Today On via: WhatsApp: +2348147226753, or Email: illuminatitemle666@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 172. HELLO, JOIN THE ILLUMINATI BROTHERHOOD TODAY AND BECOME RICH AND FAMOUS WITH IN 24 HOURS.! WhatsApp: +2348147226753 The illuminati brotherhood offer you Riches, Powers and Fame. You can achieve all your dreams by becoming a member today. Note: The illuminati do not accept human sacrifices and no sharing of human bloods, if you are really interested contact us today via: WhatsApp: +2348147226753 ..
  BENEFITS GIVEN TO NEW MEMBERS AS FOLLOW
  * A Cash Reward Of $ 50,000,000.00 USD.
  * A New CAR Valued At $ 400,000.00 USD.
  * A Dream House Bought In The Country Of Your Choice.
  * Monthly Payment Of $ 350,000 USD Into Your Bank Account Every Month As A Member, If You Are Really Interested Contact Us Today On via: WhatsApp: +2348147226753, or Email: illuminatitemle666@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 173. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de verenigde staat en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de gemeenschap van de Verlichte Mensen waar je je verloren dromen kunt herwinnen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis naar keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE VERLICHTEN.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR met een waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand overleg met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +15184145254


  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 174. VIVE TU VIDA DESEADA ÚNETE A LA GRAN HERMANDAD ILLUMINATI HOY MISMO.
  Correo electrónico: illuminatitemle666@gmail.com
  Whatsapp: (+2348147226753)

  ¿Eres empresario o político, músico, estudiante, quieres ser rico, famoso, poderoso en la vida, únete a los Illuminati?
  adoración de hermandad hoy y obtener una suma rica instantánea. $ 20 millones en una semana y una casa gratis. En cualquier lugar que elija vivir en este mundo y también reciba US $ 500,000 por mes como salario ...

  BENEFICIOS DADOS A NUEVOS MIEMBROS QUE SE UNEN A ILLUMINATI.
  1. Una recompensa en efectivo de USD $ 20,000,000 USD
  2. Un nuevo Sleek Dream CAR valorado en USD $ 500,000 USD
  3. Una casa de ensueño comprada en el país de su elección.

  Nuestro templo está ubicado en los Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y África.
  Debe tener 18 años de edad o más para contactar a nuestro agente
  Correo electrónico: illuminatitemle666@gmail.com
  Whatsapp: (+2348147226753).

  BeantwoordenVerwijderen
 175. Saludos desde el gran orden de la iluminación para el estado unido y para todo el mundo, esta es una oportunidad abierta para unirse a la comunidad de los Iluminados donde pueden reclamar sus sueños perdidos y también donde pueden ver la luz de la riqueza y la felicidad. sin ningún sacrificio de sangre Y también pagamos la suma de $ 550,000 para obtener todos los nuevos miembros cuando se unan a la fraternidad y también a un hogar de su elección y ubicación con inversiones junto con esta oportunidad en la vida para que sean famosos.

  BENEFICIOS DADOS A NUEVOS MIEMBROS QUE SE UNEN A LA ILUMINACIÓN.
  1. Recompensa en efectivo de $ 550,000.
  2. Un nuevo Sleek Dream CAR valorado en USD $ 150,000 USD
  3. Una casa de ensueño comprada en el país de su elección.
  Un mes de consulta con los 5 mejores del mundo.
  Los líderes y las 5 celebridades más importantes del mundo. Si está interesado, póngase en contacto con la dirección de correo electrónico anterior = illuminatiworldwideorder@gmail.com o nuestro wahtsapp +15184145254  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 176. Ik ben Katherine Johnson, uit Nederland, een moeder van 2 kinderen, man is overleden, leeftijd 46 jaar, ik word lid van de Illuminati omdat ik mijn kinderen het beste leven wil geven, toen Lord Patrick me inschreef in de Illuminati kreeg ik een miljoen euro nadat dat aan mij was overgemaakt, geven ze een huis en een auto, het beste deel van de Illuminati is er geen mensenoffer, ze helpen je te begrijpen hoe je rijkdom kunt laten komen, je kunt ook lid worden van de Illuminati, en ze gunnen jullie allemaal als je hartje begeert, kun je contact opnemen met Lord Patrick op WhatsApp-nummer +2348055329159 voor hulp over hoe je lid kunt worden en kunt genieten van de volledige voordelen van het leven

  BeantwoordenVerwijderen
 177. Je bent een zakenman, politicus, muziek,
  student en wil
  rijk, krachtig en beroemd zijn in het leven
  heb de kracht nodig
  om uw dromen te verwezenlijken, kunt u uw dromen verwezenlijken
  dromen voor een
  lid van de Illuminati. daarmee heb je alles
  dromen en
  verlangens van het hart die volledig kunnen worden vervuld als
  Ik wil het echt
  lid zijn van de grote namen van de
  Verlicht dan
  u kunt contact opnemen met (illumenatirichtemple@gmail.com)
  Landen ................. ............................. Staat.
  of
  bel Miss Sarah op en je kunt ook har toevoegen op whats-app +2348104857337 bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
 178. Sluit je aan bij de Illuminati Brotherhood voor geld, kracht en veiligheid. E-mail: illuminatistar6666@gmail.com of WhatsApp +1(631)215-3778.
  VOORDELEN EN BELONINGEN VOOR LEDEN.
  1. Een cashbeloning van USD $ 10.060.000 USD.
  2. Een nieuwe gestroomlijnde droomauto ter waarde van USD $ 370.000.
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  4. Maandelijkse betaling van $ 80.000 USD elke maand als lid op uw bankrekening.
  5. Mis het Licht, geld en kracht niet in 3 dagen.
  6. Geen menselijke offers.
  7. Wees een miljonair
  Als je geïnteresseerd bent om je bij ons aan te sluiten, e-mail: illuminatistar6666@gmail.com of WhatsApp +1 (631)215-3778.

  BeantwoordenVerwijderen
 179. GEÏNTERESSEERD IN DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI WERELD VAN RICHIES, FAME EN BEVOEGDHEDEN. BEN JE EEN POLITICI, ARTS, INGENIEUR, MODEL, GRADUATE, STUDENT, ZAKENMAN OF VROUW DIE WIJSHEID, FAME, MACHT, KENNIS EN RIJKOMST ZOEKT !!! DIT IS EEN GOUDEN KANS De grote Illuminati-organisatie zal je rijk, machtig, beroemd en rijk maken. Je kunt al je dromen en hartverlangens verwezenlijken door lid te zijn van de Illuminati-broederschap, Lang leven en welvaart hier op aarde met eeuwig leven en gejuich ..als je echt lid wilt worden van de grote illuminati neem dan vandaag nog contact met ons op VIA: theilluminatitempleofwords@gmail.com of WhatsApp + 2348078012970

  BeantwoordenVerwijderen
 180. GEÏNTERESSEERD IN DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI WERELD VAN RICHIES, FAME EN BEVOEGDHEDEN. BEN JE EEN POLITICI, ARTS, INGENIEUR, MODEL, GRADUATE, STUDENT, ZAKENMAN OF VROUW DIE WIJSHEID, FAME, MACHT, KENNIS EN RIJKOMST ZOEKT !!! DIT IS EEN GOUDEN KANS De grote Illuminati-organisatie zal je rijk, machtig, beroemd en rijk maken. Je kunt al je dromen en hartverlangens verwezenlijken door lid te zijn van de Illuminati-broederschap, Lang leven en welvaart hier op aarde met eeuwig leven en gejuich ..als je echt lid wilt worden van de grote illuminati neem dan vandaag nog contact met ons op VIA: theilluminatitempleofwords@gmail.com of WhatsApp + 2348078012970

  BeantwoordenVerwijderen
 181. Word lid van het Illuminati-koninkrijk en laat al je hartwensen doorkomen, snelle auto's, spotlichten, geld, invloed en kracht.
  Verdien maandelijks $ 25.000 om lid te worden en $ 1.000.000 om te doen wat je graag doet. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op via
  E-mail: worldilluminatikingdom@gmail.com
  WhatsApp: + 1747-240-5224

  OPMERKING: geen spellen, alleen voor geïnteresseerden 'PLAM LO PLAM.'

  BeantwoordenVerwijderen
 182. Groeten uit de grote orde van verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om deel te nemen aan de gemeenschap van de Verlichte Mensen waar je je verloren dromen terugwinnen, en ook waar je het licht van rijkdom en geluk zien zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis van hun keuze en locatie met investeringen, samen met deze kans in het leven voor hen om beroemd te zijn.

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE ZICH AANSLUITEN BIJ VERLICHTING.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand van overleg met de 5 beste in de wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden in de wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +15184145254

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 183. Zie het licht niet. we zijn ons ervan bewust dat er veel mensen online zijn die zich voordoen als een van onze agenten van de Illuminati-broederschap. Wees voorzichtig, niet iedereen die je hier online ziet, is echt. Deze organisatie is voor vrede, welzijn, kracht en roem. De organisatie vereist geen bloedoffer Bij interesse, vriendelijk Whatsapp: +1 (315) 3161521

  BeantwoordenVerwijderen
 184. Ik geloofde nooit in spell casters totdat mijn leven uit elkaar viel toen mijn geliefde van 5 jaar besloot ermee te stoppen. Ik was er zo kapot van dat ik een ongeluk kreeg waardoor ik bedlegerig was. Na 8 maanden van emotionele pijn en kwijn, stelde een vriend van mij me voor aan een bepaalde spellcaster, dit was nadat ik was opgelicht door verschillende nep-spell caster genaamd dr ini , dr evu en dr ewatu. Ik werd voorgesteld aan DR Lamatu. In minder dan 3 dagen zag ik wonderen, mijn minnaar kwam terug bij mij en mijn leven kwam terug als een voltooide puzzel ... Ben zo blij .. DR Lamatu heeft allerlei spreuken van zwangerschap tot liefde, van werkloosheid tot het winnen van een loterij. Hij heeft de spreuk om echtscheiding te stoppen, spreuk om iemand er aantrekkelijk uit te laten zien en ook om eventuele ziekten te genezen, enz ... Hier is zijn contactpersoon alleen voor serieuze mensen, het kan misschien helpen ... (drlamatu@gmail.com). Bel of WhatsApp hem op + 2349030413595 Prachtige DR Lamatu .... Heel erg bedankt, ik ben zo dankbaar dat je mijn leven hebt gered

  BeantwoordenVerwijderen
 185. Goed nieuws !!! Goed nieuws !!!, Wil je een rijk, gezond en beroemd leven leiden? Wil je direct rijk worden en geen lijden meer hebben? Wil je dat de wereld je herkent en naar je luistert als je spreekt? wil je aan de macht en controle zijn? zo ja, hier is een goede tip, sluit je gewoon aan bij de "ILLUMINATI ORGANISATION", je kunt vragen "Hoe kan ik meedoen", het antwoord is simpel alles wat je hoeft te doen is om contact met ons op te nemen om jezelf te VERHALEN VAN ARMOEDE ..

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

  Via WhatsApp: +2348147226753
  E-mail: illuminatitemle666@gmail.com

  PAS OP voor oplichters, ER IS GEEN ZOALS REGISTRATIEKOSTEN EN U MOET
  BOVEN DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR.

  BEDANKT ....
  TEAM BETREFT
  PLANVERLICHTING

  BeantwoordenVerwijderen
 186. Groeten van de Grand Order of Enlightenment voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om je aan te sluiten bij de gemeenschap van de verlichte waar je je verloren dromen kunt terugvinden en ook waar je het licht van rijkdom kunt zien. en geluk zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze zich bij de fellowship aansluiten en ook voor een huis naar keuze en locatie met investeringen en deze kans in het leven om beroemd te worden. VOORDELEN BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE LEDEN DIE DEELNEMEN AAN VERLICHTING. 1. $ 550.000 contante beloning. 2. Een nieuwe Sleek Dream-auto ter waarde van $ 150.000. 3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze. Een maand lang overleg met de 5 beste ter wereld. De leiders en de 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +15184145254

  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  BeantwoordenVerwijderen
 187. Hello,
  We are a professional Cyber Tech credit team with a large ring around
  the globe infected with more than 3 million debit malware and
  skimmers, we get a blank ATM card and load them with a lot of money
  quickly and safely, with which one can withdraw Cash either in euros or
  Swiss franc from ATMs and can be used by any POS system
  Note: Our cards are Illegal but trust me its 100% safe
  Contact: Kelvin Ericksson
  Email: blankatmmaster5555@gmail.com
  WhatsApp Contact: +3197005034579
  web site: http: //blankatmmaster5555.wixsite.com/
  Harkers

  BeantwoordenVerwijderen
 188. Mijn vriend en ik kregen een zeer serieus gevecht dat leidde tot onze breuk, ik maakte me zorgen over onze relatie omdat ik zo veel van mijn vriend hou en hem niet wilde verliezen, dus besloot ik een oplossing te zoeken op internet toen ik zag verschillende getuigenissen van mensen die Heer Bubuza bedankten voor het herenigen van hun relatie, dus nam ik onmiddellijk contact op met Heer Bubuza op WhatsApp: +1 505569 0396 en vertelde hem mijn relatieproblemen, Hij reageerde en beloofde me te helpen. Hij verzekerde me dat ik de resultaten binnen 12 tot 16 uur zal zien. Ik deed wat hij me had opgedragen, 15 uur later belde mijn vriend me huilend op en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren. Lord Bubuza is geweldig en ik kan niet stoppen hem te bedanken. Neem contact met hem op voor hulp via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 189. PROCEDURE VOOR DE VERGADERING VAN DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI GELD EN MACHT, WORD LID VAN DE GROTE ILLUMINATI BROEDERSCHAP VAN LIEFDE VANDAAG, WhatsApp onze agent +1470543 5889 of per post of briefkaart
  (greastestilluminati4@gmail.com)

  Ben je een man of een zakenvrouw, een politicus, een muzikant, een student, wil je rijk, beroemd en krachtig in het leven zijn? Sluit je aan bij de Illuminati
  Broederschap aanbidt vandaag en krijgt onmiddellijk de rijke som van. $ 1 miljoen per week als je lid wordt van de broederschap en een gratis huis. elke plaats waar u ervoor kiest om in deze wereld te wonen en ook 350.000 dollar ontvangt als uw maandelijks inkomen.

  VOORDELEN AAN NIEUWE LEDEN DIE BIJ ILLUMINATI WORDEN AANGEBODEN.
  1. Een contante beloning van USD 120.000 USD.
  2. Een nieuwe Sleek Dream-auto voor $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een gereserveerde afspraak met de beste 5 ter wereld.
  Leiders en Top 5 beroemdheden in de wereld. Als je interesse hebt, bel
  de agent nu +1470543 5889 of stuur een bericht via whatsapp hem in
  +1470543 5889 of u kunt ons hiermee ook een e-mail sturen,
  (greastestilluminati4@gmail.com) voor een onmiddellijke online initiatie.


  IEDEREEN IS TOTAAL WELKOM.

  BeantwoordenVerwijderen
 190. Mijn naam is Lucas Max, ik woon in Nederland. Een week geleden kocht ik een nieuwe Rolls-Royce, want het is drie maanden geleden dat ik me bij de Illuminatie orde voegde en amper genoeg had om mijn gezin te voeden. Ik zal je wat over mezelf vertellen. Armoede, zo zou ik het omschrijven, ik ging nooit naar de universiteit. Na het afronden van school ging ik werken bij het tankstation. Toen ik jong was, was mijn salaris voldoende voor mij. Maar toen ik trouwde, werd mijn zoon geboren, ik begon in ernstige financiële problemen en permanente schulden te geraken. Op een middag reed een nieuwe Lamborghini het tankstation binnen. Een jonge man stapte uit de auto, hij leek rond de 28 tot 30 jaar te zijn. Ik was altijd verbaasd hoe jonge mensen aan zoveel geld konden komen. Ik zei zachtjes tegen mezelf: wat moet je doen om zo'n auto te besturen? Maar hij hoorde me en lachte, en hij verbond me door me aan te sluiten bij de Illuminatie, met de hulp van Lord Patrick, en vandaag word ik rijk en beroemd. Als jij ook geïnteresseerd bent WhatsApp +2348055329159 of stuur hem een ​​e-mail via agentpatrick5@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 191. Een toverspreuk, dr. Ajayi, hielp me mijn man terug te krijgen na 2 jaar scheiding vanwege een misverstand en ik heb hem verschillende keren gesmeekt om terug naar huis te komen om bij mij en onze drie kinderen te zijn, maar weiger in plaats daarvan bij een andere vrouw te blijven die ik geloof manipuleert hem. Ik zag een getuigenis over de spreukmaker Dr. Ajayi terwijl hij online naar hulp zocht, die uitlegde hoe hij haar hielp haar broer uit de gevangenis te krijgen nadat ze een gratiebetovering voor haar had gedaan, ik wil echt dat mijn man terug naar huis komt, dus ik sms de spell caster op WhatsApp: +2347084887094 en vertelde me wat er moest gebeuren, k volgde alle instructies en vandaag moet ik ook mijn getuigenis delen omdat mijn man thuiskwam drie dagen nadat dr. Ajayi een spreuk had uitgesproken voor hem om naar huis te komen, we leven nu gelukkig. Ik had twijfels, maar nu heb ik geen twijfels meer, omdat de hele toverspreider me vertelde wat er gebeurde zoals hij me uitlegde, dus als je de hulp nodig hebt van een spreukenmaker voor welk probleem dan ook, neem dan contact op met Dr Ajayi e-mail: drajayi1990@gmail.com of WhatsApp: +2347084887094.

  BeantwoordenVerwijderen
 192. GETUIGENIS OVER HOE IK MIJN LENING KREEG VAN EEN ECHT FINANCIERINGSBEDRIJF VORIGE WEEK. E-mail voor onmiddellijke reactie:whatsapp-nummer: +19292227023 drbenjaminfinance@gmail.com

  Ik ben mevrouw, Leores Jazbel bij naam, ik woon in de Verenigde Staten van Amerika, die tussen november vorig jaar en juli van dit jaar het slachtoffer is geworden van zoveel nep-geldschieters, maar ik bedank mijn maker zo erg dat hij eindelijk heeft geglimlacht mij door me door te verwijzen naar deze nieuwe geldschieter die dit jaar 2020 een glimlach op mijn gezicht toverde en hij me niet bedriegt en ook niet bedriegt of liegt tegen mij en mijn vrienden, maar deze kredietverstrekker is echter BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE (drbenjaminfinance@gmail.com) gaf me een lening van 2%, wat neerkomt op Euro900.000,00 Amerikaanse dollars nadat ik akkoord was gegaan met de algemene voorwaarden van hun bedrijf en een belangrijk ding dat ik leuk vind aan dit leningbedrijf is dat ze snel en uniek zijn. {Dr.Benjamin Scarlet Owen} kan u ook helpen met een legitieme leningaanbieding. Hij heeft ook enkele andere collega's van mij geholpen. Als u een echte lening zonder kosten / spanning nodig heeft, is hij de juiste leningverstrekker om uw financiële problemen en crisis vandaag weg te vagen. BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE bevat alle informatie over hoe u snel en pijnloos aan geld kunt komen op whatsapp-nummer: +19292227023 E-mail: drbenjaminfinance@gmail.com

  Als het gaat om financiële crisis en leningen, dan is BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE de plek om naartoe te gaan, vertel hem alsjeblieft dat ik je door mevrouw Leores Jazbel geleid Veel geluk ...........

  BeantwoordenVerwijderen
 193. Groeten van de Grote Orde van Verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om je aan te sluiten bij de gemeenschap van de Verlichte waar je je verloren dromen kunt terugvinden en waar je het licht van rijkdom en geluk kunt zien. zonder enig bloedoffer. En we betalen ook $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen als ze lid worden van de broederschap en ook voor een huis naar keuze en locatie met investeringen en deze kans in het leven om beroemd te worden. .

  VOORDELEN VOOR NIEUWE LEDEN DIE DEELNEMEN AAN VERLICHTING.
  1. $ 550.000 contante beloning.
  2. Een nieuwe Sleek Dream-auto ter waarde van $ 150.000
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand lang overleg met de 5 beste ter wereld.
  'S werelds topmanagers en 5 beroemdheden. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het vorige e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze wahtsapp +15184145254

  BeantwoordenVerwijderen
 194. WELKOM BIJ DE GROTE BROEDERSCHAP.

  Je wilt lid zijn van de Illuminati als een broederschap die je rijk en beroemd zal maken in de wereld en de macht zal hebben om de mensen te beheersen die aan de top van de wereld staan. Je bent een zakenman of vrouw, kunstenaar, politicus, muzikant, student, je wilt rijk, beroemd en krachtig in het leven zijn, sluit je vandaag aan bij de Illuminati-broederschapscultus en ontvang direct een rijke som van. $ 2 miljoen in één week en een gratis huis. waar u ook kiest om in deze wereld te leven en ook $ 20.000.000 per maand aan salaris% 2026 ontvangt

  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE BIJ ILUMINATI WORDEN AANGEBRACHT.

  1. Een contante beloning van $ 800.000 USD

  2. Een nieuwe Elegant Dream CAR ter waarde van $ 500.000 USD

  3. Het huis van uw dromen gekocht in het land van uw keuze

  4. Een maand vakantie (volledig betaald) naar de toeristische bestemming van uw dromen.

  5. Pakket voor één jaar golfpartnerschap

  Behandeling 6.V.I.P op alle luchthavens in de wereld 7. Een totale verandering in levensstijl 8. Toegang tot Bohemian Grove

  9. Maandelijkse betaling van $ 99.000.000 per maand op uw bankrekening als lid

  10. Een maand markeerde een datum met de 5 beste wereldleiders en de 5 beste beroemdheden ter wereld.

  Als je geïnteresseerd bent om je bij ons te voegen in het satanische handsymbool van de grote broederschap van de Illuminati, neem dan nu contact met ons op via e-mail collonburr3@gmail.com
  Via WhatsApp + 2348107219280

  BeantwoordenVerwijderen
 195. WELKOM BIJ DE GROTE BROEDERSCHAP.

  Je wilt lid zijn van de Illuminati als een broederschap die je rijk en beroemd zal maken in de wereld en de macht zal hebben om de mensen te beheersen die aan de top van de wereld staan. Je bent een zakenman of vrouw, kunstenaar, politicus, muzikant, student, je wilt rijk, beroemd en krachtig in het leven zijn, sluit je vandaag aan bij de Illuminati-broederschapscultus en ontvang direct een rijke som van. $ 2 miljoen in één week en een gratis huis. waar u ook kiest om in deze wereld te leven en ook $ 20.000.000 per maand aan salaris% 2026 ontvangt

  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE BIJ ILUMINATI WORDEN AANGEBRACHT.

  1. Een contante beloning van $ 800.000 USD

  2. Een nieuwe Elegant Dream CAR ter waarde van $ 500.000 USD

  3. Het huis van uw dromen gekocht in het land van uw keuze

  4. Een maand vakantie (volledig betaald) naar de toeristische bestemming van uw dromen.

  5. Pakket voor één jaar golfpartnerschap

  Behandeling 6.V.I.P op alle luchthavens in de wereld 7. Een totale verandering in levensstijl 8. Toegang tot Bohemian Grove

  9. Maandelijkse betaling van $ 99.000.000 per maand op uw bankrekening als lid

  10. Een maand markeerde een datum met de 5 beste wereldleiders en de 5 beste beroemdheden ter wereld.

  Als je geïnteresseerd bent om je bij ons te voegen in het satanische handsymbool van de grote broederschap van de Illuminati, neem dan nu contact met ons op via e-mail collonburr3@gmail.com
  Via WhatsApp + 2348107219280

  BeantwoordenVerwijderen